Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene.
Presentasjonen kan brukes i opplæring og kursvirksomhet i fylkes- og lokallag, men også som kilde til faktakunnskap for den enkelte tillitsvalgte / studieleder og til interesserte medlemmer forøvrig. Den kan også brukes som støtte for foredrag og info på møter. Godkjente studieplaner om studiearbeid i FUNKIS er: Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte – kurs (8-30 timer) Organisasjonsutvikling, medlemsservice – kurs (8-40 timer) Organisasjonsutvikling, organisatorisk arbeid, likemanns- og studiearbeid – kurs 00 – 513 ( timer) Studielederopplæring – kurs ( timer) Kompetanseheving av studieledere – kurs (8-16 timer) Alle disse studieplanene er rammeplaner der presentasjonen passer inn. Mer om det praktiske ved å drive studiearbeid kan du finne på og/eller ved å ta kontakt med vår studieleder sentralt. Diabetesforbundet oppfordrer alle sine fylkes- og lokallag til å arbeide aktivt med å tilby studiekurs lokalt.

2 Studieforbundet FUNKIS
er medlem av som yter tilskudd til studiearbeid. Studiearbeid er voksenopplæring og er derfor er det regulert av voksenopplæringsloven. Mange liker ikke begrepet studiearbeid / studiekurs / studiering. Navnet kan minne om skole og universitet med eksamen og stress og føles ikke greit for mange av de som kan ha hatt dårlige erfaringer og minner fra skoledagene. Det heter at navnet skjemmer ingen, men det kan føre til misoppfatninger som kan skremme bort noen. Derfor kunne man kanskje bruke et annet ord i dagligtale. Man kan kanskje bare bruke NAVNET+ gruppe eller treff eller møte. Trimgruppe – Turtreff eller Likemannsmøte. Spør gjerne medlemmene om de har gode forslag som «ufarliggjør» aktiviteten og øker oppslutningen ! For å få tilskudd må man følge visse regler som er satt opp i Voksenopplæringsloven (mer se på side 26). Mange av kursene først og fremst aktivitetsfremmende og forebyggende, de fremmer også sosialt fellesskap, mens lærings og kunnskaps delen kommer som en plusseffekt. Dette gjelder for så vidt også for kursene i organisasjons -kunnskap og -utvikling, men der er jo opplæring hovedhensikten. Læring i en sosial og trygg atmosfære er i alle tilfelle en god læring. *Mer om FUNKIS og tilskudd og skjemautfylling fra s. 22 til s.26 studiearbeid 2

3 en fellesbetegnelse for
Hva er studiearbeid Studiearbeid er en fellesbetegnelse for Kurs Studieringer Seminarer Symposier Helgekurs Ukeskurs Voksenopplæring m.m. Navnet er ikke så viktig – det er aktiviteten som teller Gjennom vårt medlemskap i Studieforbundet FUNKIS kan vi søke om og få tilskudd til studiearbeidet. Slik kan vi slå to fluer i en smekk – øke aktiviteten i lagene og samtidig få litt penger igjen for arbeidet. Tilskuddene som FUNKIS deler ut er ikke de store beløpene, men de kan gi oss litt tilskudd til å betale utgiftene til kursene med. Studieforbundet er på sin side avhengig av at staten yter store nok tilskudd som studieforbundet kan dele ut, slik at det å arrangere kurs blir interessant for oss i medlemsorganisasjonene. Man kan si at studietilskuddene nok aldri kan bli noen «melkeku» for å fylle kassene i organisasjonene, men det kan være en oppmuntring til å fremme den nyttige aktiviteten som studiearbeid er. Det viktigste for oss er at vi gjennom å benytte studiekurs kan gi nyttig lærdom og tilby positiv aktivitet for medlemmene våre. Mer om hvordan man kan få tilskudd på slutten av presentasjonen studiearbeid

