Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Kristiansund Evaluering av opplevelseskortet 2013 Brukerundersøkelse, gjennomført okt/nov 2013 Catrine Hellstrøm og Lise Pedersen, barnefamilieveiledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Kristiansund Evaluering av opplevelseskortet 2013 Brukerundersøkelse, gjennomført okt/nov 2013 Catrine Hellstrøm og Lise Pedersen, barnefamilieveiledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Kristiansund Evaluering av opplevelseskortet Brukerundersøkelse, gjennomført okt/nov Catrine Hellstrøm og Lise Pedersen, barnefamilieveiledere ved NAV

2 Hva er opplevelseskortet?
Opplevelseskortet er et kort som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i aktiviteter sammen med andre barn i lokalsamfunnet. Herunder konserter, «åpen dør», lekeland, bowling, idrettsarrangement, badeland, kino, skøytebane og billetter til sundbåt og buss. Kortet gir adgang til en rekke aktiviteter sammen med en venn, familiemedlem eller andre.

3 Bakgrunnshistorikk - 1 Opplevelseskortet ble første gang tatt i bruk i Ålesund kommune våren 2009 etter et privat iniativ. Erfaringene fra Ålesund var gode, og med bakgrunn i dette tok privat iniativtaker Ann kristin Bekkevoll kontakt med kristiansund kommune v/ ordfører og rådmann ved årsskifte 2009/2010. Kulturenheten og NAV v/ barnefattigdomsprosjektet fikk så i oppdrag å starte prosessen med å få opplevelseskortet som et tilbud i Kristiansund kommune. Den 11 mai 2010 vedtok formannskapet i Kristiansund kommune å iverksette opplevelseskortet for en prøveperiode på ett år (fra høst/vinter 2010 og ut året 2011). Rollefordelingen ble slik: Kultur- og næringsenheten drifter kortet og har kontakt med brukerstedene og NAV formidler kortet til barn og familier som har behov for det.

4 Bakgrunnshistorikk - 2 Med opplevelseskortet følger det 5 klipp per brukersted, og kortet kan benyttes sammen med en ledsager som kan være søsken, foreldre, kamerat eller andre. Evalueringen av opplevelseskortet i 2011 konkluderte med at kortet var en suksess i Kristiansund kommune, og at familiene var svært fornøyde med ordningen. I 2013 økte derfor antall opplevelseskort fra 30 til 60, samt at ordningen ble politisk forankret i hovedutvalg den

5 Hvem har fått opplevelseskortet i Kristiansund?
Barnefamilieveiledere ved NAV Kristiansund har i hovedsak oppfølging av barnefamilier som har sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad som hovedinntekt. Disse familiene har stort sett dårlig råd, og i tillegg opplever barna i disse familiene en uforutsigbar livssituasjon. Familiene vet aldri hvor mye inntekt man har fra måned til måned. Dette er familier som blir prioritert for tildeling av opplevelseskortet. NAV Kristiansund har valgt å i hovedsak tilby opplevelseskortet til lavinntektsfamilier som lever på sosialhjelpsnorm, eller som har andre utfordringer i familien. Barn Familie Helse (helsestasjon og barneverntjeneste) fikk tildelt 20 opplevelseskort i 2013

6 Evalueringsskjema Evalueringsskjema inneholdt følgende spørsmål til brukerne av Opplevelseskortet: Hva har det betydd for deg og din familie å få opplevelseskortet? Hvem har du benyttet opplevelseskortet sammen med? (venner? familie?) Hvilke aktiviteter / kulturtilbud har du brukt opplevelseskortet til? Kunne du tenke deg videre innvilgelse av opplevelseskortet? Savner du noen opplevelser / aktiviteter på opplevelseskortet, og i så fall hvilke? Annet?

7 Gjennomføring av evalueringen
Evalueringsskjema ble gjennomgått sammen med familien, enten ved hjemmebesøk, i telefonsamtaler eller på kontoret. Vi forsøkte å snakke med barna selv der det lot seg gjøre. Til sammen har 52 familier fått tildelt opplevelseskortet. Av disse har 39 familier fylt ut evalueringsskjema. De 13 familiene vi ikke fikk snakket med har enten flyttet, endret kontaktinformasjon eller ikke svart/ringt tilbake på våre henvendelser.

8 Resultat - 1 38 av 39 familier ønsker å få nytt tilbud om opplevelseskortet. 38 av 39 av familiene sier at det har betydd mye for barna og familien å få kortet. 1 av 39 familier sier at de ikke har brukt kortet. De oppgir at grunnen til dette er at barna er opptatte av trening og lekser hver dag.

