Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs Arbeidsmiljø Våren 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs Arbeidsmiljø Våren 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs Arbeidsmiljø Våren 2014
Oslo kommune Sykehjemsetaten HMS-avvik Grunnkurs Arbeidsmiljø Våren 2014

2 Avviksbehandling - Hva er HMS-avvik? - Hvorfor avviksbehandling ?
- Ansvar Saksgang ved HMS-avvik Kvalitetslosen

3 HMS-avvik er forhold som:
er i strid med HMS-krav i lover og forskrifter ikke er i tråd med de målsetninger Sykehjemsetaten har for helse-, miljø- og sikkerhet på annen måte påvirker arbeidsmiljøet og/eller ansattes helse negativt

4 Avvik Manglende samsvar mellom de krav, mål, ønsker en har og den situasjonen en har for seg. Eng.: non-conformity

5 Avvik Uønsket hendelse, uønsket situasjon, ulykke, uhell, feil, skade, nesten-ulykke, klage,……… Forbedringsområde

6 Avvik Avvik Manglende oppfyllelse av et krav NS-ISO 8402

7 Summeoppgave Hvorfor skal vi melde avvik?

8 AML § 3-1. Krav til systematisk HMS-arbeid
(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,

9 Organisasjon/ internt
Avvik HMS-avvik Organisasjon/ internt Tjeneste/bruker

10 Hva vil det si å ”lukke” et avvik og hva er ”korrektive tiltak”?
Når du oppdager et avvik og griper fatt i det, ”åpner” du avviket, det ligger klart til å gjøres noe med. Korrektive tiltak er tiltak som retter seg mot årsakene til avviket. Ofte er det nødvendig med ulike typer korrektive tiltak. De korrektive tiltakene vil være svar på årsaksanalysens ”hvorfor”. Å lukke et avvik er å avslutte en avvikssak etter at tilstrekkelige tiltak er iverksatt.

11 Summeoppgave Hvilke gevinster mener du man kan ha av en god avviksbehandling?

12 Gevinster ved avviksbehandling
Gevinst 1: Forebygging av tap, ulykker, skader og uønskede hendelser Gevinst 2: Kvalitetsnivå Gevinst 3: Ressursbruk Gevinst 4: Troverdighet Gevinst 5: Legger til rette for medvikning Gevinst 6: Fornøyde interessenter

13 Hvorfor avviksbehandling ?
For å dokumentere og lære For å hjelpe ledelsen/organisasjonen Ansvaret overføres til ledelsen Påtegnelse fra ledelsen, ansvarliggjør ledelsen Sikrer skriftelighet/dokumentasjon Synliggjør og dokumenterer problemer (forbedringsområder) Melder viser ansvarlighet og kunnskap, samt evne til å evaluere seg selv Utvikling av faglig bevissthet/arbeidsmiljøet

14 Avviksbehandling, forebygging og forbedringsarbeid, hører sammen,
og utgjør kjernen i alt HMS- og kvalitetsarbeid.

15 Kilde til forbedring !!! Vi kan derfor si Et avvik som har forekommet, men som ikke blir registrert er en tapt forbedringsmulighet. Dette forutsetter imidlertid at avvikene fanges opp i et system hvor de blir omsatt til forbedringsaktivitet.

16 Summeoppgave Hva skal til/hva må være på plass for at dere får et avvikssystem til å fungere godt?

17 Ansvar for avviksbehandlingen
Ansvaret ligger hos den enkelte avdeling. Dette gjelder fra avviket oppstår, strakstiltak iverksettes, avviket meldes, og til korrigerende tiltak er gjennomført for å hindre at avviket oppstår på nytt.

18 Kvalitetslosen Sykehjemsetaten gått til anskaffelse av kvalitetslosen (to moduler) Avviksmodulen har blitt implementert i alle sykehjem

19

20 Viktige momenter Leder kontrollerer kategori og alvorlighetsgrad
Oversikt over avvik på avdelingen/sykehjemmet Oppfølging og læring av avvik på aggregert nivå Medvirkning/involvering av VO i behandlingen Kulturen for å melde og følge opp avvik Kompetansen for å ta ut statistikk

21 Summeoppgave Hvilke forbedringsområder har dere innenfor avviksbehandlingen?

22 Oppsummering/avslutning
- Hva er HMS-avvik? - Hvorfor avviksbehandling ? - Ansvar Saksgang ved HMS-avvik Kvalitetslosen


Laste ned ppt "Grunnkurs Arbeidsmiljø Våren 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google