4 Studiearbeid er ikke fali’
Studiearbeid er voksenopplæring. Det høres alvorlig ut. Navnet kan ha skremt noen fra å delta i eller holde studiekurs. Studiekurs er egentlig svært så ufarlig. Studiekurs …. Har verken lærekrav eller eksamen Har ikke karakterer eller vurderinger Men derimot… Er det uhøytidelig og sosialt Det skaper positive aktiviteter Det kombinerer trivsel og læring Det føles alltid litt «fali’» å prøve noe nytt. Mange fine opplevelser går tapt fordi man ikke tør starte opp eller vet hvordan man skal gjøre det.. Studier blir ofte assosiert med universitet og høyskoler, mange som har hatt nederlag på skolen skyr alt som kan minne om «lekser og tvang». Derfor bør vi ta oss tid til å forklare, oppmuntre og motivere gjennom å vise at studier i denne forstand verken er farlig eller skummelt på noe vis. Det er flere steder svært populært med strikke-kaféer – man kan bruke et studiekurs i strikking som program på en slik strikke-kafé. Bridge er også en populær aktivitet for begge kjønn – det finnes bridgekurs på FUNKIS planene. Studiekursene kan bli hyggelige treff der man samles om å lære mer og å utvikle ferdighetene i bridge. Dette er bare eksempler på hva en kan gjøre. På kursplanlistene hos FUNKIS kan vi alltid finne noe som «slår an» og kan brukes i et kurs i en lokal treff-gruppe. studiearbeid 4

5 Ulike treffmåter Kurs kan ha flere kortere treff over tid.
Studiering som kan møtes privat Gruppe som har aktivitetene ute Gruppe som bruker skolelokaler Gruppe som leier lokaler Konsentrerte kurs. Dagskurs eller helgekurs Disse blir vanligvis arrangert r sentralt eller av fylkeslag. Tidsfordeling: Kursene skal vare minst 8 timer noen kan vare i opp til 80 timer avhengig av innhold. Hvordan man deler opp kurstimene er opp til kursholder. Man gjennomfører det antall timer man ønsker hver gang og fordeler kursets timer over et antall dager.Man kan bruke en del av styremøtene til kurs. Man kan også bruke en del av lokallagsmøtene til kurs. Mulighetene er mange. Møtesteder: Voksenopplæringskurs gir rett til gratis lån av lokaler i offentlige undervisningsbygg, forutsatt at rommene er ledige selvsagt. Det gjelder særlig for kurs som krever bruk av gymsal, datarom, skolekjøkken, håndverksrom o.l. , men gjelder også vanlige klasserom Andre steder: Å møtes privat kan være rimelig og trivelig, men er avhengig av at folk vil åpne hjemmene sine for treff. Trim og treningskurs kan i mange tilfelle gå like greit utendørs. Man kan holde studiekursene nær sagt over alt – bare avhengighet av utstyr og fantasien setter grenser. Hotell kurs o.l.: Dagkurs og helgekurs bruker man oftest ha i leide lokaler som på hotell og lignende. studiearbeid

6 Organisering av studiearbeid
Studiering uten lærer En studieleder som holder orden på praktiske ting, mens selve læringen vil foregå som aktiviteter og erfaringsutveksling mellom likestilte deltakere. Studiering med lærer har en foreleser som kjenner stoffet godt og kan ta på seg å lære bort og veilede. . En blanding av disse organiseringsmåtene er veldig vanlig. Studiering med lærer Læreren kan være en som har spesiell interesse eller kunnskap om temaet. Det er ingen krav til kompetanse ut over det dere selv / forbundet måtte ønske. For noen kurs er det nødvendig / ønskelig at det er en instruktør i hele eller i deler av kurset for at deltakerne skal få det beste utbytte av kurset. For eks. til å lede motivasjonsgruppene utdanner vi instruktører - igangsettere. Studiering uten lærer De fleste kurs kan gi godt nok utbytte gjennom at deltakerne går sammen om å lese stoffet, vise lysbildene, diskutere temaet, dele erfaringer og finne ut løsninger og svar på egenhånd. studiearbeid

