Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk

2 Språkrådet …... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. … har som mål at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtida. ”Oppgavene” er beskrevet i ”Språkmeldingen”, dvs.: St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk 2 Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

3 Arrangører av kurset Standard Norge Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk – ”fagråd 4” Språkrådets terminologitjeneste 3 Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Om kurset Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

4 Litt mer om de tre arrangørene Standard Norge  medlemsorganisasjon  opprettet 2003 og tok da opp i seg:  Norges standardiseringsforbund  Norsk allmennstandardisering  Norsk teknologistandardisering  Norges Byggstandardiseringsråd Standardiseringen i Norge omfatter i dag ellers tre organisasjoner: Standard Online AS – salgsselskap under SN Norsk Elektroteknisk Komite – ”NEK” (elektroteknikk) Post- og teletilsynet – ”PT” (teleteknikk og posttjenester) 4 Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Om kurset

5 Litt mer om de tre arrangørene Språkrådets fagråd 4 – Tove Bjørneset, prosjektleiar ved Uni Computing, Bergen, leiar – Sylvi Dysvik, seniorrådgjevar i Utanriksdepartementet – Sigbjørn Hjelmbrekke, forskar ved Telemarkforsking – Håvard Hjulstad, prosjektleiar i Standard Norge – Jan Hoel, seniorrådgjevar og koordinator i Språkrådet, fagrådssekretær – Knut Jonassen, prosjektleiar i Standard Norge – Ellen Ravna, lærer i Tana kommune 5 Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Om kurset

6  Språkrådets terminologitjeneste: http://www.sprakradet.no/nb- no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Terminologitenesta-/http://www.sprakradet.no/nb- no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Terminologitenesta-/  Opprettet høsten 2009  Består av tre hele stillinger:  Marianne Aasgaard  Jan Hoel  Ole Våge (fra 1.4.2011)  Oppdrag : være nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk fagterminologi  Hovedmål:bidra til at mer norsk terminologi blir tilgjengelig for flest mulig Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel 6 Litt mer om de tre arrangørene Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Om kurset

7 gi innføring i grunnleggende prinsipper og metoder i arbeidet med termer, begreper og definisjoner vise eksempler på utarbeiding og bruk av terminologiske ressurser vise erfaringer fra praktisk terminologiarbeid 7 Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011 Om kurset Formålet med kurset? Opplegg kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser

8 Vellykket (fag)kommunikasjon? Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel 8 Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011


Laste ned ppt "Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 Riktige termer gir godt fagspråk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google