Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABC ? sykehuset Asker og Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABC ? sykehuset Asker og Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1 ABC ? sykehuset Asker og Bærum
Sverre M. Totland

2 Agenda Historisk tilbakeblikk siden 1997
Enhetskostnader og DRG-systemet Intern finansiering av de somatiske avdelinger/budsjettering Regulering av inntekter i forhold til mer/mindre aktivitet på avdelingen

3 Innføring av stykkpris 2. halvår 1997
Finansiering av Fylkeskommunale somatiske sykehus gikk fra rammefinansiering til delvis stykkprisfinansiering relatert til innlagte pasienter. Poliklinikk og (delvis) dagbehandling var fra før stykkpris finansiert gjennom pasientbetaling og Rikstrygdeverket

4 Stykkprisen organiseres gjennom DRG-systemet
DRG-systemet gir en statstikk over sykehusets pasientsammensetning og pasientenes relative ressursforbruk. DRG-vekten (DRG-poeng) gir et uttrykk for sykehusoppholdets relative ressursforbruk. Gjennomsnittspasienten har DRG-vekt = 1 Systemet kan brukes som finansieringsgrunnlag. Gjennomført i Norge fra 97. Enhetsprisen for 1 DRG-poeng fastsettes årlig av Stortinget i Statsbudsjettet. DRG-vekten revideres årlig av Sosial- og helsedirektoratet ved NPR.

5 Hovedprinsipper Data som registreres rutinemessig i sykehusene brukes som grunnlag. Gruppene (DRGene) er medisinsk meningsfulle og inneholder pasienter med lik behandling. Ressursbruk innenfor hver gruppe (DRG) er statistisk sett homogen. DRG-vekt er uttrykk for relativ ressursbruk.

6 Diagnose relaterte grupper
10 000 Diagnoser 2500 prosedyrer 500 DRGer = sykehusets ”produktutvalg”

7

8 Gruppering - eksempler
Bærum sykehus BS Gruppering - eksempler Kvinne 30 år. Gravid, moderat svangerskapsforgiftning H.diag: O820 Forløsning ved elektivt keisersnitt Bidiag: O140 Moderat preeklampsi Z370 Enkeltfødsel, levende født Pros: MCA10 Keisersnitt på nedre uterinsegment DRG 371 Keisersnitt m/bk Vekt 1,84

9 Innsatsstyrt finansiering ISF
”stykkprissystem” basert på DRG Skulle stimulere til økt aktivitet Føre til bedre prosedyre koding Sykehusene kunne gjennom å øke aktiviteten øke sine ”frie” inntekter Ga sterkere insentiver til å gjøre kobling mellom inntekter og aktiviteter (og kostnader).

10 Enhetskostnader Men er det abc?

11 Kostnadene på medisinsk avd. er en komponent av totalkostnaden

12 Denne består igjen av ulike kostnadskomponenter

13 Budsjettprosessen Vi kjenner gjennomsnittskostnaden pr. enhet
De kliniske avdelingene planlegger aktivitet Budsjettet blir en funksjon av innmeldt aktivitet og kostnad pr. enhet Sykehusledelsen foretar: Aktivitetsjusteringer som harmoniserer med krav fra Helse Øst RHF Justeringer som følge av kvalitetsheving eller strukturelle endringer

14 Aktivitetsbasert budsjett kirurgisk avdeling

15 Aktivitetsbasert budsjett operasjons avdelingen

16 Budsjettprosessen Kliniske avdelinger
Planlegge aktivitet på alle omsorgsnivå DRG-poeng heldøgnspasienter DRG-poeng pasienter til dagkirurgi/-behandling polikliniske konsultasjoner

17 Prinsipper Sykehuset planlegger å produsere 22500 DRG-poeng
Dersom sykehuset produserer mer får sykehuset et økt inntekt Derom sykehuset produserer mindre får sykehuset et trekk i inntekten Dette ønskes videreført ned på de kliniske- og service avdelinger + kjøkken

18 Nasjonal DRG-refusjon 2008
33.647,- Ved aktivitetsendring reguleres 40 % for ordinære pasienter, ,- Ved aktivitetsendring reguleres 80 % for gjestepasienter, ,- Dette videreføres i sin helhet ned på avdelingene, med unntak av 10 % til overheadkostnader for innlagte pasienter.

19 Refusjonssatser innlagte

20

21 ISF

22 ISF

23 Se litt på hvor stor del av kaka isf i 1999
Kontra 2008

24 Enhetskostnader inneliggende
Legelønn opp 16,7 %


Laste ned ppt "ABC ? sykehuset Asker og Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google