Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner for finansforvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner for finansforvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner for finansforvaltning
nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

2 Rutine – definisjon rutine ruti`ne (fra fr, eg 'kunnskap om ruten')
1 ferdighet, dyktighet oppnådd ved øvelse    2 ytre, mekanisk ferdighet arbeidet er blitt ren r-    3 arbeidsordning, vanlig tjenestegang r-n var å sove i seks timer og arbeide i seks . Vis til Stevens presentasjon på temadagene i fjor. Kort repetisjon. Ingen av våre kommuner har fått godkjent sine forslag til rutiner - flere har ikke sendt rutinebeskrivelser til vurdering. Ingen av de som har sendt rutinebeskrivelser har fått sine godkjent av oss. § 2: Med regler menes målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for finansielle aktiva og passiva Rutine………… Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

3 Rutiner Rutiner skal sørge for at:
Finansforvaltningen er i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og finansforskriften Finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll Vurdering og håndtering av finansiell risiko Avdekke og lukke avvik fra finansreglementet Det vises til KL § 23 om administrasjonssjefens ansvar for å etablere betryggende system for internkontroll. Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

4 Vurdering og håndtering risiko
Rutiner for vurdering av finansiell risiko vil konkretisere, gjennom sjekklister og andre rutinemessige verktøy, rammer og begrensinger funnet i reglementet. Disse rutinene skal brukes før finansielle avtaler inngås og i den daglige finansforvaltningen Det vil være naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset forvaltningens kompleksitet. Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

5 Rutiner Rutinene skal være knyttet opp mot bestemmelsene i finansreglementet De skal utdype og forklare der reglementet er på overordnet nivå. Rutinene skal ansvarliggjøre medarbeidere i forhold til reglementet. Det må være konkret med hensyn til personer med ansvar og de handlingene som skal utføres og når. Skriftlighet Husk Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

6 Rutiner for finansforvaltning
Hva er formålet med rutinen? Utdype / synliggjøre § 8 i forskriften Definere innholdet i mappe / perm for internkontroll Sikre administrativ oppfølging av de faktiske rutinene for finansforvaltning, jf. Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål. Rutiner for gjeldsforvaltning. Rutiner for langsiktige finansielle aktiva. Inngår i kommunens intern kontroll Husk ajourhold av rutinebeskrivelsene. Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

7 Rutiner for finansforvaltning
Egne, spesifikke rutiner for hver forvaltningstype: Formål; hva skal rutinen sikre? Hyppighet, tidsfrister, frister for oppfølging og rapportering Ansvar, hvem har ansvaret? Hvilke risikoer er knyttet til denne forvaltningstypen (gjeldforvaltning, ledig likv… og langsiktig fin. aktiva), vil det kunne forekomme avvik fra finansreglementets risikoramme? Etablerte kontroller for å redusere risiko Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS

8 Finansforskrift og videre
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene. Eksempel på rutinebeskrivelse som er vurdert av ekstern instans: Sak 79/10 i Bystyret Tromsø kommune Nov/des 2011 KomRev Trøndelag IKS


Laste ned ppt "Rutiner for finansforvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google