Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2014

2 Personer på midlertidig opphold i utlandet - ferierende
Hovedregel: Ikke rett til stønad til helsetjenester - unntak ved dialysebehandling og vedvarende oksygenbehov Hva regnes som midlertidig opphold: Man regnes som turist når man skal oppholde seg i utlandet kortere enn 12 måneder og ikke studerer eller har arbeidsinntekt i utlandet fra norsk arbeidsgiver. Personer på midlertidig opphold i utlandet bør ha reiseforsikring. Pensjonister som oppholder seg i utlandet store deler av året bør kontakte NAV Internasjonalt. NAV Internasjonalt tar imot søknader om medlemskap med rett til helsetjenester i utlandet. Det er viktig å huske at oppholder man seg i utlandet mer enn 6 måneder hvert år, må man søke NAV Internasjonalt. HELFO utland HELFO UTLAND

3 Rett til stønad til helsetjenester i utlandet
Ditt medlemskap i folketrygden må være avklart hos NAV Internasjonalt før HELFO utland kan ta stilling til dine helserettigheter. Rett til ordinær stønad Pensjonister som er bosatt i utlandet med innvilget frivillig medlemskap. Medfølgende ektefelle/samboer må kontakte NAV Internasjonalt for eget medlemskap. Rett til utvidet stønad Studenter med lån fra Lånekassen til utenlandsstudiet. Fulltidsstudenter eller forskere ved utenlandsk lærested. Arbeidstakere i utlandet som er lønnet av norsk arbeidsgiver. Vi skal her kun orientere om ordinær stønad, utvidet stønad vil ta for lang tid å komme inn på her. Er det noen som gjerne vil ha litt orientering, ta kontakt i pausen. HELFO utland HELFO UTLAND

4 Frivillig medlemskap i folketrygden (NAV internasjonalt) og helserettighetene
Rett til å benytte det offentlige helsetilbudet i Norge. -betale egenandeler i Norge (legemidler, lege, sykehus o.l.) -rett til frikort i Norge Ved folkeregistrert adresse i utlandet inngår du ikke i fastlegeordningen, men man har fremdeles rett til å benytte legen som før var ens fastlege. Ved folkeregistrert adresse i Norge inngår du i fastlegeordningen. Rett til å benytte ordinær stønad, også i andre land utenfor EØS. Rett til å benytte Europeisk helsetrygdkort i EØS-landene ved ferieopphold. Ikke rett til planlagt behandling i EØS-land. Fastsatt i forskrifter Med medisinsk nødvendig menes at det må være mistanke om sykdom eller skade. Rutineundersøkelser dekkes ikke. Ambulansetransport må være nødvendig med påfølgende behandling og/eller innleggelse Vi skal se nærmere på dette etter hvert HELFO utland 4 HELFO UTLAND

5 Ordinær stønad til helsetjenester følgende gjelder:
Utgifter som er medisinsk nødvendig. Full refusjon ved nødvendig ambulansetransport til nærmeste sted. Innleggelse på sykehus dekkes inntil et fastsatt beløp per døgn. Andre godkjente utgifter dekkes etter takster. Legemidler dekkes i utgangspunktet etter samme regler som i Norge. Fastsatt i forskrifter Med medisinsk nødvendig menes at det må være mistanke om sykdom eller skade. Rutineundersøkelser dekkes ikke. Ambulansetransport må være nødvendig med påfølgende behandling og/eller innleggelse Vi skal se nærmere på dette etter hvert HELFO utland 5 HELFO UTLAND

6 Innleggelse på sykehus
Det gis stønad inntil et fastsatt beløp per døgn ved innleggelse på sykehus. Beløpet fastsettes årlig av Stortinget. I 2014 er døgnsatsen NOK 3 400,- Sykehusinnleggelsen må være medisinsk nødvendig. Et eventuelt overskytende beløp må du dekke selv. Ved innleggelse på sykehus medregnes alle kostnader til medisinsk forbruksmateriell, legemidler og øvrig helsehjelp. Utgifter for medisiner og forbruksmateriell til bruk etter utskrivelse ansees ikke som del av utgifter under innleggelsen og blir behandlet etter reglene for legemidler. Forklar om 3 mnd forbruk ved blå resept, hvit resept, fatle o.l. HELFO utland HELFO UTLAND

7 Andre helseutgifter som dekkes etter takster
Vanlige legebesøk dekkes etter takster som utgjør mellom 45 og 80 norske kroner i refusjon. Eventuelt overskytende beløp må du dekke selv. Andre helseutgifter dekkes etter norske takster. Eventuelt overskytende beløp må du dekke selv. Dette omfatter: - Legespesialist - Laboratorier/røntgen - Dagkirurgi - Fysioterapi o.l.(Krav om henvisning fra lege.) Avgjørende at kvitteringen er grundig spesifisert slik at riktig refusjon kan beregnes etter hva som har blitt utført. Dette gjelder spesielt laboratorieprøver. For eksempel for poliklinisk behandling er det viktig å få med alt som er gjort, fra lege, laboratorium, røntgen eller MR og om det er flere leger involvert, f.eks narkoselege ved mindre inngrep. HELFO utland HELFO UTLAND

