Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fønix Kompetansenett AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fønix Kompetansenett AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fønix Kompetansenett AS
Ettårskontrollen Fønix Kompetansenett AS

2 Nygårdsveien 82, Sfj. ca 120 ansatte kontorer i Vestfold Tot. oms : 100 mill Oms. NAV : 90 mill Tønsberg Skolmar Nye kontorer 2009 : Stokke Sande Nauen Holmestrand

3 Hva er ettårskontrollen
En undersøkelse ett år etter avsluttet tiltak, for å vurdere kvalitet på utskrivingsgrunnlag, spesielt til jobb, fortsatt i jobb ? søke uføre, innvilget uføre ? Utarbeides hvert kvartal Et samarbeid mellom NAV Vestfold og Fønix Kompetansenett AS

4 Bakgrunn Eget kvalitetsarbeid - ikke en sjekk av tiltaksdeltaker
Synliggjøre resultater NAV Omgivelser Attføring nytter

5 Etablering Fokus ETIKK TROVERDIGHET Viktige spørsmål : Hyppighet ?
Hvem gjennomfører undersøkelsen ? .

6 Etablering og Innhold Fokus ETIKK TROVERDIGHET Viktige spørsmål :
Hyppighet ? Hvem gjennomfører undersøkelsen ? Hyppighet En gang etter avsluttet tiltaksløp Tidspunkt Ett år etter avsluttet tiltak Gjennomføring Brev og telefon Avdelingsleder Kvartalsvis statistikk

7 Selve undersøkelsen 2 hovedspørsmål
Status i dag i forhold til utskrivingstidspunkt ? Er du i fast eller midlertidig lønnet arbeid ? Heltid, deltid ? Er du på yrkesrettet attføring , i utdanning arbeidspraksis, annet – hva ? Har du søkt eller fått innvilget uføretrygd – helt eller delvis ? Er du sykemeldt eller på medisinsk rehabilitering ? Annet, hva ? Ett år etter, er du fornøyd eller ikke fornøyd ? Når du tenker tilbake på din egen prosess og vurderer denne nå ett år etter at du sluttet i Fønix, vil du si at du er fornøyd eller ikke fornøyd med vårt samarbeid ?

8 Ettårskontrollen 2009 Ettårskontrollen 2008/2009 Ant. personer
Antall personer til oppfølging 501 Deltakere i undersøkelsen 369 Svarprosent 74 % 90% svarer ett år etter utskriving at de er fornøyd med tilbudet de fikk i Fønix

9 Ettårskontrollen 2009 Sluttårsaker Status i 2008 Status i 2009
I lønnet arbeid 130 131 Utdanning 33 34 Annen aktiv løsning 31 40 Ingen aktiv løsning 9 15 Sykdom/Rehabilitering 63 39 Søkt/fått ufør 90 100 Annen sluttårsak 13 10 11 personer har falt ut av arbeid, (8 pers innskrenkinger/konkurs, 3 ikke oppgitt årsak) 12 personer har fått jobb 10 pers. utskrevet til arbeidspraksis eller utdanning 2 pers. avsluttet tiltak med flytting, fått jobb på nytt sted

10 Erfaringer Resultater :
De som er formidlet til jobb, er i jobb ett år etter Flere kommer i jobb i løpet av året som direkte følge av tiltaket Vanskelig å måle ”til uføre”, pga. behandlingstid hos NAV Gjennomføring Ett år ok. Opplever ikke behov for å ytterligere måling Brev og telefon fungerer bra - viktig at repondenten er forberedt. Respons – ungdomsgruppe en utfordring å få tak i viktig at den som ringer ikke kjenner saken. Behov for å justere spørsmål 2 : fornøyd med tiltaket. Eget kvalitetsarbeid Mye jobb, men verdifull læring for egen org. måling skjerper kvalitet gode tilbakemeldinger – bygger stolthet Omgivelser gir positiv respons på at vi måler NAV styret og omgivelser - omdømmebygging


Laste ned ppt "Fønix Kompetansenett AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google