Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EVALUERING AV OPPLEVELSESKORTET I KRISTIANSUND

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EVALUERING AV OPPLEVELSESKORTET I KRISTIANSUND"— Utskrift av presentasjonen:

1 EVALUERING AV OPPLEVELSESKORTET I KRISTIANSUND

2 Hva er Opplevelseskortet?
Opplevelseskortet er et kort som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i aktiviteter sammen med andre barn i lokalsamfunnet. Kortet gir adgang til en rekke aktiviteter sammen med en venn, familiemedlem eller andre.

3 Bakgrunn Opplevelseskortet ble første gang tatt i bruk i Ålesund kommune våren 2009 etter et privat initiativ. Erfaringene fra Ålesund var gode, og med bakgrunn i dette tok privat initiativtaker Ann Kristin Bekkevoll kontakt med Kristiansund kommune v/ ordfører og rådmann ved årsskiftet 2009/2010. Kulturenheten og NAV v/ barnefattigdomsprosjektet fikk så i oppdrag å starte prosessen med å få opplevelseskortet som et tilbud i Kristiansund kommune. Den 11 mai 2010 vedtok formannskapet i Kristiansund kommune å iverksette opplevelseskortet for en prøveperiode på ett år (fra høst/vinter 2010 og ut året 2011). Rollefordelingen ble slik: Kulturenheten drifter kortet og har kontakt med brukerstedene og NAV formidler kortet til barn og familier som har behov for det.

4 Bakgrunn Det er inngått skriftlige avtaler med følgende brukersteder i prøveperioden: Kristiansund ballklubb, Kristiansund håndballklubb, Fun Park/Barnas Lekeland, Braatthallen, Operaen i Kristiansund, Kristiansund Kirke, Kunst Kulturfestival, Atlanterhavsbadet og Caroline kino. Med Opplevelseskortet følger det 5 klipp per brukersted, og kortet kan benyttes sammen med en ledsager som kan være søsken, foreldre, kamerat eller andre.

5 Hvem har fått Opplevelseskortet i Kristiansund?
Barnefattigdomsprosjektet har i hovedsak oppfølging av barnefamilier som kun har full sosialhjelp som inntekt. Disse familiene har stort sett dårlig råd, og i tillegg opplever barna i disse familiene en uforutsigbar livssituasjon. Familiene vet aldri hvor mye inntekt man har fra måned til måned. NAV Kristiansund valgte å i all hovedsak å tilby Opplevelseskortet til familier som lever på full sosialhjelp i prøveperioden kort ble utdelt Barn Familie Helse (helsestasjon og barneverntjeneste) fikk tildelt 8 av opplevelseskortene.

6 Evalueringsskjema Evalueringsskjema inneholdt følgende spørsmål til brukerne av Opplevelseskortet: Hva har det betydd for deg å få Opplevelseskortet? Hva har dette betydd for din familie? Hvem har du benyttet opplevelseskortet sammen med? (venner? familie?) Hvilke aktiviteter / kulturtilbud har du brukt opplevelseskortet til? Kunne du tenke deg videre innvilgelse av Opplevelseskortet? Savner du noen opplevelser/aktiviteter på Opplevelseskortet, og i så fall hvilke? Annet?

7 Evaluering NAV v/ Barnefattigdomsprosjektet
Evalueringsskjema ble gjennomgått sammen med familien, enten ved hjemmebesøk, i telefonsamtaler eller på kontoret. Vi forsøkte å snakke med barna selv der det lot seg gjøre. Til sammen har 20 familier fått tildelt opplevelseskortet. Av disse har 19 familier fylt ut evalueringsskjema.

8 Resultat 18 av 19 familier ønsker å få nytt tilbud om Opplevelseskortet. 15 av familiene sier at det har betydd mye for barna og familien å få kortet. 3 av familiene sier at de ikke har fått bruke kortet så mye som de hadde ønsket, men at de vil prøve å bruke det mer om de får en ny mulighet.

9 Resultat 1 av familiene sier at de ikke har brukt kortet.
Alle familiene som bruker kortet sier at de stort sett har brukt aktivitetene kino, badeland og Fun Park/lekeland/bowling. De andre aktivitetene har blitt brukt i mindre grad. De fleste barna har hatt med seg venner og søsken på aktivitetene. De yngre barna har med seg en foreldre.

10 Hva har det betydd for barna å få Opplevelseskortet?
”Det er artig å komme seg ut av huset mer. Jeg er mye mer sammen med venner nå enn før. Kortet har betydd mye for meg”

11 ”Kortet er svært viktig for barna vår på grunn av dårlig bomiljø
”Kortet er svært viktig for barna vår på grunn av dårlig bomiljø. Barna kan ikke oppholde seg ute der hvor vi bor….”

