Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutveksling i Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutveksling i Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutveksling i Stavanger
RÅDGIVENDE FØRSKOLETEAM Kompetanseutveksling i Stavanger

2 DETTE VIL VI SNAKKE OM I DAG :
Hvordan få oppdrag Organisering av arbeidet Tema vi jobber med Holdninger og kulturforståelse Språk Samarbeid med flerspråklig assistenter Lek Rett hjelp til rett tid En til en oppdrag/veiledning Hvordan utvikler vi vår kompetanse?

3 Hvordan får vi oppdrag? Bestiller utfører prinsippet
Veiledning en til en eller til en gruppe. Kompetanseheving over tid. Danning av nettverksgrupper

4 Hvordan organiserer vi arbeidet?
Kompetanseheving av andre barnehager drives av pedagoger tilknyttet Førskoleavdelingen på Johannes Læringssenter. Ved behov knytter teamet også til seg spisskompetanse fra Base for flerspråklige assistenter. Det er avsatt 40% stilling til kompetanseheving fra Stavanger kommune.

5 Hvem er fjernkulturell her, Herr Sandberg?
Fjernkulturell, hva betyr det? Fjernkulturell er en person som har en etnisk og religiøs overbevisning som jeg tar avstand fra. Per Sandberg, Stortingsrepresentant, FrP Fjernkulturelle er folk som kommer fra langt unna der vi bor. Man kan tolke det som man ønsker. Arvid Pedersen, 1. kandidat Finnmark, FrP Hvem er fjernkulturell her, Herr Sandberg? Holdningsarbeid. Provosere- berøre- av og til sette ting på spissen. SKAPE FØLELSER OG ENGASJEMENT  EMOSJONER!!! SIGØYNERNE

6 «Da jeg ble god i fotball, var jeg ikke jævla utlending lenger
«Da jeg ble god i fotball, var jeg ikke jævla utlending lenger. Da var jeg norsk, liksom» Avhengig av prestasjoner/hva du yter for å bli norsk… Veton Berisha, Viking

7 ZLATAN Svensk fotballspiller med opprinnelse fra Bosnia.
- når han spiller bra, er han svensk - når han er storkjefta og arrogant forklares hans oppførsel med kulturopprinnelse…..

8 Er det ”bedre” å ha familier med
Fransk som bakgrunn og morsmål? Somalisk bakgrunn og morsmål? Disse personlige holdningene snakker vi også om! Hvilke holdninger har vi til hva vi regner som en språklig fordel? Hvilke holdninger har vi til hva vi regner som en kulturell ressurs? i 8

9 SPRÅK Morsmål Formell og uformell språklæring
Det musiske menneske og magi Fokusbegreper og Grunnleggende Begreps Systemer Når språk vekker bekymring Vi er opptatt av praksisfortellinger – det er praksis BHG vil ha av oss Temaheftet om språklæring peker ut 5 viktige områder for en god språklæring. Den gode samtale Rim, regler, dikt og sang Fortelling og høytlesning Lek Utforskning av skriftspråket.

10 SAMARBEID MED FLERSPRÅKLIG ASSISTENT
Samarbeidet er pedagogens ANSVAR Inkludering av flerspråklig assistent – pedagogens ANSVAR Spisskompetanse og GULL verdt 

11 HVORDAN SKAPE LEK NÅR MAN IKKE HAR ET FELLES SPRÅK?
Strategi og innholdsord Hvordan bli populær og få være med PEDAGOG HAR ANSVAR!!! - Den som er med på leken - lærer språket  Rådgivende Førskoleteam Johannes Læringssenter

12 Rett hjelp til rett tid Foreldresamarbeid
Hvem søker vi råd hos når barn sliter? Barn med vonde opplevelser og traumer. Samarbeid med PPT, BUPA og Barnevernet. Foreldresamarbeid Når samarbeidet blir vanskelig Hjelpeapparatet

13 Veiledning eller en til en oppdrag
Besøk ved Johannes Læringssenter med kurs og omvisning Vi reiser ut og veileder i barnehage/barnevern/PPT Aktuelle case vi har jobbet med: Vanskelig tilvenning Språkvanske eller ny i språket? Barn med uakseptable utfoldelser Barnevernssaker Akutt barnevernssaker

14 Kompetanseutveksling
Jobber dugnad etter ildsjel-prinsippet  Vi leser og studerer så mye vi kan – privat Gjennom å kurse andre lærer vi mye selv Johannes Læringssenter er en pulserende virksomhet med mange ressurser både blant brukere og ansatte – her henter vi mye inspirasjon og læring

15 "Det var ikke særlig klokt sagt,Brum"sa Nasse Nøff
"Det var ikke særlig klokt sagt,Brum"sa Nasse Nøff. Ole Brum: "Det var klokt da det var inni hodet mitt, men så skjedde det noe på veien ut." Takk for oss! Anne og Siw Kontaktinformasjon: Anne Løe Matic, tlf , mail: Siw Fjelldahl, tlf , mail:


Laste ned ppt "Kompetanseutveksling i Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google