Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieforbundet natur og miljø

2 Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av tilskudd etter enkle rutiner hjemlet i Voksenopplæringsloven.  Pedagogisk ressurs for å fremme kvaliteten på studiearbeidet.

3 Studieforbundet natur og miljø  De fleste opplysninger om Studieforbundet finnes på vår hjemmeside.  www.naturogmiljo.no www.naturogmiljo.no

4 Regler for studiearbeid Tilskuddsregler  Arrangør  Kunngjøring  Tilskudd pr. time  12 studietimer  Minst 5 deltakere  Kursbevis

5 1 til 3 om Studiearbeid 1.STUDIEPLAN http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/ (…eller når det ikke foreligger studieplan se…) http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/egenskjema 2.SØKNAD http://www.naturogmiljo.no/soknad/ 3.RAPPORT (se forstørrelsesglass ved aktuelt kurs…) http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

6 Studieplaner  Studieforbundet har ca. 400 studieplaner med ulike tema i sin database tilgjengelig via internett.  I tillegg så finnes flere studieplaner i papirformat i arkiv.  Se link til studieplandatabasen  http://www.naturogmiljo.no/studiepl aner/ http://www.naturogmiljo.no/studiepl aner/ http://www.naturogmiljo.no/studiepl aner/

7 Studieplaner  Veiledning til hvordan å lage egen studieplan finnes via linken http://www.naturogmiljo.no/ studieplaner/default.asp?vis=veile dning studieplaner/default.asp?vis=veile dning

8 Studieplaner  Opplæringen skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger om arbeidsmåter og innhold for hver kursdag.  Mal for å lage egen studieplan finnes på linken http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/e genskjema http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/e genskjema http://www.naturogmiljo.no/studieplaner/e genskjema

9 Søknadsrutiner  FØR KURSTART:  Søknad om å avholde kurs sendes Studieforbundet før studiestart via linken http://www.naturogmiljo.no/soknad/ http://www.naturogmiljo.no/soknad/http://www.naturogmiljo.no/soknad/ (kan også sendes i papirformat).

10 Søknadsrutiner  NÅR DU HAR SØKT OM Å HOLDE KURS:  RAPPORTSKJEMA sendes fra studieforbundet til arrangør som e- post, når søknaden om å holde kurs er godkjent.  RAPPORTSKJEMA kan nå også hentes fra vår studieaktivitetsside http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

11 Rapportskjema: http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/ http://www.naturogmiljo.no/aktivitet/

12 Søknadsrutiner  NÅR KURSET ER FERDIG:  RAPPORTSKJEMA sendes tilbake fra arrangør til studieforbundet med alle opplysninger vi spør etter når kurset er ferdig (må sendes i papirformat, fax eller skannes pga. underskrift).

13 Opplysninger om studieaktivitet (statistikk)  Studieforbundet har en omfattende og detaljert statistikk på sin hjemmeside. Statistikkopplysningene finnes under linken studieaktivitet og blir kontinuerlig oppdatert.  Her finner du opplysninger tilbake til 2001. Se linken http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ Se linken http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/ http://www.studieaktivitet.no/naturogmiljo/

14 Voksenopplæringsloven § 10. Vilkår for godkjenning av studieforbund § 19. Voksenopplæring i Studieforbund § 21. Undervisningslokale § 22. Nærmere vilkår for tilskudd http://www.lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19760528- 035.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&& http://www.lovdata.no/cgi- wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19760528- 035.html&emne=voksenoppl%c6ringslov*&&

15 Voksenpedagogikk  Voksne er ikke gamle barn  Voksne er forskjellige  Voksne har mange motiver  Voksne har erfaring  Voksne er selvkritiske

16 Ta kontakt her om du lurer på noe  Studieforbundet natur og miljø Gamle Ringeriksv. 6 1369 Stabekk  Telefon: 67102260/48607948  Fax: 67583018  E- post: post@naturogmiljo.no post@naturogmiljo.no

17 Lykke til med kurset!


Laste ned ppt "Studieforbundet natur og miljø. Hva er Studieforbundet?  Serviceorgan som legger til rette for studiearbeid i medlemsorganisasjonene.  Formidler av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google