Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med bydelseldrerådene Onsdag 30.oktober 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med bydelseldrerådene Onsdag 30.oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med bydelseldrerådene Onsdag 30.oktober 2013
Byrådens time Møte med bydelseldrerådene Onsdag 30.oktober 2013

2 Seniormeldingen 2013 En svært åpen prosess Mange har gitt innspill
Avgis fra byrådet i slutten av semesteret Avløser eldremeldingen fra 2008

3 Samfunnet trenger et nytt syn på eldre
Eldre er ikke synonymt med pleietrengende Den nye eldre generasjonen har bedre helse og bedre økonomi enn tidligere eldregenerasjoner Det er ikke riktig for noen å be om hjelp fra samfunnet til ting vi kan klare å ordne opp i selv. Vi må ikke glemme: Gjør din plikt…

4 Tidligere domprost Olav Dag Hauge:
”Samfunnet er godt nok forberedt på eldre som trenger hjelp og pleie. Det samfunnet ikke er forberedt på er de mange friske pensjonistene som trenger å fylle hverdagen sin med noe meningsfullt å gjøre.”

5 Boligpolitikk er eldrepolitikk
De fleste ønsker å bo hjemme hos seg selv lengst mulig Vi hadde ansvar for å skaffe bolig tilpasset familiens behov da barna var små. Vi har samme ansvar for å tenke god bolig for vår alderdom. Utbedre eksisterende bolig for alderdommen Selge hus og flytte i lettstelt leilighet på ett plan

6 De som trenger hjelp til bolig
Noen vil alltid trenge hjelp fra fellesskapet, som: De som ikke får trygghet nok i sin egen ordinære bolig av ulike årsaker De som trenger hjelp fra samfunnet til å skaffe seg egnet bolig Oslos svar på denne utfordringen: omsorgsboliger og Omsorg+ Dette er boliger som krever vedtak

7 Seniorsentrene blir viktigere
Når vi bor hjemme, trenger vi å kunne gå til steder der vi treffer andre, sosiale møteplasser Seniorsenteret må få flere funksjoner Utvikles som viktige steder for å skaffe seg informasjon, opplevelser, trening, hjelp osv Samlokaliseres med andre tiltak, for eksempel frisklivssenter Sentralt plassert ved kollektivknutepunkt

8 Innovasjon i omsorg Hverdagsrehabilitering
Trygghetsskapende teknologi – velferdsteknologi Korttidsavdelinger og langtidsavdelinger har hver sine funksjoner. Derfor teste ut egne korttidssykehjem og egne langtidssykehjem Diskusjon om sammenhengen mellom livet på sykehjem og utformingen av bygget

9 Erfaringer med omsorg+
Gjennomsnittsalder ca 80 år Flere Omsorg+ beboere trenger færre vedtak og mindre omfattende vedtak fra hjemmetjenesten enn tidligere Flere bydeler legger base for hjemmetjenesten i bydelen, skaper trygghet Eksempler allerede på at beboere har bodd på Omsorg+ til livets slutt.

10 Sykehjem i Oslo i dag I snitt 46 ledige sykehjemsplasser per dag
4,4 dager fra bydelen har fattet vedtak om sykehjemsplass til et konkret tilbud om plass blir gitt. I august 2,8 dager KOSTRA: 17 prosent av Oslos befolkning over 80 bor på institusjon. Tilsvarende tall for resten av landet 13.8 prosent

11 Innvilgelse av sykehjemsplass 2012
91 prosent fikk i 2012 innvilget søknad om langtidsplass. Opp 4 prosent fra året før. 98 prosent fikk innvilget søknad om korttidsplass. Opp en prosent fra året før. Sykehjemsplass er ikke alltid best for en person. Søknaden vurderes etter det som er best for personen. De som ikke får plass, tilbys omfattende hjemmetjenester.

12 Erfaringsprosenter i dag
Aldersgruppen år: Ca 2 prosent trenger sykehjemsplass Aldersgruppen år: Ca prosent trenger sykehjemsplass Aldersgruppen 90+: Ca 34 prosent trenger sykehjemsplass. For den nye eldregenerasjonen ligger prosentene trolig lavere

13 Mennesker med demens Demens er ikke bare en sykdom, men mange. Gir seg svært ulikt utslag Derfor ikke bare en type tilbud, men mange Utvider dagaktivitetstilbudene for hjemmeboende med demens Mange demente har det best på ordinære sykehjemsavdelinger. Forsterkede avdelinger for spesielle behov

14 Trygghetsskapende teknologi - velferdsteknologi
Skal maskiner overta for mennesker? EU-prosjektet på Kampen Omsorg+ fortsetter som planlagt. Pengene ligger inne. Alle nye Omsorg+ bygges med smarthusteknologi og velferdsteknologi 8 mill satt av i 2014-budsjettet til nytt prosjekt for velferdsteknologi i hjemmene til brukerne av hjemmetjenestene

15 Avvikling av tosengsrom
Gjelder dem som bor ufrivillig på tosengsrom på sykehjemmenes langtidsavdelinger Trenger ca 35 rom til par som ønsker å bo sammen. Behovet varierer 64 tosengsrom er allerede tatt ned Planene klar for å ta ned tosengsrom på ideelle sykehjem og sykehjem som drives av private på kontrakt med kommunen

16 Hvordan avvikles tosengsrom?
Det blir ikke færre sykehjemsplasser Ca 25 sykehjemsplasser ble overtatt ved Cathinka Gulberg, plasser som Bærum kommune hadde tidligere Flere tosengsrom på korttidsavdelingene. Pasienter her kommer fra sykehus som har to- og firesengsrom og skal være her kort tid Vi kan kjøpe plasser utenbys etter behov

17 TT i budsjettforslag for 2014
TT ble ikke behandlet av byrådet i forbindelse med forslag til budsjett 2014 pga TT-sak som lå til behandling i bystyret 53 mill i kutt er det bystyret selv har vedtatt i forbindelse med økonomiplan Byrådet kommer tilbake til TT i forbindelse med Tilleggsinnstillingen


Laste ned ppt "Møte med bydelseldrerådene Onsdag 30.oktober 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google