Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling.
Harald Askeland: Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling.

2 Utgangspunkt og grunnleggende dilemmaer
FOREDRAGETS TITTEL Utgangspunkt og grunnleggende dilemmaer Tre grunnleggende spørsmål: Hvor er vi, hvor vil vi, hvordan kommer vi dit? Menighetsfellesskapet er også en organisasjon – men forståelsen av menigheten som trosfellesskap og organisasjon må sees sammen Balanse mellom ”drivkrefter” og ”drivende krefter” Utviklingsprosesser kan ”forfalle” til organisasjonsutvikling i stedet for menighetsutvikling Den kritiske balanse mellom ”smal” og ”bred” organisering av prosessen – utviklingsprosesser er et ledelsesansvar og bør innebære medvirkning Invitasjon til medvirkning må følges av medinnflytelse Utvikling innebærer ubalanse og endring av ”psykologiske kontrakter” Utvikling mobiliserer motstand

3 Organisatorisk modell for menighet og omgivelser
Tasks Structure Technology Members EXSTERNAL CONTEXT INTERNAL FACTORS INTER-ORG. FACTORS Development in society Laws, agreements and regulations Technology and competence Plans of national agencies Workforce market Organizational myths Local agencies Other organiszations Composition of staff Internal sub-groups Gifts and talents Physical plants and local economy Needs of members

4 Hovedtyper utviklingsprosjekter
FOREDRAGETS TITTEL Hovedtyper utviklingsprosjekter Planlagt Framvoksende Ovenfra og ned Ekspertstrategi: Avgrenset og planlagt omstilling Lederstyrt: Vekt på at omstilling formes underveis Nedenfra og opp Ansattstyrt: Gjennomføring av avgrenset endring Prosessstrategi: Bred deltakelse i en bred omstilling Kilde: Nylehn 1999:213

5 Planlegging av utvikling
FOREDRAGETS TITTEL Planlegging av utvikling

6 Sammenheng prosess og struktur av aktivitet
FOREDRAGETS TITTEL Sammenheng prosess og struktur av aktivitet FASER I PLAN-PROSESSEN ORGANISERING OG AKTIVERING PLANAKTIVITETER I ULIKE FASER Initiativ og rammer Kirkelig fellesråd Planlegge og organisere prosessen Dokumentasjon Smal (administrasjonen) Statistisk materiale, egne og kommunale planer Vurdering av styrke og svakheter Bred (råd, tilsatte, preste-tjenesten, organisasjoner) Hvordan er status for arbeidet? Fastlegge innsatsområder Smalere (råd/prosjektgruppe) Prioritering av enkelte innsatsområder Visjoner og mål for innsatsområdene Fastlegge virksomhetstype og resultatmål for arbeidet Utkast til handlingsplan Smal (kirkeverge, daglig leder, prosjektgruppe) Konkretisering av tiltak og plan for gjennomføring Høring på utkast til handlingsplan Bred Respons og innspill som grunnlag for justering av plan Vedtak av plan Smal (fellesrådet) Samordning av innspill i en endelig plan Gjennomføring Planen iverksettes i organisasjonen Evaluering og rullering av planen Bred i innspill og smal i endelig vedtak (jf ovenfor) Rapporter som grunnlag for vurdering og rullering


Laste ned ppt "Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google