Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk mestring av MS Tromsø 12. oktober 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk mestring av MS Tromsø 12. oktober 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk mestring av MS Tromsø 12. oktober 2007
Helge Hæstad Spesialist i nevrologisk fysioterapi, Universitetssykehuset Nord-Norge Basic Bobath Course Instructor (IBITA)

2 en subjektiv følelse av kontroll og tilfredshet
Mestring Objektivt målbart ved hjelp av fysiske størrelser (m/s, m, watt, tidsbruk etc) eller en subjektiv følelse av kontroll og tilfredshet ?

3 Fysisk mestring Alle funksjoner, som ikke utføres ved hjelp av kjertler, krever muskelarbeid Stå, gå, løpe Reise seg, sette seg, flytte seg Flytte blikket Tygge, svelge, hoste Prate Puste

4 Muskler arbeider først når nerveceller i ryggmargen gir dem beskjed om å arbeide
Nervecellene i ryggmargen arbeider først når de får beskjed fra andre nerveceller i sentralnervesystemet om å aktivere muskulatur

5 Sentralnervesystemet
Ca 20 milliarder nerveceller Hver nervecelle har i gjennomsnitt forbindelser med andre nerveceller - Består av ca 20 milliarder nerveceller - Hver nervecelle har gjennomsnittlig forbindelser med andre nerveceller If the brain were so simple that we could understand it we would be so simple that we could not Emerson Pugh

6 Bevegelseskontroll En komplisert prosess for sentralnervesystemet
Komplekse nettverk av nerveceller spredt over store deler av sentralnervesystemet Selv når vi utfører en enkel bevegelse med hånda er hele kroppen involvert i bevegelsen

7 Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Muskulatur (i hele kroppen)
. Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Muskulatur (i hele kroppen) Ryggmargen

8 For å utføre en funksjonell bevegelse trenger man å
Bearbeide mange forskjellige typer følesans Hente frem minner om tidligere måter å bevege seg på for å løse den aktuelle oppgaven Motivasjon Aktivitet i motoriske nervebaner Alle disse prosessene er energikrevende for nervecellene!

9 Hva kan bli vanskelig/tungt å gjennomføre når en har MS?
NB! Store individuelle forskjeller!

10 Planlegge bevegelse Hvis sykdommen rammer deler av sentralnervesystemet som er viktige for å oppfatte kroppens stilling i forhold til tyngdekraften oppfatte hvordan de ulike delene av kroppen er plassert i forhold til hverandre beregne avstand, retning og dybde til ting i omgivelsene

11 Gjennomføre bevegelse
Hvis sykdommen rammer deler av sentralnervesystemet som er viktige for å holde kroppen oppreist stabilisere de ulike kroppsdelene i forhold til hverandre I ro og under bevegelse skape et hensiktsmessig samspill mellom de stabiliserende og de direkte målrettede komponentene av en bevegelse koordinere bevegelser over flere ledd samtidig

12 Stoppe bevegelse Hvis sykdommen rammer deler av sentralnervesystemet som er viktige for å Reversere bevegelse Koordinere ”gass” og ”brems” Beregne kroppsgeometri For eksempel hvor hånda er i forhold til et objekt som skal gripes Beregne ekstern geometri For eksempel hvor et objekt som skal gripes er i forhold til øyne og hånd

13 Sykdom/skade som påvirker bevegelsesevnen
Forskjellige symptomer oppstår avhengig av hvilke deler av hvilke nettverk som rammes på hvilken måte Symptomene er oftest et tegn på hvordan resten av sentralnervesystemet prøver å løse sine oppgaver uten den delen som er skadet

14 Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Muskulatur (i hele kroppen)
. Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Sentralnervesystemet består av mange systemer og subsystemer som alle er tett forbundet med hverandre, både anatomisk og funksjonelt Den relative betydningen av det enkelte system bestemmes av oppgaven, miljøet, kroppens tilstand, og tidligere erfaringer CNS er ikke rigid og hierarkisk i sin funksjon, men multidireksjonelt og tilpasningsdyktig Muskulatur (i hele kroppen) Ryggmargen

15 Når sykdom rammer deler av nervesystemet vil hjernen prøve å finne andre måter å løse sine oppgaver på Gjøre helt andre bevegelser for å nå det samme målet Kontrollere de samme, eller lignende, bevegelser ved hjelp av andre nettverk i sentralnervesystemet

16 Hvorfor blir det tungt å bevege?

17 Beskjeder må sendes via komplekse omveier
Bruker større deler av sentralnervesystemet til å utføre en oppgave enn tidligere Skadde nerveceller er vanskelige å aktivere og tunge å drive Nerveceller går fortere tom for energi

18 Redusert kondisjon pga lavt aktivitetsnivå over tid
Redusert muskelstyrke pga lavt aktivitetsnivå enn tidligere NB! Hovedårsaken til redusert muskelstyrke er at det er vanskeligere å sende beskjed fra sentralnervesystemet til musklene! Sykdomstilstand i kroppen Tappes for energi

19 Hva kan man gjøre for å mestre bedre?

20 Redusere avstanden mellom krav/forventninger og aktuell kapasitet
Redusere krav/forventninger Tilpasse graden av generell fysisk aktivitet til den fysiske kapasiteten du har Unngå at måten en løser sine bevegelsesproblemer på fører til nye funksjonshemminger Øke fysisk kapasitet Bedre kraft og kondisjon (hvis mulig) Effektivisere måten en beveger seg på

21 Prinsipper for å effektiviserer måten en beveger seg på når vanlig styrke- og kondisjonstrening blir for tungt for nervesystemet

22 Kroppsbevissthet og koordinasjon
Øke presisjonen i sensorisk informasjon (følesans) Sørge for tilstrekkelig bevegelighet til å kunne føle presist Bli bedre til å lytte til informasjon fra omgivelsene og fra ulike deler av kroppen Bli bedre til å tolke den samme informasjonen

23 Erfare bevegelser preget av dynamikk/variasjon heller enn fiksering
hvor aktivitet i ulike deler av kroppen påvirker hverandre gjensidig positivt Et mest mulig naturlig samspill mellom stabiliserende og direkte målrettede komponenter Gjøre det så lett som mulig for muskulatur som er vanskelig å aktivere hvor målet nås med minst mulig energibruk i forhold til oppgaven

24 Bedring av kroppsbevissthet og koordinasjon kan man få hjelp til hos
Instruktører i for eksempel Chi Gong og Thai Chi Fysioterapeuter med videreutdanning innen Labandans eller Feldenkraisterapi Spesialsiter i psykomotorisk fysioterapi Fysioterapeuter uten videreutdanning, men med interesse for feltet Spesialister i nevrologisk fysioterapi Bobathutdannede terapeuter vil i tillegg tilby individuelt tilpasset funksjonell trening, basert på kvalitativt gode bevegelser

25 Sentralnervesystemet er veldig tilpasningsdyktig!
Alle mennesker kan lære nye ferdigheter hele livet Det krever ofte svært mye å lære på nytt, særlig når systemet er rammet av skade eller sykdom


Laste ned ppt "Fysisk mestring av MS Tromsø 12. oktober 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google