Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansbyråd Kristin Vinje, 4. juni 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansbyråd Kristin Vinje, 4. juni 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansbyråd Kristin Vinje, 4. juni 2013
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Det gode innkjøp Hvordan sikre at det offentlige setter anskaffelsesstrategi på dagsorden? Konsernovergripende anskaffelsesstrategi i Oslo kommune – hva kan vi lære av det? Finansbyråd Kristin Vinje, 4. juni 2013

2 Befolkningsvekst Hovedutfordring:
Befolkningsvekst 2011, i prosent i storbyer og fylker

3 Brukes offentlige innkjøp til å fremme innovasjon?

4 Vi må løse fremtidens oppgaver smartere!
Økt press på tjenesteapparatet fremover Krav om nye og bedre tjenester tilpasset behovene til en mangfoldig befolkning. Behov for nye og innovative løsninger Krever stor grad av effektivitet og gjennomføringskraft

5 Tenke nytt! Innovative anskaffelser Konkurranseutsetting
Offentlig-privat samarbeid (OPS) Mindre men bedre kommunalt eierskap Brukerorienterte og moderne arbeidsprosesser Økt bruk av ny teknologi Færre skjemaer, mindre byråkrati

6 Veien til smartere innkjøp
Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. På den måten kan leverandørene bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

7 Oslo kommune fremmer innovasjon
Leverandørutviklingsprogram sammen med NHO og KS. Dette samarbeidet har inspirert markedet til å tenke nytt. I stedet for å gjenbruke gårsdagens løsninger lager vi løsninger for fremtiden. Oppnår god dialog med leverandørene – dette må vi ha mer av!

8 anskaffelsesstrategi
Oslo kommunes anskaffelsesstrategi Anskaffelser skal være økonomisk effektive Anskaffelser skal ha avtalt kvalitet og mengde til riktig pris Oslo kommune skal ha høy anskaffelseskompetanse (egen etat som bistår virksomheter ved behov) Oslo kommune som innkjøper skal ha tillit i markedet Redusere muligheter for korrupsjon og misligheter (internkontroll, fakturakontroll m.v.)

9 Innovasjon og nyskaping – nytt punkt i anskaffelsesstrategien!
Oslo kommunes anskaffelser skal være innovative, økonomisk effektive og skape tillit til Oslo kommune som innkjøper Bidra til innovasjon i leverandørmarkedet Mer effektiv samhandling med næringslivet Mindre byråkrati

10 Oljefri Slutt på oljefyring i Osloskolene
I januar 2012 var all oljefyring ved Oslos skoler faset ut og fjernet. Nye energikilder i Osloskolene er fjernvarme, varmepumpe, pellets, biofyringsolje og biogass.

11 Kampen Omsorg + Installert smarthus og velferdsteknologi

12 Almas hus Et velferdsteknologisk senter.
Hjelpemidler og velferdsteknologi gjør hverdagen tryggere for personer med kognitiv svikt, demensvennlige omgivelser, I Almas hus er fysiske omgivelser og interiør tilpasset eldre personers behov Illustrerer hvordan velferdsteknologi kan brukes som støtte i hverdagen, enten man bor i eget hjem eller på institusjon ved bruk av velferdsteknologi, ulike typer hjelpemidler og Smarthus-løsninger Almas hus er innredet som et vanlig hjem og viser hvordan eldre med kognitiv svikt kan få en enklere hverdag når omgivelsene er tilrettelagt.

13 Verdens mest moderne biogassfabrikk
Mottok forskningsrådets innovasjonspris 2012 Oslos matavfall skal omdannes til miljøvennlig drivstoff og miljøvennlig gjødsel. Resultat av et samarbeid mellom Oslo kommune v/Energigjenvinningsetaten og miljøteknologibedriften Cambi A/S Resultatet har drevet frem ny kunnskap og teknologi for å behandle våtorganisk avfall Godt eksempel på kundedrevet innovasjon Ligger i Nes på Romerike

14 Vi må tenke strategisk om våre innkjøp!


Laste ned ppt "Finansbyråd Kristin Vinje, 4. juni 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google