Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsstyrets rolle og oppgaver I styringslinje mellom etatssjef og rektor.  2 foreldre  2 ansatte  3 eksterne Innstilles av FAU, personalet og bydel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsstyrets rolle og oppgaver I styringslinje mellom etatssjef og rektor.  2 foreldre  2 ansatte  3 eksterne Innstilles av FAU, personalet og bydel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsstyrets rolle og oppgaver I styringslinje mellom etatssjef og rektor.  2 foreldre  2 ansatte  3 eksterne Innstilles av FAU, personalet og bydel. Byrådet oppnevner. Velges for 2 år.

2 Driftsstyrets rolle og oppgaver  DS delegert myndighet til å styre skolen.  DS pålagt å delegere myndighet videre til rektor: o Økonomifullmakt for å sikre daglig drift. o Konkrete elev- og personalsaker.

3 Driftsstyrets rolle og oppgaver  Vedta budsjett og strategisk plan – innenfor rammen/instruks for kommunenes økonomiforvaltning.  Behandle saker om miljørettet helsevern.  Overordnet tilsyn med virksomheten.  Rektors nærmeste overordnede i driften av skolen.

4 Driftsstyrets rolle og oppgaver  Avgi uttalelser i høringer.  Uttalerett i tilsetting av rektor.  Avgi innstilling/framsette forslag til etatsjef i saker som skal avgjøres sentralt.  Få oversikt over klagebehandling.

5 Driftsstyrets rolle og oppgaver  DS treffer sine vedtak i møtet.  DS møter skal være åpne.  Det føres møtebok som er offentlig.  DS medlemmer har stemmeplikt.  Vedtaksførhet: minst halvparten av medlemmene må være tilstede.

6 Rektors oppgaver i forhold til DS  Ansvar for den løpende pedagogiske, økonomisk- administrative, personalmessige og elevmessige driften av skolen.  Enkeltvedtak på personal- og elevområdet.  Arbeidsgiversrepresentant i forhold til personalet.  DS sekretariatsfunksjon  Kan anke driftsstyrets vedtak


Laste ned ppt "Driftsstyrets rolle og oppgaver I styringslinje mellom etatssjef og rektor.  2 foreldre  2 ansatte  3 eksterne Innstilles av FAU, personalet og bydel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google