Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke
“Grosåsdokumentet” våren 2011

2 Kristiansand Frikirke - ledet ut fra tradisjon og visjon
Vi vil vektlegge det som har særpreget Kristiansand Frikirke og kirkesamfunnet vårt. Samtidig spør vi Gud hva Han har for menigheten i dag og i fremtiden. Vi er én menighet med mange forskjellige fokusområder, men vi ønsker like fullt å være én menighet. Menighetens visjon og verdier vil vi skal prege alle våre virkegrener. Kristiansand Frikirke – en bønnemenighet

3 Kristiansand Frikirke – «åpne hjerter oppover og utover»
Vår visjon er «åpne hjerter oppover og utover». Vi trenger en konkret strategi og handlingsplan for hvordan vi skal nå menighetens visjon. Verdier: Levende tro, Inkluderende fellesskap, Takknemlighet og Tjenestevillighet (LITT)

4 Kristiansand Frikirke - ”Med Jesus i Sentrum”
I våre gudstjenester og virkegrener skal Jesus være i sentrum Vi ser på oss selv som sendt til Sentrum (Kristiansand by) med Jesus. Vi vil ikke flytte ut av byen. Vi drømmer om at folk skal merke at vi er til stede i Sentrum og at det ville betydd en forskjell dersom vi ikke var der.

5 Menighetens profil og satsingsområder

6 Kristiansand Frikirke – en flergenerasjonsmenighet
Livsløpsmenighet – fra vugge til grav. Vi vil fremelske enhet på tvers av generasjoner. Enhet handler ikke om at alle tenker likt, men om at vi har samme mål. Ulike syn på gudstjenestens form mener vi derfor er en spenning vi må lære oss å leve godt med og at denne spenningen er sunn.

7 Kristiansand Frikirke – en tjenende menighet
Vi ønsker ikke å være oss selv nok. Vårt kristne fellesskap skal være en gave til byen/fellesskapet/nabolaget. Dersom vi skal ha åpne hjerter utover, må vi se mer av diakonale tiltak i vår menighets regi.

8 Kristiansand Frikirke – en misjonsutsender
I vår menighet skal det være naturlig for unge mennesker å bli misjonærer. Mål: om 10 år skal vi sende 20 misjonærer. Vi vil støtte enkeltpersoner og familier som vil dra ut på DTS/Bibelskole eller liknende livsforvandlende prosjekt. Vi vil jevnlig arrangere kortere misjonsturer for familier, ungdom og andre aldersgrupper.

9 Kristiansand Frikirke – et ressurssenter.
Hva kan vi tilby som ikke det lokale bydelsarbeidet kan tilby? Større samarbeidsarrangement som konserter, konferanser, samlivskvelder/kurs, kreative gudstjenester (f.eks. Show it), påskespill, misjonsmesse osv. Stordriftsfordeler med samarbeid Vi kan samle grupper med felles interesseområde som ikke samler nok folk i bydelene eller hvor det er mer givende å være mange F.eks. konfirmantarbeid og ungdomsarbeid, kor i diverse aldersgrupper, dans, drama og musikk, singelgrupper, studentarbeid, turgrupper osv.

10 Kristiansand Frikirke – en menighetsplanter
viktigere for folk med lokal tilhørighet. Eldsterådet ser for seg misjonale fellesskap ut fra en trygg og solid menighet – et stort lys i sentrum og mange små rundt ikke nødvendigvis nye menigheter, men lokale bydelsarbeid. Vi ønsker å se at nye misjonale fellesskap etableres der våre medlemmer bor. Misjon er ikke en aktivitet, men kirkens natur. Det er viktig å være bevisst på hvem vi er sendt til; geografisk, demografisk (hvordan/hvor folk bor og lever) eller med tanke på interesseområde.

11 Kristiansand Frikirke – en åpen kirke.
Frikirkens bygg skal være en lys, varm, åpen og innbydende kirke. Vi drømmer om en resepsjon slik de har på hotellet, som betjenes av kontorsekretær dagtid og frivillige på kveldstid De som kommer inn i kirken, blir alltid møtt og sett. fellesskapet vårt skal være et sted som er raust og nådig overfor alle syndere, tydelig på Jesus.

12 Kristiansand Frikirke – et helbredende gudstjenestefellesskap – et stort fellesskap bestående av mange små – en musikkmenighet – en viktig stemme i byen – en pådriver i kirkesamfunnet

13 Tangen eller Tollbodgt. 66?

14 Sambruk av lokaler Økonomisk fornuftig. Da kan vi få brukt lokalene gjennom hele dagen, 7 dager i uken. Flotte lokaler står ikke tomme. Menighetens behov utfyller bedrifters behov. FriCafé kan være kantine, grupperom kan være møterom, møtesaler kan være konferansesaler, resepsjonist kan være det for både bedrifter og ansatte i Frikirken. Bygger ned terskelen på å komme inn i kirka. Dersom vi bygger nytt, mener Eldsteråd det må være sambruk. Bruke omgivelsene. Vi trenger ikke eie alt


Laste ned ppt "Eldsterådets visjonstenkning for Kristiansand Frikirke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google