7 Studieledere Styret i laget har ansvaret, men det kan være en fordel å velge studieleder dersom man har tenkt å satse på studiearbeid. Oppgaven til studielederen er: Å planlegge, organisere og rapportere kurs og annen opplæringsvirksomhet. Studielederen skal sørge for inn melding og ferdigmelding til FUNKIS. Studielederen må ikke være foreleser, men sørge for at kursene kommer i gang og blir drevet etter mål og regler. Studielederne skal helst få grundig opplæring i det arbeidet som tilligger han/henne. Organisasjonen kan tilby egne, sentrale kurs eller man kan melde seg på kurs som FUNKIS sentralt eller i fylkene arrangerer. På hjemmesidene til studieforbundet meget gode veiledninger i alt arbeidet både med å finne kurs samt innmelde og ferdigmelde kurs. Studieledere oppfordres til å navigere rundt på sidene på egenhånd for å lete etter svar på de spørsmålene de måtte ha. Vi er temmelig sikre på at dere finner gode svar. Vi vil også komme mer inn på dette arbeidet mot slutten av presentasjonen. studiearbeid

8 Studieledere uten erfaring
Ja, de tenker nok ofte som Ludvig, at  De har 1000 spørsmål og like mange unnskyldninger for å la være å sette i gang med å avholde et studiekurs for lokallaget. Her skal dere få noen enkle tips slik at dere kanskje får en motivasjon til å starte opp. Det er fali’ det I fylkes- og lokallag som ikke har prøvd dette før vil det sikkert være en del skepsis til studiekurs. Da vet de heller ikke hvor mye de kan ha igjen for arbeidet. Det kan være vanskelig å overbevise om at det både er lettere og morsommere enn mange frykter. Det er ikke farlig å prøve – det kan ikke skje noe verre enn at kurset ikke blir avsluttet og tilskuddet uteblir.. Vi vil gi noen tips på de neste sidene for at dere skal kunne komme i gang på en enkel og grei måte. Vi vet av erfaring at dette slett ikke er fa’li’, men tvert imot veldig enkelt, bra og trivelig. Studiering virksomhet kan i tillegg være både sykdoms-forebyggende og personlig utviklende. studiearbeid

9 Starte med kurs Begynn i det små
Det er viktig å lykkes i starten, ikke gap for høyt. Registrer den aktiviteten dere allerede har i laget. Det fins sikkert en kursplan dere kan bruke som passer for aktiviteten. Husk at planene hos FUNKIS er rammeplaner. Søk hjelp og råd hos forbundet hvis det likevel blir vanskelig å starte. Eller gå inn på En veldig enkel start er å begynne med et kurs som heter «Planlegging og gjennomføring av lokallagsaktiviteter» (kurs nr ) Det kan sikkert passe inn i de fleste lokallag. Vi tar utgangspunkt i noe vi tenker å gjennomføre uansett. Det kan være så enkelt som et treff, et møte eller møteserie.(Kurset må ha 8 timer minimum.) Vi har tidligere nevnt noen hobbypregede tema som ikke er så skremmende: strikkekafé og bridge, dette eller noe lignende kan være en grei start. I studieplanene på FUNKIS kan en finne ca. 50 ulike hobbypregede kurs. Det fins også en god del kurs går på fysisk aktivitet av ulike slag. Det fins ulike trimkurs og det kan være stavgang o.l. Og selvsagt MOTIVASJONSGRUPPER ! Med motivasjon, fantasi og god vilje kan man få til kurs som passer de fleste. Skulle dere allikevel ikke finne et kurs som passer for lagets aktivitet, så kontakt studieleder sentralt og be om hjelp til å lage en ny studieplan i det temaet dere velger. studiearbeid

10 Start enkelt Lag enkle kurs
Kurs som ikke krever for mye planlegging og organisering. Studieringer hjemme hos deltakerne kan være en grei start. Kurs uten foredragsholder eller lærer eller instruktør. Kurs med liten eller ingen egenandel. NB! Det er mulig å få tilskudd til kurs som er uten utgifter. Meningen med studiekursene uten lærer er at man lærer av hverandre gjennom samtaler og erfaringsutvekslinger. Dere kan ta utgangspunkt i lysbildeserier / PowerPoints eller tilgjengelige bøker og hefter og bearbeide det på den måten det passer dere. Noe stoff til kurs fins på Diabetesforbundets nettsider og det vil bli mer etterhvert. Det finnes også en del presentasjoner og annet på hjemmesidene til flere av de andre medlemsorganisasjonene. Dere kan kanskje også få tak i kursstoff fra andre medlemmer som har vært på kurs før og fått PowerPoints eller kurshefter. Det er overraskende mye medlemmene våre kan bidra med fra sine «private» interessefelt. På internett finnes mye stoff man kan ta utgangspunkt i. I studieplanene står det hva som er mål og innhold i de enkelte kursene og det kan gi dere en grei disposisjon som dere kan ha som basis. Minstesats er kr. 400,- pr til kurs uten utgifter eller med utgifter mindre enn kr. 400,- (se s. 25) studiearbeid