8 Legemidler Stønad til legemidler som i Norge forskrives på «blå resept», og som skal benyttes i mer enn 3 måneder. Du må vanligvis betale en egenandel på 38% når du får legemidler på blå resept, og dine utgifter til legemidler vil ikke gi rett til frikort. Legeerklæring nødvendig for hver medisin. Den må inneholde: Medisinens navn. Din diagnose. Hvor lenge medisinen skal benyttes. Kvittering må inneholde spesifisering av legemidlene med pris for hver enkelt legemiddel. Kan dekkes delvis i særskilte tilfeller: - Legemidler på hvit resept (bidragsordningen). En minstepensjonist betaler ikke egenandel ved kjøp av godkjente blåresept medisiner, så det er viktig å føre på søknadsskjemaet om man er minstepensjonist Legemidler som bidrag: her er egenandelen i kr Deretter dekkes 90% av kostnadene hvis man ikke har fått et særskilt vedtak. HELFO utland HELFO UTLAND

9 Reiseutgifter ved behandling
Dekkes etter samme regler som i Norge. Stønad til nærmeste sted helsetjenesten kan gis. Reiser på under tre km dekkes ikke. Billigste transport med rutegående transportmiddel. Det er en egenandel på NOK 135,- pr reise (t/r NOK 270) Forutsetning at du har rett til stønad for selve behandlingen. Krav for å få dekket reiseutgifter er henvisning fra lege til behandlingsstedet. Den må også stadfeste at det ikke er mulig med slik behandling på bosted. Dette er meget viktig når det gjelder reiser med overnatting. HELFO utland HELFO UTLAND

10 Hva dekkes ikke ved ordinær stønad?
Spedbarnskontroller Reseptfrie legemidler Helsekontroller Vanlig tannbehandling for voksne og barn Sykehjem Hjemmehjelp Rehabilitering Legemidler på hvit resept (det finnes unntak) Forbruksmateriell (det finnes unntak) Vaksiner (det finnes unntak) Egenandeler eller utgifter betalt i Norge (dekkes da evt. i Norge.) Hjemreise til Norge. (Selv om du har krav på behandling i Norge.) Sykehjem, rehabilitering og hjemmehjelp er kommunale tjenester i Norge og dekkes ikke gjennom folketrygden. HELFO utland HELFO UTLAND

11 Kontaktinformasjon til HELFO når du oppholder deg i utlandet:
TLF fra utlandet: E-post: Postboks adresse (benyttes også ved rekommandert post): HELFO Postboks 2415 3104 Tønsberg Her ser dere hjemmesiden til HELFO, hvis vi får tid på slutten av foredraget, skal jeg se om vi kan åpne opp noen av sidene som gjelder pensjonister i utlandet utenfor EØS. HELFO utland HELFO UTLAND

12 Krav om ordinær stønad til helsetjenester i utlandet – SKJEMA.
Dette skjemaet består av 4 sider: Side 1 må fylles ut av søker. Side 2 skal fylles ut av utenriks- stasjonen dersom de har forskuttert sykehusutgifter. Side 3 er spesifikasjon av utgiftene. Side 4 er oversikt over medisinene som kreves refundert. Det er viktig at medisinregningene fra sykehus/lege/apotek også er spesifisert med navn på legemidler og pris. Når skjemaet er korrekt og fullstendig utfylt, vil det lette saksbehandlingen slik at saken tar kortere tid å behandle. HELFO utland HELFO UTLAND

13 Dokumentasjonskrav ved søknad om refusjon
Originale kvitteringer (Behold egen kopi.) Spesifiserte kvitteringer. Hvilke prøver er tatt i en blodprøve, hvilke medisiner er kjøpt. Har det vært MRI, røntgen, EKG? Kopi av eventuelle legeuttalelser, henvisninger o.l. Kopi av legeerklæring med diagnose – VIKTIG! Dokumenter kan ikke være utelukkende på thai Ferdig utfylt søknadsskjema – alle sidene: «Krav om ordinær stønad til helsetjenester i utlandet». Husk 6 måneders fristen – spesielt når postgangen kan ta lang tid fra utlandet. HELFO utland må ha mottatt kravet innen 6 måneder etter at behandlingen var utført. Diagnoser kan utløse rett til refusjon ved legemidler, og minsker muligheten for feilbehandling. HELFO utland 13 HELFO UTLAND


Laste ned ppt "HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google