Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De regionale helseforetakenes samarbeid om kvalitetsregistre Olav Røise Leder av Styringsgruppen for nasjonale kvalitetsregistre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De regionale helseforetakenes samarbeid om kvalitetsregistre Olav Røise Leder av Styringsgruppen for nasjonale kvalitetsregistre."— Utskrift av presentasjonen:

1 De regionale helseforetakenes samarbeid om kvalitetsregistre Olav Røise Leder av Styringsgruppen for nasjonale kvalitetsregistre

2 Hva jeg skal snakke om •Målet med registre •Litt historikk •Aktører og roller •Visjoner for det regionale arbeidet

3 Målet med kvalitetsregisterarbeidet •Få kunnskap om forekomst og kvalitet om sykdom/behandling •Bruke kunnskap til å forbedre kvalitet i behandlingen Klinikk Register Måle sykdom/be- handling Lære av målingene Kunnskaps- senter Endre/bedre behandling

4 Helseregistre •Sentrale helseregistre –Lovhjemlet i helseregisterlover §8 –Etablert av sentral helseforvaltning –Ivaretar landsomfattende oppgaver –I hovedsak personidentifiserbare registre – enkelte er avidentifiserte (pseudonyme data) –Eksempler;  Kreftregisteret, Pasientregisteret (NPR), Fødselsregisteret •Nasjonale medisinske Kvalitetsregistre –Landsdekkende/godt bilde av status i landet innen sitt faglige området –Status ”nasjonal ”gis av Helse og omsorgsdepartementet (HOD)

5 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Fritekst..... fritekst..... fritekst Gode helseregistre - bedre helse, 2009

6 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre •De første ble etablert via oppdragsdokumentet til de regionale foretakene (RHF) – fra 2004 –Eksempler; Barne- og ungdomsdiabetes, traumeregisteret •Helse og omsorgsdepartementet (HOD) bevilget øremerkede midler i 2009 og ga RHF’ene i oppdrag å forvalte disse

7 Aktører og roller •HOD –Beslutter og gir oppgaver •RHF’ene –Drifter de nasjonale registrene – forpliktelse •Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering –Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre –Nettsted; www.kvalitetsregistre.nowww.kvalitetsregistre.no •HEMIT-IKT –Oppdraget å utvikle og bidra til å etablere tekniske dataløsninger for registrene

8 Beslutningsstruktur HOD beslutter/gir oppdrag Interregional styringsgruppe Fagdirektører og fagpersoner fra RHF’ene Interregional direktørgruppe Innstiller til AD’ene

9 Interregional styringsgruppe •Vurderer og innstiller på bruk av penger og hvilke registre som skal få status som nasjonale kvalitetsregistre •Fagpersoner sammen med sekretariatet ved SKDE utgjør AU

10 Visjoner for det regionale arbeidet •Etablere effektive helseregistre som skal ha betydning for utvikling av den medisinske behandlingen i Norge •Etablere elektroniske løsninger som skal fjerne alt dobbeltarbeid med registrering –Målbildet er å registrere direkte fra elektronisk journal –Krever neste generasjons datateknologi  Strukturert journal •Etablere et sterkt nettverk i HSØ •Fysisk samlokalisering for å utnytte fellesressurser; –Statistiker, datakyndig personell og sekretariatsfunksjoner

11 Fritekst..... fritekst..... fritekst Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.


Laste ned ppt "De regionale helseforetakenes samarbeid om kvalitetsregistre Olav Røise Leder av Styringsgruppen for nasjonale kvalitetsregistre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google