11 Start med spørsmålet Hva ønsker medlemmene?
Kurs ingen er interessert i er jo helt uaktuelle. Spør medlemmene eller kom med forslag som kan gå til avstemming. Når mange nok har samlet seg om et forslag til tema, så er det bare å sette i gang. Det behøver ikke være store grupper. Det behøver ikke være store temaer. Lytt til medlemmenes ønsker, det er tross alt de som skal utgjøre «studentmassen». Dere kan starte med et enkelt spørreskjema; et flervalgsskjema de kan krysse av på, med en linje til slutt for spesielle ønsker. En kursgruppe kan starte med kun to personer, men det kan jo bli litt kjedelig, 5 til 10 deltakere kan være det beste antallet, men det er avhengig av kursinnholdet og den aktiviteten kurset forutsetter. Mange lag har som før nevnt kafé samlinger: likemannskafè – strikkekafè osv. Det kan være en bra start. ( likemannskurs , strikking ). Andre lag har tur-treff – de går en tur sammen til faste tider - det er jo greit å gjennomføre det som et kurs (f.eks kurs i stavgang ). Let gjennom listen med felles studieplaner på for flere forslag. Det er også greit å bruke av de organisasjonsspesifikke studieplanene som står for seg selv på funkis-sidene. Alle organisasjoner kan bruke hverandres planer og siden alle planer er rammeplaner kan de fleste lett tilpasses vår egen organisasjons særpreg og lokale forhold. Samarbeid mellom organisasjonene blir som regel positivt mottatt. studiearbeid

12 Studieplaner i FUNKIS organisasjonsarbeid aktiviseringskurs
Det finnes studieplaner på mange områder og i mange temaer i FUNKIS. De temaområdene som vil være aktuelle for oss i første omgang er: organisasjonsarbeid og aktiviseringskurs Vi har på foregående sider nevnt noen planer, det fins mange flere. Vi råder dere til å gå inn på sidene og studere sidene selv. Vi regner også med at tilbudet av kursplaner vil øke for hvert år. Av erfaring vet vi at kursene i organisasjonsopplæring på alle plan / områder og aktivisering m. vekt på fysisk aktivitet og hobby er blant de mest populære kursene i organisasjonene. Derfor henter vi eksemplene fra disse områdene - uten at det må hindre dere i å gå nye veier. studiearbeid

13 Organisasjonskurs Det kan være flere ulike kurs i organisasjonsutvikling Styrearbeid Studiearbeid Tillitsvalgtfunksjoner Brukermedvirkning Drift av fylkes- og lokallag Likemannsarbeid Mestring og mye mer På står på en lang liste studieplaner å velge i. Når dere klikker på en bestemt kurstittel på listen, vil detaljene i studieplanen komme fram. Dere vil da kunne finne ut følgende : Kurstittel Studieplannummer og anbefalt timetall Målgruppe Læringsmål Kunnskapsmål, ferdighetsmål, holdningsmål Kursinnhold Metode og gjennomføring Anbefalt materiell / lærebøker eller lignende Spesiell krav til innleder eller kursleders kompetanse Kursplanen viser hva og hvordan dere kan legge opp og gjennomføre kurset. Vi minner om at dette er rammeplaner, så det er mulig med lokale tilpasninger. Alle nyvalgte styrer både i lokallag og fylker bør ta et kurs i styrearbeid. Det å sitte sammen for å diskutere og enes om rollene og oppgavefordelingen i styret er konfliktforebyggende og viktig. studiearbeid

