Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdsteknologi og ergoterapi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdsteknologi og ergoterapi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdsteknologi og ergoterapi

2 Velferdsteknologi som svar
Hva er velferdsteknologi? Når er velferdsteknologi svaret? Hvordan støtte selvstendig liv?

3 Definisjon …teknologisk assistanse
økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne…. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

4 Definisjon/er …trygghet …sikkerhet …klare seg selv …daglige gjøremål
…medbestemmelse, verdighet og livskvalitet

5 Målgrupper Mennesker med nedsatt funksjonsevne skade, sykdom, alder
Pårørende Tjenesteytere

6 Målet sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Helse- og omsorgsloven §1-1

7 Kunnskapsbasert praksis
Ikke bare teknologi Velferdsteknologi Kunnskapsbasert praksis Organisering Teknologi Produkt Laget av Toril Laberg

8 Hverdagsliv 8

9 Kartlegging og tiltak

10 Velferdsteknologiene
….løser ikke alle problemer bare fordi ny teknologi er tilgjengelig

11 Hvorfor smarthusteknologi?
Trygghet Selvstendighet Kvalitet Mestre orke våge Vise eksempler på hvordan trygghet og selvstendighet kan ivaretas eller støttes ved bruk av smarthusteknologi. Deretter drøfte kort hvordan bruk av teknologi kan innvirke på tjenestenes kvalitet og kommunenes økonomi Økonomi

12 For eksempel....... Dør åpnes om dagen temperaturen senkes
Dør åpnes om natten noen varsles

13 eller .... Sengebryter/sengematte registrerer om senga forlates
og lyset i gangen og på toalettet blir slått på. Uten retur til senga innen en bestemt tid, sendes en alarm

14 og en siste....... Noe skjer i huset...... og eieren blir varslet
eller Eieren sender melding til huset om å Varsle når noe unormalt skjer når noe normalt ikke skjer i motsetning til trygghetsalarmer, som er aktive alarmer. Smarthusteknologi gir mulighet for passive alarmer, og det reiser behovet for etiske vurderinger. Altså at alarmer utløses uten at personen er klar over det selv. Etiske vurderinger! På lik linje med medisinering av ”urolige” personer. Hverken teknologi eller medisiner er inngripende i seg selv, det er hvordan vi bruker det som kan vurderes som inngripende.

15 Med smarthus kan.... flere bo der de bor flere være trygge
flere klare mer flere få god bistand de som trenger sykehjemsplass få det jobben bli mer tilfredsstillende Jeg ønsker meg en kommune (eller flere) som tar utfordringen med å prøve ut smarthus i et område, et distrikt eller en bydel. Vi har laget hjelp til å komme i gang:

16 Konklusjon Ved riktig match mellom mennesket, aktivitetene og omgivelsene kan flere leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.


Laste ned ppt "Velferdsteknologi og ergoterapi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google