Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REN Beredskap BEREDSKAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REN Beredskap BEREDSKAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 REN Beredskap BEREDSKAP

2 Historikk eBeredskap Stiftelsesmøte 11.03.2004
52 selskaper ble medlemmer i løpet av første driftsår Etablert Styre Fire styremedlemmer NVE møterett i styre Innleid administrator det første året.

3 Historikk eBeredskap REN ble Driftspartner i 2005. Dette innebar:
Være sekretær i styret Ansvar for registrering av nye medlemmer Ansvar for kundestøtte 2007: Oppgradert tabellsett og brukergrensesnitt 2009: Utskiftning av databaselag, felles pålogging 2011: Ferdig grovspesifikasjon for nytt system 2012: Signalisert ønske om sterkere rolle 2013: Årsmøtet i eBeredskap vedtar at foreningen nedlegges, og at all drift, videreutvikling, og midler overføres til REN

4 Ideer for videre drift Sterkere fokus på lokalt samarbeid
Bedre løsning for lokale samarbeidsgrupper for å redigere eget innhold gjennom RENBeredskap websider Ferdig opplegg for lokale dokumenter og lokale ressurser Definere hvilke komponenttyper som skal inn i databasen. Hvilke er obligatorisk å registrere, og hvilke er frivillig Re-lansere en kartfunksjon. Illustrere/søke via kart Ferdige utskrifter for avtale om leie/kjøp av komponenter i en beredskapssituasjon

5 Ideer for videre drift Forenkling av datasett for komponenter
Færre data Mulighet for bilde av komponent Mulighet for bilde av merkeskilt Bedre søkefunksjon bl.a. via trestruktur Utrede kobling mellom eksisterende lagersystemer og eBeredskap for lettere administrasjon av data

6 REN beredskapsråd Rådet består av 9 medlemmer hvorav fhv. styret i eBeredskap utgjør 4. Første møte 22. oktober Gjennomgang av mandat Brainstorming om videre arbeid Langtidsplan

7 Forpliktelser fra REN Avsette dedikerte personer til å arbeide med gode løsninger for eBeredskap. Ta ansvar for å utvikle en ny versjon av den nåværende beredskapsdatabasen, der registrerte data beholdes. REN vil bruke egne investringsmidler for å sette fart på arbeidet. Overførte midler fra eBeredskap øremerkes RENberedskap.

8 Videre arbeid Eget abonnement/produkt i REN
Ny avtale til eksisterende medlemmer Status: 58 av 64 har tegnet ny avtale, jobber med resten. Få inn flere medlemmer i løpet av høsten/våren Viderefører priser i inneværende år Brukermøte/Idedugnad i forbindelse med driftsleders forum samling til høsten. Målsetting: Ny løsning for websider og lokalt samarbeid vinter 2013/14 Ny databaseløsning høsten 2014

9 Brukerundersøkelse 2012 Skille på komponent Mer info
Mer informasjon om foreningen eBeredskap, formål og anvendelse 2 Tettere oppfølging fra eBeredskap 3 Hjelp til registrering 4 Lavere brukerterskel i database 5 Kurs/opplæring i bruk av database 6 Differensiere komponenter etter nettnivå, sentral-, regional- og distribusjonsnett 7 Tilrettelegge for registrering av eget/internt matriell - materiell som ikke skal gjøres tilgjengelig for andre selskap 8 Tettere kobling mellom intern beredskapsmateriell oversikt og eBeredskap database Mer info Skille på komponent Oppfølging Databasekobling Lukket del av database Registreringshjelp Kurs Lavere brukerterskel

10 Sjøkabelgruppen Årsmøte i slutten av mai avgjorde overføring av også dette arbeidet til REN. Oppretter REN sjøkabelgruppe Sjøkabelberedskap RENblad på sjøkabel Noen uavklarte punkter vedr. beredskapsavtale som Lyse administrerer i dag.

11 Sjøkabelgruppen Samarbeid om utarbeidelse av ‘RENblad for sjøkabel
Forlegning Landtak Spesifikasjon / krav til sjøkabel Vedlikehold/tilstandskontroll Offentlig regelverk for sjøkabler Avtaler landtak – kryssing – nærføring

12 Sjøkabelgruppen Beredskap
Veiledning for beredskapsforskrift rettet mot sjøkabel Stå for beredskapsavtaler (REN er i dag motpart) To rederier dykking og reparasjoner. Bedre støtte for samarbeidsforum via RENs portal Selvbetjening - redigering Dokumenter Lister over personell Lister over utstyr

13 Sjøkabelgruppen Beredskap
Større hendelse/havari høsten 2013 viste at sjøkabelberedskapen må styrkes. Senario 1 Alle nettselskap med sjøkabel må ha reserver og skjøter. Det mest rasjonelle er at bransjen må bygge opp et beredskapslager for hele kabellengder og skjøter.

14 Nytte av en nasjonal database
Hålogaland kraft var ikke medlem, men meldte seg inn i en fart da de fikk havari på en krafttransformator Fant raskt fram til en passende 132/22/11 transformator hos BKK Opprettet kontakt i midten av april Avtale om lån Torsdag 2. mai lastet på frakteskip.


Laste ned ppt "REN Beredskap BEREDSKAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google