14 Aktiviseringskurs Det fins en hel masse kurs med temaer innen..
Hobby og håndverk Mat og ernæring Trivsel og hygge Trim og trening Ut på tur…. - og ikke glem vårt eget populære kurs: MOTIVASJONSGRUPPER Det er lett i finne ferdige studieplaner i disse emnene, man kan også lage og få godkjent helt nye studieplaner. Man kan lage og avholde kurs i nær sagt alle slags aktiviteter.Bare mangel på fantasi og kreativitet setter grenser. Se på hva andre organisasjoner under FFO & FUNIKIS paraplyene har å by på av kurs og aktiviteter og lær av det. Mange fantasifulle, men fornuftige og nyttige kurs har i årenes løp sett dagens lys. Finner dere ikke akkurat DEN kurstittelen dere leter etter så lag deres eget kurs, men husk at en rammeplan kan tilpasses. Vi må her benytte sjansen til reklame for vårt eget kurs: MOTIVASJONSGRUPPER . Det lokallaget som ennå ikke har prøvd dette kurset, bør komme seg opp av god-stolen og starte NÅ. Det fins masse hjelp å få både fra forbundet og fra andre som er i full sving med slike grupper. Veiledning i å lage nye studieplaner ligger også på studiearbeid

15 Hvorfor ha studiearbeid
sitt mål er Økt trivsel Økt aktivitet Økt kunnskap Økt kompetanse Bedre sykdomsmestring trenger Nye idéer og nye tanker Å engasjere medlemmene Å vitalisere organisasjonen Det ligger mye god medlemspleie i det å bruke STUDIEKURS aktivt. Diabetesforbundet Valgte å bli medlem av Studieforbundet fordi studiearbeid støtter opp om forbundets formål. Studiearbeid er en viktig faktor i å drive medlemspleie. Vi vet at studiearbeid vil føre til økt aktivitet i lokallagene. Vi ønsker å gi økt organisasjonskunnskap til de tillitsvalgte. Det er en viktig arena for organisasjonsutvikling. Det er også en utmerket arena for å spre diabeteskunnskap og yte hjelp til forebygging gjennom kurs med erfaringsutvekslinger som støtter mestringen hos den enkelte. Dette er å drive med god MEDLEMSPLEIE. Vi oppfordrer derfor alle ledd i organisasjonen til å være aktive med å sette studiearbeid på dagsorden. studiearbeid

16 Hvorfor ta studiekurs STUDIEKURS Er engasjerende Er motiverende
Er morsomt og sosialt Skaper glede og trivsel Gir kunnskap til mestring Gir økt aktivitet i laget Er kompetansegivende Er organisasjonsutviklende Gjør oss til bedre ambassadører for Kan også øke medlemsveksten Med så mange fordeler som her er listet opp – hvordan er det i hele tatt mulig å la være holde eller delta på studiekurs? Studiearbeid er utviklende for oss på mange plan. Det som gjennomsyrer vår plattform og planer er: Vi skal trives i Diabetesforbundet Vi skal ha vilje og evne til samarbeid Vi skal være inkluderende Vi skal sette medlemmene i sentrum Vi skal være en ressurs og kunnskapsbase for medlemmene Vi skal gjøre Diabetesforbundet kjent for alle - Derfor er det midt i blinken for oss å drive aktivt med studiearbeid! studiearbeid

17 Hjelp til studieledere
Det er tre viktige stadier i kursarbeidet FORBEREDELSE GJENNOMFØRING ETTERARBEID Dersom det er vanskelig å sette i gang med kurs, råder vi dere til å søke hjelp framfor å la være å arrangere kurs. Studieledere hos oss eller i andre organisasjoner kan hjelpe. Studielederkursing er organisasjonens ansvar Det skal ikke være vanskelig å gjennomføre et studielederkurs. Dere kan be om at forbundet arrangerer sentrale kurs / regionale kurs / fylkeskurs eller skaffe foredragsholdere ut til lokale kurs. Fylkes-FUNKIS’ene og andre av medlemsorganisasjonene holder også av og til studiekurs, dere kan og bør ta kontakt og etterspørre kurs. Alle kurs er åpne for alle. I tre trinn gir vi her et «hurtig-kurs» : Forberedelse Gjennomføring Etterarbeid Der vi vil minne om de viktigste punktene å huske på når en skal holde kurs. Det kan bli en sjekkliste for dere. studiearbeid

