Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Sør-Norge Park Hotell, Sandefjord 8. Mars 2007. Unni Seim Hans Blaafjell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Sør-Norge Park Hotell, Sandefjord 8. Mars 2007. Unni Seim Hans Blaafjell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Sør-Norge Park Hotell, Sandefjord 8. Mars 2007. Unni Seim Hans Blaafjell

2 Arbeidstilsynet Rett Hjem. Sammendrag. Fase 3. 2003 - 2004 Antall tilsyn: 31Telemark 23Vestfold 26Buskerud Til sammen i fase 1 – 3: 294 tilsyn og 364 pålegg.

3 Arbeidstilsynet Tema • Tidspress • Tunge løft • Belastende arbeidsstillinger • Vold og trusler

4 Arbeidstilsynet Videreføring • Alle kommunene ble pålagt å sende inn opplysninger. • Vi besøker ca. 8 kommuner • Hvordan har utviklingen vært ? • Framtidsutsikter.

5 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger

6 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger • Faktum 1: Sosial- og helsedirektoratet og direktoratet for Arbeidstilsynet: Felles brev fra 2005. Lovgivningen er sidestilt. Dvs:Kommunehelsetjenesteloven Lov om helsepersonell Arbeidsmiljøloven En lov kan ikke settes til side til fordel for den andre.

7 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger • Faktum 2: Arbeidsmiljøloven § 1 – 2 Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. Altså: Alle ansatte i kommunen – også ansatte i hjemmetjenester er omfattet av arbeidsmiljøloven.

8 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger • Faktum 3: § 2 - 1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven overholdes.

9 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger • Faktum 4: § 4 - 1 • Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig – vurdert enkeltvis og samlet sett i forhold til fysisk og psykisk helse og velferd.

10 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger • Faktum 5: § 4 – 3 Integritet og verdighet skal ivaretas Ikke utsettes for trakassering eller utilbørlig opptreden Beskyttes mot vold og trusler

11 Arbeidstilsynet Faktaopplysninger • Faktum 6: § 4 – 4 Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at uheldige fysiske belastninger unngås. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon.

12 Arbeidstilsynet Forsterket ansvar • Arbeidsgivers ansvar forsterkes dersom: Har visst om eller opplagt burde ha visst om - Unnlatt å reagere etter klare meldinger (avvik) Bevisst tillatt at uheldig arbeidsmiljø har fortsatt

13 Arbeidstilsynet Fortrenge virkelighet

14 Arbeidstilsynet Vedtaket har 2 likevektige sider • Vedtaket • Renhold hver 3.uke • Sårstell 1 g. pr. dag • Hjelp til dusj etc. hver 14 dag • Medisindosering 1g. pr. uke • Forutsetninger • Nødvendig vaskeutstyr • Fjerning av gulvteppe på soverom • Flytting av vaskemaskin fra bad • Høyderegulerbar seng • Hund innelåst i separat rom • Ingen andre besøkende osv.

15 Arbeidstilsynet Avvikshåndtering

16 Arbeidstilsynet Vedlikehold av vedtak • Endringer må rapporteres. • Vedtakene må korrigeres etter dette. • Endringene må gjøres kjent (forklares) for bruker. • Nødvendige endringer i arbeidsmiljø må følge etter.

17 Arbeidstilsynet Problemplassering • Hvem eier problemet ? • Hvor skal ansvar plasseres ? • Hvem skal løse problemet ?

18 Arbeidstilsynet Varsling § 3-6 • Plikt til å legge forholdene til rette for varsling. (Internt) § 2-4 1Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold. 2Framgangsmåten skal være forsvarlig 3Arbeidsgiver har bevisbyrden

19 Arbeidstilsynet Varsling forts. § 2-5 • Vern mot gjengjeldelse ved varsling. 1Gjengjeldelse er forbudt 2Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse kan kreve oppreisning


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Sør-Norge Park Hotell, Sandefjord 8. Mars 2007. Unni Seim Hans Blaafjell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google