Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Takster i Helse Nord Høreapparattilpasning og service

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Takster i Helse Nord Høreapparattilpasning og service"— Utskrift av presentasjonen:

1 Takster i Helse Nord Høreapparattilpasning og service
Hørselssentralen Bodø

2 ISF – DRG - NCMP ISF- Innsatsstyrt finansiering
er ment å dekke om lag 40 % av ordinære driftskostnader knyttet til behandlingsaktivitet. Til grunn for beregningen av ISF – refusjon ligger DRG systemet DRG - Diagnose Relaterte Grupper gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene og gir grunnlaget for sykehusenes finansiering. Enhetsprisen pr DRG-poeng for 2013 er satt til 39447,00. Denne beregnes årlig med utgangspunkt i tilrettelagte pasient- og regnskapstall fra et utvalg sykehus i Norge. For 2013 inngår 11 Helseforetak for beregning av kostnadsvektene. NCMP - Norsk klassifisering av medisinske prosedyrer,

3 Første konsultasjon En oversikt over det som tas av takster i Bodø.
Første konsultsajon : Består av sjekk hos lege og hørselstest hos audiograf. Vi prøver i de fleste tilfeller å sette av tid til behovsutredning også.

4 Takst og NCMP koder: Høreapparattilpasning
201b Hovedtakst DBFT00 Otomikroscopi DBGX00 Instrumentell fjerning av ørevoks (hvis aktuelt) DXFX10 Toneaudiogram med luft- og benledning DXFX15 Taleaudiogram DXGT00 Tilpasning og utprøving av høreapparat DBGX20 Avstøpning av øregang (hvis aktuelt) I tillegg kommer diagnoseregistrering. Det er viktig å ta med alle diagnoser og kode rett på hoveddiagnose.

5 Hva utgjør det i kr og øre
DRG poeng på 39447,00 En rett kodet høreapparattilpasning vil gi 0,026 poeng og utgjør da kr 410,- DRG verdi 803U: Hørselsforbedrende intervensjon I tillegg får vi egenandelen som pr i dag er 315,- Så pr pasient har vi en inntjening på kr 725,-

6 Takster og NCMP koder: Hørselstester
For en hørselstest får vi mer: 201b Hovedtakst DXFX10 Toneaudiogram med luft- og benledning DXFX15 Taleaudiogram DXFX25 Tympanogram Dette gir vekt 0,031 i poeng og gir kr 489,- Tillegg for egenandel på 315,- , Totalt 804,- DRG verdi 803W : Sammensatte diagnostiske intervensjoner for ØNH problemer

7 DRG poeng Vi får altså mer betalt for en ren hørselstest enn en tilpasning av høreapparat. Av dette utgjør en vanlig høreapparattilpasning 0,026 poeng kr 410,- (803U = Hørselsforbedrende intervensjon) Ved hørselstesting blir poengtallet 0,031 poeng kr 489,- (803W = Sammensatt diagnostisk intervensjon for ØNH-problem)

8 Service Hørselssentralen i Bodø har egen servicetekniker – Vibeke Finstad. Hun tar ”dropp-inn” pasienter og timebestilling. Her får man tatt avstøp, reparasjoner, feedbacktester etter reparasjoner etc. I og med at vi selger deler til høreapparatene har vi fått IKT avdelingen til å konstruere noen egne koder som utløser takster for dette. Såkalte Z-koder. De gir oss anledning til å fakturere pasientene for de delene som blir skiftet ut.

9 Z-koder for høreapparatservice
Egne materialgebyr Z1 Materialgebyr kr 25,- Div. smådeler med pris omkr. 25 kroner. Voksfiltre o.l. Avstøp til ørepropper Z3 Ledning til høreapparat kr 60,- Z6 Hook/bend til høreapparat kr 50,- Z7 Porto, forsendelse av høreapparat kr 170,- Z10 Høreapparatservice kr 75,- Z13 Voksfilter – Waxbuster, Mixrowaxbuster kr 110,- Z12 Batteritester kr 85,- Z14 Egenandel 300,- Forsikringssak ved mistet apparat Z15 Avstøp + porto, støypropper 125,- OBS reise dekkes ikke for pasienter som er til høreapparatservice.

10 Service Hovedtakst 201b + frikode ”Ingen egenandel”
Tilleggstakster Z-koder Diagnose H905 Disse pasientene har en DRG på 0,02 poeng og utløser da 299,00 i refusjon. Dette blir avvist i systemet når det kjøres oppgjør. De skal avvises og det er derfor vi har fått lagt inn en egen ”lokasjon” som heter service slik at vi kan plukke disse ut ved sjekking på avvistlister.

11 Til slutt Helse Nord vil om en tid slå sammen alle sykehusene til en database. Prosjektet HOS Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing av DIPS EPJ og DIPS Lab. (EPJ=elektronisk pasient journal) Det vil da være greit at vi gjør det noen lunde likt på alle sykehusene.


Laste ned ppt "Takster i Helse Nord Høreapparattilpasning og service"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google