18 Forberede et kurs Punkter å huske: Kursinnmelding Tid og sted Budsjett
Forelesere Ledere Markedsføring påmelding Materiell Utstyr i kurslokalet Registreringsskjema Har man en god planlegging er det meste av jobben gjort - deretter går det meste nesten av seg selv. Planlegg (minst) for et halvår om gangen – da er det lettere for deltakere å finne tid til å delta og laget får god tid på å planlegge slik at en får med seg alle punktene. TENK OVER: Hva slags aktiviteter / kurs ønsker medlemmene? Hvilke temaer er viktige for laget? Hvilke målgrupper skal vi nå? FUNKIS har et hefte og et kursopplegg som heter: Pedagogisk Plattform – et verktøy for læring og gjennomføring av kurs. Se - der fines både kursplan og hefte. Det kan være nyttig å gjennomføre det kurset eller i alle fall å lese igjennom heftet. studiearbeid

19 Gjennomføring Passe tiden – start, slutt og pauser
Redegjøring av kurset Praktiske opplysninger Deltakerregistrering Vise fleksibilitet Gjennomføre kurset Oppsummering Evaluering Deltakerbevis IKKE GLEM HUMOR og GLEDE Det er viktig at kursdeltakerne blir trygge, derfor må rammen rundt kurset og gjennomføringen av kurset være god. Det kan være lurt – særlig ved store kurs å fordele oppgavene på flere personer. Pass på at alle personer som har oppgaver å utføre under kurset har fått klar beskjed og vet hva de skal gjøre. Roller i gjennomføringen av et kurs kan være: Studieleder – som har ansvar for den formelle delen av kurset Kursleder – som passer på at kurset blir gjennomført etter planen og har faglig ansvar/oppgave. Kursverter – har praktiske gjøremål under kurset – passe på at materiell og utstyr er på plass og fungerer. Kurshjelpere – tar seg av mye av den sosiale rammen - sørger for trivsel og hjelp. Svært ofte – det er avhengig av størrelsen og tidsrammen for kurset - har en person flere av / alle disse ulike rollene. studiearbeid

20 Etterarbeid Les kursdeltaker evalueringene - og lær av dem Økonomisk oppgjør - betale regninger Rapport og regnskap – ferdigmelding til FUNKIS Ta kopi av papirene Oppbevar for senere bruk OBS! Regnskapet skal føres og oppbevares etter regnskapslovens bestemmelser. Referat sendes til styret Etterarbeidet er like viktig som planlegging og gjennomføring, så ikke ta for lett på det. La det gå tydelig fram i lagets regnskap hva som er inntekter og utgifter på hvert kurs. Husk 10 års oppbevaring for alle regnskap. Dette er ikke vanskelig, men krever redelighet og nøyaktighet. Styret må få et referat / oppsummering av kurset som skal skrives inn i årsmeldinga over lagets aktiviteter. Mer om etterarbeid og det formelle arbeidet finnes i bildene KursAdmin og Papirskjema s. 24 og 25. studiearbeid

21 Hjelp til kurs På ligger flere PowerPoints og annet stoff som kan brukes fritt som.. Hele studiekurs / deler av kurs Presentasjoner for medlemmene Foredrag for medlemmer og andre Igangsettere for idéer til aktiviteter Selvstudium - kompetanseutvikling Bruk dette slik det passer dere best Værsågod! Søk etter hjelp overalt hvor dere tror dere kan få det, vi har alt nevnt flere steder i denne presentasjonen Ha øynene åpne for utlysing av kurs både her og der – vi kan også delta på ande organisasjoners kurs. Alt stoff som finnes på hjemmesidene kan brukes både stykkevis og delt i den interne informasjonen og opplæringen i lokallag, fylker og på region-samlinger Sekretariatet har en studieveileder som skal kunne svare på spørsmål LYKKE TIL MED Å HOLDE MANGE KURS SOM HELT SIKKERT VIL ØKE AKTIVTETEN OG LIVE OPP I LOKALLAGET - SÅ VEL SOM I FYLKET ! studiearbeid