9 Resultat - 2 Alle familiene som bruker kortet sier at de mest har brukt aktivitetene kino, badeland og funpark/lekeland/bowling. De andre aktivitetene har blitt brukt i litt mindre grad. Familiene opplyser at de også har brukt sundbåten, gått på fotballkamper, barneforestilling i Operaen, skøytebanen, danseshow og braatthallen. 30 familier opplyser at de har brukt det vedlagte busskortet. De fleste barna har hatt med seg venner og søsken på aktivitetene. De yngre barna har med seg en av foreldrene sine.

10 Hva har det betydd for barna og familien å få opplevelseskortet?

11 «Masse! Vi har ikke hatt økonomi til å dra på alle aktivitetene hvis ikke. Nå kan vi finne på ting i helgene»

12 «Det har betydd veldig mye for meg
«Det har betydd veldig mye for meg. Jeg har kunne dratt på badeland, kino og bowling sammen med venner. Uten kortet kunne jeg ikke dra dit»

13 «Opplevelseskortet har hjulpet oss mye fordi vi har dårlig økonomi
«Opplevelseskortet har hjulpet oss mye fordi vi har dårlig økonomi. Vil bare si tusen takk, kortet har vært til veldig stor hjelp»

14 «Økonomisk befrielse. Det er lettere å finne på ting når vi slipper å tenke på pengene»

15 «Det betyr veldig mye, ungene er veldig glade for kortet»

16 Det har betydd mye for hele familien
Det har betydd mye for hele familien. Det å kunne være med på aktiviteter vi til vanlig ikke har råd til»

17 «Gutten min har vært stolt av kortet
«Gutten min har vært stolt av kortet. Han har kunnet være med på aktiviteter som han ellers ikke kunne deltatt på. Jeg får også avlastning, da han kommer seg mer ut sammen med kompiser»

18 «Jeg har fått brukt kortet sammen med barna mine, familien har fått brukt det sammen»

19 «Barna snakker sammen på skolen, og jeg vil ikke at mine barn skal føle seg utenfor. Opplevelseskortet har hjulpet meg mye. Jeg har barn på forskjellig alder, så det er både for store og små. Opplevelseskortet er for alle»

20 «Bra. Vi liker det. Av og til har vi lyst å gå på kino
«Bra! Vi liker det. Av og til har vi lyst å gå på kino. Da kan vi gå med en gang uten å tenke på om vi har råd. Før hadde vi ikke råd. Fantastisk tilbud, at vi får det gratis»»

21 «Betydd veldig mye! Det gir oss mulighet til å være sammen med ungene på aktiviteter som jeg ellers ikke kan på grunn av dårlig økonomi. Jeg har 500,- kroner til overs hver måned, så jeg har ikke råd til aktiviteter ellers»

22 «Fantastisk bra tiltak som har betydd mye for meg og datteren min
«Fantastisk bra tiltak som har betydd mye for meg og datteren min. Datteren min blir så glad, og kortet har hjulpet meg mye økonomisk. Det gir oss mer forutsigbarhet»

23 Hva nå? Fram til nå har man valgt å tilby kortet til familier som i hovedsak har sosialhjelp /kvalifiseringsstønad som inntekt. Vi vet at også andre barn lever i inntektsfattige familier, og har behov for opplevelseskortet. Hva kriteriene skal være for tildeling av opplevelseskortet fra år til år avgjøres i tildelingsgruppe ved NAV, bestående av barnefamilieveiledere, koordinator ved programteamet og avdelingsleder. Kultur - og næringsenheten skal evaluere bruken av opplevelseskortet sammen med brukerstedene i løpet av november 2013.

24 Konklusjon NAV Kristiansund har evaluert bruken av opplevelseskortet, og konkluderer med at dette er et godt tilbud for barn, unge og deres familier som lever i en utsatt og uforutsigbar økonomisk situasjon. NAV Kristiansund håper at brukersteder, kultur- og næringskontoret og NAV vil videreføre dette tilbudet til de utsatte barn og unge i Kristiansund også i årene framover.

25 Hva sier veiledere ved NAV?
Samarbeidet mellom kulturkontoret og NAV har så langt fungert bra. Rollefordelingen har vært avklart, og vi har hele tiden hatt en tett dialog. En til to person bør ha det administrative ansvaret for opplevelseskortet innenfor NAV. Det er viktig at NAV til enhver tid har oversikt over mottakere av kortet, og at vi har klare rutiner og kriterier for utdeling av kortet.

26 ”To be continued…»


Laste ned ppt "NAV Kristiansund Evaluering av opplevelseskortet 2013 Brukerundersøkelse, gjennomført okt/nov 2013 Catrine Hellstrøm og Lise Pedersen, barnefamilieveiledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google