Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Bygdefolkets Studieforbunds rolle i avløseropplæringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Bygdefolkets Studieforbunds rolle i avløseropplæringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Bygdefolkets Studieforbunds rolle i avløseropplæringen

2 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Bygdefolkets Studieforbund (BSF) – fordi læring skaper muligheter •BSF er et offentlig godkjent studieforbund –19 medlemsorganisasjoner –flere samarbeidsorganisasjoner, herunder NLT •BSF er en kvalitetssikrer •BSF forvalter tilskudd til voksenopplæringstiltak •BSF er et verktøy for medlemsorganisasjonene i deres opplæringsarbeid •BSF arbeider aktivt for et godt og utviklende voksenopplæringstilbud i bygdesamfunnet. •BSF er en kurstilbyder

3 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 BSF i ny drakt BSF er nå en enleddet organisasjon •Mer læring – mindre byråkrati •Medlemsorg tar større ansvar for sine kurs •Noen fylkes- og lokalutvalg opprettholdes •11 regionkontakter –Bindeledd mellom fylkesmann, fylkeskommunen, VOFO og BSF •Egen kontaktperson for hvert fylke hos BSF Sentralt –Monica Flatabø vil være hovedkontakt for avløserkursene •Kursene skal fortsatt meldes inn og rapporteres til BSF for å få godkjenning og tilskudd. –Dette gjelder også avløserkurs

4 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Vilkår for avløsetilskudd KSL Matmerks (tidligere SLD`F) retningslinjer om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere og landbruksvikarer stiller følgende vilkår: •Det kan bare gis tilskudd til kurs arrangert av studieforbund som er godkjent for å få tilskudd etter lov av 28. mai 1976 nr 53 om voksenopplæring. Kursene skal arrangeres i samarbeid med avløserlagene. I praksis innebærer dette : •Alle avløserkurs må arrangeres i samarbeid med BSF for å være tilskuddsberettiget •For kurssamarbeid tar dere kontakt med: –deres nærmeste fungerende BSF utvalg, eller –BSF Sentralt: post@bsfstudie.no eller tlf. 22054830post@bsfstudie.no

5 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Rutiner ved avløserkurs Innmelding av behov •Planlagte kurs medles til BSF senest 20.oktober –Da sendes: •Dato for gjennomføring og antall dager •Om dette er dag/kveldskurs eller internatkurs •Foreløpig program/studieplan •Forventet antall deltakere •Forventede reiseutgifter •På grunnlag av innmeldingene sender BSF søknad om tilskudd til KSL Matmerk (tidligere SLF) innen 1.november. –Derfor viktig å overholde innemeldingsfristen 20.okt til BSF

6 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 StedTidspunktMål-gruppeTema (hvilken produksjon etc) Ant. delt dagkurs Ant. delt. internat Antall dager Tilskudds- behov (deltaker tilskudd) Antatte reise- utgifter (lærere og deltakere) BYGDEFOLKETS STUDIEFORBUND PLANLAGTE AVLØSERKURS 2009 BSF må innen 1. november sende søknad til Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til kurs som skal arrangeres neste år. Vi er avhengig av å få oppgitt antall deltakere som skal delta på dagkurs og internatkurs for å fastsette tilskuddsbehovet til det enkelte kurs. I tillegg trenger vi å få oppgitt antatte reiseutgifter. NB! Dette skjema må returenes til BSF senest 20.oktober 2009. Følgende kurs er planlagt i 2009: BSF Utvalg : ______________________________ Medarrangør/avløserlag__________________________________________ Fylke:____________________________________ Kursansvarligs navn: _____________________________________________ Tlf: ________________ e-post: ____________________________ Adr: _____________________________________________ Sted / tid Kursasvarlig

7 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.087 Bygdefolkets Studieforbund Rutiner ved avløserkurs forts.. Gjennomføring: •Kursene arrangeres i samarbeid med BSF –Etter avtale med BSF utvalg eller BSF Sentralt Rapportering av avløserkurs: •Rapportering på eget skjema •Utfylt rapportskjema, program og deltakerliste senest 2 mnd etter kursslutt •Kursarrangør oppbevarer selv originalbilag og dokumentasjon i forhold til opplysningsplikten og 10år oppbevaringsplikt Tilskudd •300 kr pr deltaker for dagskurs •800 kr pr deltaker for internatkurs (med hotellovernatting) •75 % av reiseutgiftene til lærer og deltakere ift. statens retningslinjer bil/transport

8 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Modulbasert opplæring av avløsere •Systematisere avløseropplæringen •Kvalitetsikre opplæringen •Tilby faglig oppdaterte kurs på flere nivå •Øker tilgangen på faglig kvalifiserte avløsere

9 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Planlagte moduler Grunnivå – generell innføring i avløseryrket HMS - avløseryrket Data og maskinteknikk Modul 1 Modul 2 StorfeSau og geit Kompetansebevis i dyrestell – ulike husdyrnæringer Norsk for utlandsk arbeidskraft GrisMelking Modul 3 Ku og kalv Modul 4 Modul 5 Ulike tema for fagligoppdatering og motivasjon Modul 1 og 2 er ferdigstilt. Studiemateriell bestilles hos BSF

10 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Andre kurs fra BSF Bygdefolkets Studieforbund (BSF) har kurs tilrettelagt både for studieringer med og uten lærer, kurs på ulike nivå og fjerndunderving •Bredt kurstilbud landbruksnæring og bygdesamfunn, med tema som: –Sertifiseringskurs –Landbruk, husdyrnæring, skogbruk –Studieretning for naturbruk –Jakt og våpen –Organisasjon og politikk –Gartner, hager og planter –Bygdemiljø. Kultur, tradisjon –Litteratur, hobby og livsstil •BSF bistår også organisasjonene å utvikle kurs etter ønsket tema •Flere kurs finnes også på gronnkompetanse.no •Les mer på www.bsfstudie.no

11 BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Kontakt oss gjerne! Bygdefolkets Studieforbund Tlf: 22 05 48 30 Fax: 22 17 99 73 Mail: post@bsfstudie.no Adr: Postboks 9388 Grønland, 0135 Oslo Besøksadr: Schweigaardsgt. 34 F, Oslo Hjemmeside: www.bsfstudie.no BSF – fordi læring skaper muligheter


Laste ned ppt "BSFs rolle i avløseropplæringen av Monica Flatabø 29.09.08 Bygdefolkets Studieforbund Bygdefolkets Studieforbunds rolle i avløseropplæringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google