22 Hvordan få studietilskudd
Alle studiekurs som er godkjent av kan få tilskudd etter visse regler. Man søker om godkjennelse på forhånd og får pengene på konto etter innsendt ferdigmelding med regnskap. Veiledning til dette kan du hos eller hos studieleder / studieansvarlige i ditt fylkes/lokallag eller i forbundet sentralt Alle organisasjoner som er medlemmer av FUNKIS er berettiget til tilskudd. Alle organisasjoner bør lære opp sine tillitsvalgte i studiearbeid. På de neste bildene vil det komme «oppskrifter» på det formelle ved studietilskudd. HVIS DU IKK ER TILLITSVAGT, men har ønsker om kurs, kan du gå til styret og lufte dine tanker og idéer om å arrangere det kurset du har ønske om. De vil ganske sikkert tenne på tanken om å få til mer studieaktivitet i laget og hjelpe til med å få arrangert dette kurset gjennom sine kanaler. studiearbeid

23 Mer om FUNKIS Innmelding og rapportering Bruk av KursAdmin
Funkis kan svare på spørsmål om: Innmelding og rapportering Bruk av KursAdmin Studiemidler Pedagogisk tilrettelegging og alt annet dere måtte lure på når det gjelder kurs Gå inn på    og finn svar på det meste. eller spør i FUNKIS sekretariatet På hjemmesidene finnes alle opplysninger vi trenger for å avholde et studiekurs. Under fanen STUDIEARBEID er disse punktene er nærmere beskrevet. Til venstre står menyen På høyre side snarveier til dette: Hva er kurs? Hvem kan få godkjent kurs? Artikler Hvordan melde inn kurs Hvordan ferdigmelde kurs Diverse snarveier Kursbevis Forskjellige typer tilskudd Snarveier til kurs Studieplaner Studieplaner laget av organisasjonene FAQ: Ofte stilte spørsmål Tips og råd til kursledere VO statistikk Regelverk Studiemateriell m.m. Utforsk FUNKIS-sidene, det vil lønne seg. studiearbeid

24 KursAdmin KursAdmin er et kurs- og administrasjonsprogram som fra 2012 ble tatt i bruk. Dette er en programvare som er utviklet for alle studieforbund i Norge. Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet FUNKIS kan derfor benytte programmet. Programmet skal brukes til: registrering, administrasjon og rapportering av studievirksomheten. Ikke alle har tilgang på KursAdmin. Slik er KursAdmin organisert: En person sentralt i hovedorganisasjonen er brukeradministrator og styrer all kurs-registrering i forbundet. Lokal- og fylkeslag kan ha brukeradministratorer som blir opprettet fra administratoren i sentralleddet i forbundet. KURS KAN INNTIL VIDERE OGSÅ REGISTRERES MANUELT dvs. PÅ PARPIRSKJEMA som sendes adressen som står på skjemaet. KursAdmin er et system for elektronisk kursinnmelding og rapportering Der foregår kursregistreringene gjennom godkjente brukeradministratorer. Det arrangeres sentrale kurs gjennom FUNKIS og FUNKIS fylkeslag. VOFO som er en paraplyorganisasjon der FUNKIS er medlem tilbyr også kurs. Hovedorganisasjonene er pålagt å sørge for skolering av sine egne studieledere og brukeradministratorer. Kunnskap om KursAdmin og nøkkel til dette programmet får dere fra forbundet sentralt, sekretariatet vil til enhver tid være oppdatert, gi studieledere / lokallag kunnskap om dette og kunne svare på spørsmål og ha de nødvendige opplysninger. På finnes det gode veilederhefter i KursAdmin, som man kan studere på egenhånd. Å lære dette er ingen heksekunst, men man må bruke litt tid på å sette seg inn i systemet. Hvor lett det er avhenger jo også av hvilke ferdigheter man fra før har på datamaskinen. Å delta på et sentralt kurs er det beste. studiearbeid

