Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i den lokale kirke Seminar om menighetsutvikling og ledelse Seminar 20.mars 2014 - MF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i den lokale kirke Seminar om menighetsutvikling og ledelse Seminar 20.mars 2014 - MF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i den lokale kirke Seminar om menighetsutvikling og ledelse Seminar 20.mars 2014 - MF

2 Menighetsutvikling - med eller uten ledelse? Noen refleksjoner om ledelse i MUV- menigheter. •Prosjektleder Erling Birkedal •Stipendiat Sunniva Gylver 2

3 Refleksjoner om MUV-menigheter •MUV: Menighetsutvikling i folkekirken •Treårig reise / prosjekt •I 2013/14: 27 menigheter/enheter, fordelt på 7 grupper og 5 bispedømmer. 3

4 En treårig reise Fase 1 Bevissthet om sin kontekst LYTTE Fase 2 Utforske sin samtid. Eksperimentere Utforske sin samtid. Eksperimentere TA RISIKO TA RISIKO Fase 3 Fase 3 Utvikle visjoner og tiltak Utvikle visjoner og tiltak Fornyet FOKUS

5 Grunnleggende spørsmål •Hvem er vi? –Menighetens identitet? –Hva vi er kalt til å være og kalt til å gjøre? •Hvor er vi? –Kontekst. Lytte til folk. •Hvor vil vi? –Visjon. Mål. Planer •Hvordan kommer vi dit? –Strategier og tiltak. Deltakelse – samarbeid. 5

6 Ledelse av MUV-prosjekt •Lokal styringsgruppe: 5-7 personer •MR: representert i st.gr. •Stab/ansatte: representert i st.gr.: daglig leder og sokneprest (?) –vanligvis ikke kirkeverge/daglig leder i FR •Samordning av prosessen: en utfordring å få dette til. Krever lokal ledelse. 6

7 Prestens rolle – tjenesteordning §2 Presten skal forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv fremmes i menighetene ved å •a) holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger, •b) utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring, •c) utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og også ellers besøke syke og … •d) utføre forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighetsbyggende arbeid. 19.06.2014

8 Prestenes rolle i MUV … •§10: … utøver alle menighetsprester et pastoralt lederansvar og bidrar til strategisk og åndelig ledelse i og av menigheten. 19.06.2014

9 Erfaringer med presterollen •Presten en nøkkelperson –Hvis presten borte … prosessen stopper –Ofte leder av styringsgruppe … forventes / naturlig? –Kan oppleve utrygghet/usikkerhet ved ikke å ha full innsikt / styring? •Presten en pådriver og tilrettelegger? •Presten som observatør? •Presten en brems? 19.06.2014

10 Daglig ledelse … ulik rolle •A. Daglig leder med myndighet, men ikke over presten •B. Koordinator, en som ser helhet og er bindeledd mellom råd og stab •C. Sekretær for MR - fører protokoll •D. Ingen def. ledelse … alle arbeider med sitt. Nærmest overordnede KV (kommune- nivå) 10

11 Hvor fungerer MUV best? •Der det er definerte lederroller •Der det er motivering hos MR og stab •Der det er arena for dialog og utveksling av informasjon (ansatte, råd og frivillige) •Der man går inn i systematisk arbeid, og opplever at man «lykkes», får til noe. 11

12 Erfaringer – ulike holdninger •Ulike forhold til endring •Erfaringer fra arbeid i menigheter i Oslo S 19.06.2014

13 Ledertyper – og menighetsideal •Idealtypiske kirkelige organisasjonsformer, ut fra hva som er kirkens sentrale virksomhet / hvem som er kirkens subjekt: -Prestekirke -Virksomhetskirke -Nettverkskirke Mogens Mogensen (DK)

14 Prestekirke Gudstjenester Kirkelige handlinger, Dåp, konfirmasjon, vielse, Begravelse I kirkerommet «Stats-kirke» sikrer borgeres krav på kirkelig / prestelig betjening

15 Virksomhetskirke Gudstjenester Kirkelige handlinger Service/ oppgaver - for å møte folks kirkelige og sosiale behov: -Barn og unge -Familier -Eldre I menighetshuset med mer Kirken i et «religiøst marked», som dekker mennesker behov/ etterspørsel

16 Nettverkskirke Gudstjenester Kirkelige handlinger Gi mulighet for aktiv deltagelse, -ulike kirkelige nettverk I lokalsamfunnet Del av sivilsamfunnet, med felles verdier, mål, interesser. Deltakeres engasjement i fokus.

17 Hvilken ledertype? Visjonær Individualistisk Kollektiv Regelbundet

18 Erkjenn at vi er forskjellige – også i utviklingsarbeid (Se: Sammen i forandring. S 206) 19.06.2014

19 Balanse i ledelse •Strategisk ledelse? •Intuitiv ledelse? •Nødvendig med positiv holdning, dele visjoner, mål - skape utviklingskultur strategiskintuitiv SI

20 Ønsket rolle - prosessverdier •ÅNDELIG PROSESS •STEDEGEN PROSESS •HELHET OG FOKUS •TILRETTELAGT OG SYSTEMATISK LÆRINGSPROSESS •ÅPEN OG KONTINUERLIG PROSESS 19.06.2014

21 musikk/kultur diakoni gudstjeneste trosopplæring helhet Ser du handa – eller fingre? 21 misjon

22 Alltid nødvendig å seile… •- «Semper reformanda» – alltid i endring •- Ikke stress for endring, men vær sta på prosess, retning •- «Cocpit-crew»: noen som •leder. Strategigruppe? Leder Ledergruppe Menighet

23 MUV – en positiv lederholdning «Vi er stolte, men ikke fornøyde» (Göran Persson, Sv) •«Done is better than perfect» 23

24 24


Laste ned ppt "Ledelse i den lokale kirke Seminar om menighetsutvikling og ledelse Seminar 20.mars 2014 - MF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google