Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva ønsker medlemmene ifm det nye regjeringskvartalet? Undersøkelse blant jurister ansatt i departementene, mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva ønsker medlemmene ifm det nye regjeringskvartalet? Undersøkelse blant jurister ansatt i departementene, mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva ønsker medlemmene ifm det nye regjeringskvartalet? Undersøkelse blant jurister ansatt i departementene, mai 2014

2 Om undersøkelsen • Undersøkelsen kartlegger ulike sider ved juristenes arbeidshverdag inkludert nåværende kontorforhold og hva man foretrekker i fremtiden • Undersøkelsen ble sendt ut til 855 jurister ansatte i departementene 30. april og ble avsluttet 12. mai – da hadde 459 besvart undersøkelsen (54% respons) • I denne rapporten presenteres totalresultatene grafisk. • Ønsker man å se resultatene per departement eller etter annen bakgrunnsinformasjon, så foreligger det tabeller

3 Hvilken informasjon ble gitt medlemmene? Planleggingen av et fremtidig regjeringskvartal foregår for fullt. Utfallet vil påvirke utførelsen av våre arbeidsoppgaver, våre arbeidsplasser og dermed arbeidsforhold og arbeidsmiljø i mange tiår fremover. Slik det nå ser ut, legges det opp til følgende: • En samlokalisering av alle departementene (med unntak av Forsvarsdepartementet) i et fremtidig regjeringskvartal • Arbeidsplassutformingen vil skje etter prinsippene for aktivitetsbaserte arbeidsplasser • Arbeidsgruppen som har arbeidet med dette mener at aktivitetsbaserte arbeidsplasser fungerer best med free seating (dvs åpent landskap uten faste plasser) Juristforbundets tillitsvalgte i departementene mener det er viktig at dere som ansatte er aktivt med i prosessen som vil avgjøre hvordan deres fremtidige arbeidsplass vil bli. I den forbindelse ønsker vi å høre fra deg hva du synes er viktig for å trives på arbeidsplassen og hva slags kontorplass du trenger for å gjøre en god jobb. Svarene vil behandles konfidensielt og brukes av Juristforbundet i det videre arbeidet med denne saken.

4 Hvem har svart på undersøkelsen? DepartementAntall svar Justis- og beredskapsdepartementet104 Utenriksdepartementet34 Finansdepartementet43 Kommunal- og moderniseringsdepartementet42 Nærings- og fiskeridepartementet40 Arbeids- og sosialdepartementet30 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet16 Klima- og miljødepartementet27 Samferdselsdepartementet25 Helse- og omsorgsdepartementet18 Kunnskapsdepartementet18 Kulturdepartementet15 Landbruks- og matdepartementet23 Forsvarsdepartementet7 Olje- og energidepartementet17

5 Hvordan tilbringes arbeidsdagen? En jurist tilbringer 60 % av en gjennomsnittlig arbeidsdag med konsentrasjonsarbeid. 20 % av arbeidsdagen går med til møter. 73% sier at mer enn halvparten av arbeidsdagen tilbringes med konsentrasjonsarbeid

6 Og med hvilke arbeidsoppgaver? Arbeidsoppgavene er i hovedsak saksbehandling, regelverkarbeid og utredning. 7 % sier at de kan utføre hele sin jobb utelukkende ved hjelp av PC, dvs uten tilgang til andre kilder, dokumenter etc. enn dem de har tilgjengelig via PC. 48 % sier at de kan utføre halvparten eller mindre av sin jobb utelukkende ved hjelp av en PC.

7 Hva er viktigst for juristene for å kunne levere optimalt til arbeidsgiver? (andel som har valgt de ulike, uavhengig av rangering av de tre viktigste) %

8 Hva er aller viktigst? 7 av 10 «førsteplasser» går til Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid % (andel rangert som 1, dvs det viktigste)

9 Hvordan er dagens kontorforhold? 84% sitter i dag på eget kontor, 15% i åpent landskap Nærings- og fiskeridept. og Klima- og miljødept. har en større andel ansatte som sitter i landskap enn som sitter på kontor.

10 Hvor fornøyde er juristene med dagens kontorforhold? 98% av dem med eget kontor er fornøyde versus 33% av dem som sitter i åpent landskap %

11 Hvor mange jurister har erfaring med å jobbe i åpent landskap? 60% har erfaring med åpent landskap.15% er/var fornøyde med denne arbeidsformen, mens 69% er/var misfornøyde % 7 % har erfaring med å sitte i åpent landskap uten fast kontorplass (free seating). Av disse sier 3% at de var fornøyde med arbeidsformen.

12 Hva slags kontorforhold foretrekker juristene? 95% fortrekker å ha eget kontor, 5% foretrekker åpent landskap Av dem som sitter i åpent landskap i dag, oppgir 19% at de foretrekker å sitte i åpent landskap. 80% foretrekker å sitte på eget kontor: 97 % sier det er viktig å ha fast plass på jobben.

13 Hva mener juristene om åpent landskap? De tror ikke at man samarbeider mer og bedre, og meningene er delte om hvorvidt man blir mer sosial eller ikke %

14 Hva mener de juristene som sitter i åpent landskap i dag? De er mer positive til det å sitte i åpent landskap, men det er likevel mange som er negative til ordningen %


Laste ned ppt "Hva ønsker medlemmene ifm det nye regjeringskvartalet? Undersøkelse blant jurister ansatt i departementene, mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google