Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEKTRONISK HENVISNING OG SVAR Elektronisk henvisning med stillbilder av øre-nese- halslidelser Stillbilder ØNH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEKTRONISK HENVISNING OG SVAR Elektronisk henvisning med stillbilder av øre-nese- halslidelser Stillbilder ØNH."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEKTRONISK HENVISNING OG SVAR Elektronisk henvisning med stillbilder av øre-nese- halslidelser Stillbilder ØNH

2 HVA ER EN ELEKTRONISK HENVISNING Stillbilder ØNH •Elektronisk henvisning innebærer at en primærlege konsulterer spesialist elektronisk. I tillegg til tekst vil konsultasjonen inneholde bilder, lyd eller videosekvenser. •Til Pc-en kobles det medisinsk tekniske utstyret som skal brukes. Bilder tas med digitalt kamera eller videokamera, mens lyd tas opp med et elektronisk stetoskop. Det skrives ei henvisning og de bildene/lydfilene som man ønsker å sende til spesialisten legges ved og sendes som e-post.

3 BAKGRUNN FOR STILLBILDER AV ØRE-NESE-HALSLIDELSER I dag foregår det regulær drift (en dag pr. uke) av spesialistkonsultasjoner mellom RiTø og Alta helesenter med bruk av videokonferanse. Ulempen med videokonferanse er at det krever en del organisering fordi pasienten, allmennlegen og spesialisten må være tilstede samtidig. Dessuten må pasienten fremdeles reise til Alta. Med en stillbildeløsning vil man så å si flytte spesialistenes ekspertise ut til alle legekontorene i helseregion 5, pasientene slipper å reise og man slipper organiseringen rundt hver konsultasjon. Vårt mål er at hele Norge skal inkluderes i en slik tjeneste. Stillbilder ØNH

4 HVA TRENGER MAN Personell •Primærlege med behov for å sende stillbilder •Spesialist i eller utenfor sykehus som mottaker Utstyr •Standard PC med sende-/mottakersystem og bildefangerkort (”fanger” bilder fra videokamera) •Endoskopiutstyr koblet til en PC og digitalt kamera/videokamera •ISDN-linje •Tilknytning til Nordnorsk Helsenett (www.nhn.no)www.nhn.no •Aktuell løsning fra NST/NHN baserer seg på bruk av DORIS (Diagnostic Order and Report Information System) som program for sending og mottak av henvisning (Diagnostic Order and Report Information System) Stillbilder ØNH

5 Doris’ hovedbilde (arkiv) Hovedbildet i Doris viser både sendte og mottatte henvisninger. Doris kan integreres i de fleste elektroniske journalsystemene, f.eks. WinMed, ProfDoc, InfoDoc og hente pasientopplysninger (foreløpig kun navn og fødselsnummer) direkte derfra.

6 Velge type henvisning Klikk Ny og velg type henvisning. Hvilke typer henvisninger som skal være tilgjengelig velger du selv. Bruker du bare tjenesten ØNH-henvisning, kan du ha bare den og f.eks. en tom henvisning til evt. andre ting

7 Tekstarket – side 1 (mal for ØNH-henvisning) Bildet viser en forhåndsdefinert mal for ØNH-henvisning. Denne kan endres etter behov og ønske. Side 1 brukes til beskrivelse av den aktuelle henvisningen (se neste bilde for side 2)

8 Tekstarket – side 2 (mal for ØNH-henvisning) Bildet viser side 2 av tekstarket. Det er et pasientkort med personlige og demografiske opplysninger og opplysninger om tidligere sykdommer. Disse opplysningene hentes fra legens journalsystem.

9 Sett inn bilde Når bildene er tatt med digitalt kamera, lastes disse inn i Pc-en. Deretter hentes de inn i Doris. Bilder kan skannes fra papir eller hentes inn fra en egen mappe på Pc-en. Video kan også settes inn, og man kan fange bilder fra videokamera.

10 Sett inn bilde (fra Fil) Bilde kan lastes direkte fra kameraet eller først lastes inn på Pc-en og deretter inn i Doris. Bilder som er tatt tidligere kan også lastes inn, hvis man f.eks. ønsker en mulighet til å sammenlikne dagens funn med tidligere funn.

11 Visning og redigering av bilder Bildene blir lagt i rekkefølge til venstre i skjermbildet og man klikker på det bildet man ønsker å se. Man kan manipulere med farger, kontrast, størrelse, rotere, kopiere og forstørre og legge inn piler og tekst.

12 Endre dokumentstatus Når bildene er tatt og satt inn og henvisningen ferdig skrevet, lagres dokumentet ved å endre status. Klikk på Kladd og velg i dialogboksen.

13 Overføring Når dokumentet er ferdig, skal det sendes. Klikk på Overfør og velg mottaker og deretter OK. Hvis du vil velge en annen mottaker, klikk på Endre (se neste lysbilde)

14 Endre mottaker Hvis du har en liste over mulige mottakere kan du velge en av disse og deretter OK. Du kan også skrive inn nye mottakere og endre opplysningene til eksisterende mottakere. En av mottakerne kan settes som standard.

15 Communicator Etter hvert som du klikker Overfør sendes henvisningene til Communicator. Selve overføringen styres herfra, slik at du selv kan bestemme når overføringen skal gjøres ved å klikke Send/Recieve. Dermed slipper du å vente på at henvisningen sendes før du kan ta inn neste henvisning. Man kan også angi fast tidspunkt for sending (f.eks. kl. 17 hver dag) Her kan du kontrollere om overføringen gikk greit eller om det oppstod feil under overføringen.

16 EVALUERING/TESTING Teknisk testing Det er gjennomført testing av utstyrspakker fra tre forskjellige leverandører. En av disse har blitt fremhevet som den beste fordi de kan tilby knapp på optikken for å fryse videobildet og tilbyr opplæring/support. Testingen peker også på viktigheten av en god nok lyskilde. Medisinskfaglig evaluering Medisinsk evaluering er gjennomført av overlege Idar Lettrem, ØNH-avdelingen, RiTø. Stillbilder ØNH

17 INTERESSERT? Stillbilder ØNH Ta kontakt med: Konst. områdeleder Leif-Erik Nohr, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Regionsykehuset i Tromsø Tlf. 77 75 41 60, e-post: leif.erik.nohr@telemed.noleif.erik.nohr@telemed.no eller Daglig leder Morten Amundsen, Nord-Norsk Helsenett Tlf. 77 75 49 01, e-post: morten@nhn.nomorten@nhn.no


Laste ned ppt "ELEKTRONISK HENVISNING OG SVAR Elektronisk henvisning med stillbilder av øre-nese- halslidelser Stillbilder ØNH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google