Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen
SERVICE Above Self Rotaryåret Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen

2 RI Presidenten Carl-Wilhelm Stenhammar
Hans motto er Service Above Self Fokusere på: Kontinuitet i hva RI gjør Medlemsutvikling og rekruttering Ungdomsutveksling Samarbeid med andre organisasjoner

3 Distriktets visjon Representere et tverrsnitt av yrker i befolkningen
Ønsker å gagne andre Ønsker å være et prioritert forum/nettverk

4 Mine tanker for året Fokusere på hva Rotary er
En organisasjon som representerer et tverrsnitt av yrker i vårt nærmiljø Som også bedriver samfunnsnyttig arbeid Følge opp Klimaundersøkelsen Spesielt ansvar for Visepresidenten Få i gang lokalt prosjekt Med støtte fra District Designated Fund eller Tiltaksfondet

5 Mine tanker for året Ungt Entreprenørskap (UE) Sende deltaker på RYLA
Dersom UE er på VGS i vårt nærmiljø bør vi engasjere medlemmer som mentor Sende deltaker på RYLA Fortsette eksisterende aktiviteter kjøring av blinde arbeide for Sørumfestivalen støtte frivillighetstjenesten

6 Styre for 2005-2006 President Visepresident Sekretær Kasserer
Past President Harald Pettersen Haakon Sandbraaten Hans-Martin Presterud Håkon Svardal Odd Sars-Olsen

7 Oppdrag til Visepresidenten
Følge opp Klimaundersøkelsen og fremme forslag til tiltak Følge opp arbeidet i komiteene

8 Programkomiteen Gunnar Apeland (Leder) Eivind Heder (neste års leder)
Svein Engen Jens Davidsen Heidi Njaa

9 Internasjonal komite Sverre Ringstad (Leder)
Sigurd Svardal (neste års leder) Svein Erik Haagenrud Bjørn Fagersand Ole-Edward Hagen

10 Oppdrag til Internasjonal komite
Avklare det videre forholdet til våre venner i Give Fremlegge et forslag til vedtak i klubben

11 Yrkeskomiteen Rannveig Eidet (Leder) Bjørn Blakstad (neste års leder)
Kjell Romsås Knut Røst Hagen

12 Oppdrag til Yrkeskomiteen
Søke å finne medlemmer med nye klassifikasjoner, f eks fra ”frie yrker” I samarbeid med distriktet utrede om Sørumsand Videregående skole er engasjert i Ungt Entreprenørskap og om klubben skal engasjere seg som mentorer Fremlegge forslag til vedtak for klubben

13 Samfunnskomiteen Leif Hestvik (Leder)
Annar Bergkvist (neste års leder) Gudbrand Askvig Knut Nordfonn

14 Oppdrag til Samfunnskomiteen
I samarbeid med Programkomiteen tilrettelegge for minst ett møte hvor lokalsamfunnet er invitert Samarbeide med RF kontakt om mulig lokalt prosjekt

15 Arrangementskomiteen
Bjørn Brodwall (Leder) Kari Hustvedt (neste års leder) Egil Dyrseth Ludvig Årskaug Einar Bakke Hans Jacob Aalgaard

16 Kameratskaps-/valg-/klassifikasjonskomiteen
Hans Frode Asmyhr (Leder) Pål Sørensen (neste års leder) Trond Thorseng Sverre Pettersen Anne Scavenius

17 Oppdrag til Kameratskaps-/valg-/klassifikasjonskomiteen
Medvirke til en netto medlemsøking på 2 i I samarbeid med Yrkeskomiteen søke å finne medlemmer med nye klassifikasjoner

18 Andre viktige verv RF Kontakt: Sverre Ringstad
Ungdomskontakt: Trond Thorseng IT ansvarlig: Hans-Martin Presterud Revisorer: Annar Bergkvist Knut Nordfonn

19 Noen oppdrag Til RF kontakt: Til Ungdomskontakt:
Om mulig, Iverksette rusmiddelprosjekt i samarbeid med kommunen/skoleetaten Til Ungdomskontakt: Besørge 1 deltaker på RYLA Samarbeide med RF kontakt om mulig lokalt prosjekt


Laste ned ppt "Det første i de neste hundre år Innkommende president Harald Pettersen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google