12 ”Kortet betyr utrolig mye, helt topp!”

13 ”Barna blir gladere, og de har fått seg nye venner etter at de fikk Opplevelseskortet”

14 ”Dattera mi på snart 8 år er veldig fornøyd
”Dattera mi på snart 8 år er veldig fornøyd. Hun får være med på det samme som andre barn.”

15 ”Det har betydd veldig mye for jentungen min
”Det har betydd veldig mye for jentungen min. Hun elsker badeland og endelig har jeg mulighet til å ta henne dit.”

16 ”Veldig bra! Barna liker å være sammen med andre barn og venner fra skolen.”

17 ”Barna er blitt bedre i å snakke norsk
”Barna er blitt bedre i å snakke norsk. Kortet er viktig med hensyn til integrering, barna lærer hverandre å kjenne”

18 ”Jeg får kvalitetstid sammen med sønnen min
”Jeg får kvalitetstid sammen med sønnen min. Vi får være sammen og gjøre varierte og artige ting. Vi har noe å se fram til og som vi kan planlegge sammen.”

19 ”Jeg kan prioritere annerledes økonomisk, og vi har fått oppleve ting vi ikke har opplevd før. Vi har fått utvidet horisonten, og det betyr mye”

20 ”Det har åpnet seg en ny verden for oss, og det har vært en velsignelse å få kortet”

21 ”Det har betydd kjempemye for meg å få Opplevelseskortet
”Det har betydd kjempemye for meg å få Opplevelseskortet! Det er flott at JEG kan invitere noen på aktiviteter, da føler jeg meg populær”

22 ”Jeg og familien min kan gjøre ting sammen uten å bekymre oss for penger.”

23 ”Hele familien har vært sammen på bowling”

24 ”Det gjør at vi får lyst til å dra oftere i badeland…
”Det gjør at vi får lyst til å dra oftere i badeland…. vi får ”smaken” på å dra på aktiviteter på fritiden.”

25 ”Tidligere hadde vi ikke råd til å dra på kino og i badeland, så det har betydd mye for oss barna å få Opplevelseskortet”

26 Evaluering ved Kultur- og næringsenheten
Evaluering i september/oktober 2011 med brukersteder Det ble invitert til et dialogmøte i oktober der agendaen var evaluering og fremdrift videre. Et evalueringsskjema ble utsendt i forkant av møtet, slik at alle brukerstedene fikk komme med tilbakemeldinger

27 Evalueringsskjema Registreringsskjema for antall besøk er utlevert til hvert brukersted. Hvor mange besøk har dere hatt i prøveperioden? Har dere hatt utfordringer i bruken av Opplevelseskortet? I såfall hvilke? - tilstrekkelig informasjon til brukerne Hvordan opplever ansatte ordningen med Opplevelseskortet? - er alle ansatte informert om bruken av Opplevelseskortet - blir mislighold/ureglementert bruk av kortet meldt til Kulturenheten Hvordan ser dere på en videreføring av samarbeidskontrakten ut 2012? Er det behov for ytterligere tilrettelegging og informasjon til brukersteder fra Kristiansund kommune? Andre kommentarer:

28 Evaluering Basert på muntlige tilbakemeldinger på dialogmøte, samt skriftlige evalueringsskjema Registreringsskjema utleveres til brukersteder, store forskjeller på antall besøk De fleste melder det er lite utfordringer med ordningen. Det som meldes fra to brukersteder er ureglementert bruk av kortet. Brukersteder med få eller ingen besøk ønsker økt informasjon til brukere om hva som tilbys. Alle brukerstedene viderefører samarbeidskontrakten ut De er positive og interesserte i å bidra! Atlanten Kunstis AS og Sundbåten er med fra 2012

29 Konklusjon Opplevelseskortet videreføres i Kristiansund kommune på bakgrunn av evalueringen Dette er godt tilbud for barn, unge og deres familier som lever i en utsatt og uforutsigbar økonomisk situasjon.

30 Veien videre Kultur- og næringsenheten, NAV Kristiansund, samt brukerstedene vil fortsette samarbeidet rundt Opplevelseskortet. Jevnlige møtepunkt er helt nødvendig for å opprettholde et godt samarbeid Det vil fortsatt settes av personalressurser som har et ansvar for å administrere ordningen For 2012 vil Opplevelseskortet videreføres på samme måte som i dag med 30 kort

31 Veien videre Lokal tilhørighet er viktig – ”æres den som æres bør”
Brukerstedene er bærebjelken i ordningen og må involveres i stor grad Brukerstedene er Opplevelseskortet – uten dem ingen ordning!

32 Takk til brukerstedene i Kristiansund!


Laste ned ppt "EVALUERING AV OPPLEVELSESKORTET I KRISTIANSUND"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google