25 Papirskjema Lastes ned fra www.funkis.no  
Øverste halvdel av s. 1 fylles ut og sendes inn til godkjenning før kursstart. Godkjent kurs i retur (se midtfeltet). På s.2, skal deltakernavn og data fylles ut samt frammøteregistrering. Etter kurset fylles nederste halvdel av side 1.ut: FERDIGMELDING som er regnskapet for kurset og på s.2 er det plass for underskriften til kursleder. Penger vil da komme inn på lagets konto. Det er veldig enkelt, men viktig å fylle ut skjemaet korrekt. Arrangør: forbundets og lokallagets navn og kontonummer Studieleder: Navn, adresse telefon og e-postadresse. Kommunen der kurset arrangeres. Dato: Start og slutt for kurset. Hvordan kurset avvikles. Kurstittel står i godkjente studieplaner Kursnummer. på planen. Når det er gjort sendes innmelding inn til adressen øverst på skjemaet Feltet Fylles ut av Funkis sentralt, skal selvsagt ikke fylles ut. Når kurset er godkjent returnerer Funkis skjemaet med påtegning her. Ferdigmelding fyll ut nøyaktig og edruelig., regnskapet må oppbevares i laget. Opplæringstilskudd: ant. kurstimer X timesats. Tilretteleggingstilskudd må dere ha forhåndstilsagnsbrev på fra diabetesforbundet. Det er forutsatt at tilskuddene i sum ikke skal være større enn utgiftene. Merk at det er en minstesats på 400,- kr. for kurs som ikke har utgifter og derfor ikke regnskap. På baksiden skrives for alle deltakerne: navn og adresse, kjønn, fødselsdato og år. Flere skjema kan kopieres ved behov. studiearbeid

26 Voksenopplæringsloven
sier at … Kurset skal forhånds godkjennes. Kurset skal følge en godkjent studieplan. Det skal vare i minst 8 timer (inkl. 15 min. pause pr. time) Ingen øvre grense for antall timer. Deltakerne skal delta i minst 75 % av timene Det er ingen krav til nedre deltakerantall. Aldersgrense 14 år. Skal være bekjentgjort. Skal være åpent for alle. Alle skal få kursbevis. Kurset må være godkjent FØR det starter, innmelding for godkjenning sendes til Studieforbundet FUNKIS. Kurset må følge en studieplan. I den står det om MÅLGRUPPE, LÆRINGSMÅL, INNHOLD , MATERIELL, METODER mv. Man skal bruke en av de forhåndsgodkjente studieplanene hos Studieforbundet FUNKIS. Disse planene er rammeplaner, slik at man kan tilpasse dem litt til eget kurs og eget organisasjonssærpreg. Trenger man et annet kan man lage egen plan og sende inn til godkjenning. Alt dette er godt beskrevet på Det er ingen krav til antall deltakere, men det må jo alltid være minst to: studieleder og «elev». Dette er en bedring fra før da det var en grense på 5 deltakere, man slipper å avlyse kurs pga frafall. Det kreves deltakelse på ¾ av tiden. Aldersgrensen er satt fordi det er underlagt voksenopplærings-loven. Bekjentgjøring er viktig fordi det skal være åpent for alle. Det kan være alt fra en plakat på nærbutikken til avisannonse. Å legge det ut på nettsidene er helt OK. At et kurs er åpent betyr ikke at vi ikke kan lage kurs for spesielle målgrupper, f.eks. vil et kurs for valgkomitéer regnes som åpent og få tilskudd. Kursbevis kan skrives ut fra og fylles da ut med deltakernavn, kursnavn og innhold samt underskrifter. Alle skal ha / tilbys bevis. studiearbeid

27 Til slutt ! STÅR DET BARE IGJEN Å ØNSKE LYKKE TIL MED ALLE DE NYE KURSENE SOM FORHÅPNTLIGSVIS VIL BLI TIL STOR GLEDE OG NYTTE FOR ALLE MEDLEMMENE. - og har du ennå noe mer å spørre om, så bla tilbake i presentasjonen og du vil få en rekke muligheter til å finne ut selv hvordan ting fungerer hvem som kan gi svar hvor du kan finne svar. på hvordan et kurs kan gjennomføres fra A til Å. Vi håper du syns det blir bryet verdt Er du fremdeles i tvil? Spør noen som har gjort dette tidligere. De elsker å hjelpe andre. Sekretariatet vårt og FUNKIS står også til disposisjon. - men husk Før man har prøvd noe føles det alltid verre enn det virkelig er! Hørt om fot-i-hose ? – så enkelt er dette egentlig. Tommelen opp for deg som prøver! studiearbeid


Laste ned ppt "Kursadministrering – litt om studiearbeid i fylkene og lokallagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google