Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BeSLIkt 2. klasse Kjølberg, juni 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BeSLIkt 2. klasse Kjølberg, juni 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 BeSLIkt 2. klasse Kjølberg, juni 2004

2 Utstyr PC’er som virker Tekstbehandlingsprogram Skriver
Bruk gjerne brukte PC’er, men de må virke !! For gammelt utstyr er bare irriterende. Vi trenger ikke for mange maskiner. 3 pr klasse er nok, ellers blir det ikke spennende nok for elevene. Det det er mangel på er alltid populært…. Vi trenger bare tekstbehandler og ev et tegneprogram. Det finnes mye bra og veldig mye dårlig dataprogrammer. I begynneropplæringen klarer vi oss godt uten. Vi trenger minst en skriver pr. rom. Diskett er ok, men ikke om en må gå langt for å skrive ut. Utskriften er det viktigste for barna ! Klassebamse kan være en fin innfallsvinkel til skrivingen. Bamsen sitter på PC og har ”skrevet” noe…..

3 2. Klasse –L97 I 2. klasse skal elevene:
Ved hjelp av sekretær (voksen nedskriver) – en annen skrivefør person – eller selv Skape tekster: Brev, sakprosa, dikt og fortellinger Lage ”bøker”, veggaviser og plakater Leke på datamaskinen, skrive og tegne Tekstskaping: Ved hjelp av sekretær (voksen nedskriver) – en annen skrivefør person – eller selv Sitere L97!!!!! Kilde: ”L-97”

4 Starten av 2. klasse Mange har lært seg å lese.
De fleste kan både de små og de store bokstavene…… Vi har hele tiden tenkt at man må drive tradisjonell språkstimulering. Vi har benyttet Jørgen Frost sitt opplegg til dette. Jørgen Frost selv sier at det er to veier som er like gode. Trad. Språkstimulering, eller det å skrive seg til lesing….. Vi føler dermed at vi har ivaretatt dette godt.

5 Oppstarten i 2. klasse Kan IKKE bruke tid på én og én bokstav.
Kartlegging av bokstavkunnskap. Gi supplerende bokstavtrening Individuell bokstavinnlæring ved laging av ordlister. Hvis man har fulgt metoden i 1. klasse fullt ut….. Karlsdottir – 1998 Konkluderer at leseferdighetene i 4.klasse gjenspeiler hvor mange bokstaver elevene kan i begynnelsen av 2. klasse. Kan IKKE bruke tid på én og én bokstav. Det vil være i strid med L97 og elevtilpassa opplæring. Gi supplerende bokstavtrening på de bokstavene elevene IKKE kan, Kilde: Arne Trageton, 2003

6 Krav til pedagogen Tro på metoden Kjenne til ulike innlæringsstiler
Enkel tekstbehandling og enkel filbehandling Ha god kunnskap om utviklingstrinnene i skrive og leseopplæringen

7 INDIVIDUELLE ORDBØKER
Arbeidet med ordbøker kan fortsette. Elevene lager sine egne ordbøker – kan brukes som leselekse. Differensieringen blir hvilke ord de velger å skrive. Elevene har ikke problemer med å lese ord som er skrevet feil. Alle elever lager hver sin ordbok. Det vil naturlig differensiere seg selv. Hva med ord som skrives feil….. Neste lysbilde……

8 Uteskole Skriver til tegningene i uteskoleboka
IKT er ikke et eget fag. PC må være et naturlig hjelpemiddel for elevene i deres hverdag. PC er et hjelpemiddel på linje med klosser, tegneark, lego osv. Godt for ryggen. Stimulerer sosial interaksjon / - kompetanse. Forenkler turtaking, er billigere (færre stoler) og er plassbesparende. Vis tastatur. Elevene forbereder seg på / finner opp sin egen touch-metode. Øker skrivehastigheten og nytteverdien av PC senere. Lærer bør skrive touch, men det kan ikke jeg…. Viktig at ingen får sabotere. Skrive- og leseopplæring fungerer best når en tror på metoden ! Ledelsen MÅ være med og støtte lærerne !!!

9 Når skal vi hjelpe til under skriving?
NB! Kj historie m Martin og MATHIAS. EKSEMPEL PÅ NÅR VI SKAL HJELPE…… Kjempet med kj-lyden….. Fant ingen løsning selv, og ble frustrerte…… NB! Bildet kan kun brukes hvis det blir godtatt av hjemmet…… Det må ev. sladdes……

10 Hvor ble kj-ordet av ???????

11 Store eller små bokstaver
Dette styrer elevene selv

12 Hva med de som er skrive og lesesvake? ?
Det er viktig å gi dem ekstra støtte til å skrive ned sine historier. De må få lære å lese med utgangspunkt i disse. ABC-øvelser kan ofte virke demotiverende. Det er lettere å se sammenhengen når de driver analyse, syntese og lyderingstrening av egne tekster. De vil ha lettere for å se sammenheng mellom meningslesing og mestring av de tekniske sidene

13 Hvis bare 1 PC på 25 elever? Det er viktig å bruke de fleste timer til å skrive på PC. Det fungerer, men skal man kjøre prosjektet 100% bør man ha ha 3 pc’er på det antall elever. (maks 4) De fleste timer…. Tenk helhetlig. Reduser felles tid. Her har de tydelig skrevet annenhver linje. I dag….slutten av 2. klasse går diskusjoner livlig om hvordan ord skrives – ikke bare innhold. Dette har vi ikke observert tidligere…..

14 Erfaringer Hva fungerer ?
Elevene bør være nær hverandre i faglig nivå. (Fordel hvis den ene er litt flinkere enn den andre) Hva fungerer dårlig? Fungerer mindre bra hvis elevene ikke kan lytte ut lyder. Da trengs det en lærer som kan hjelpe til. (Mao. fordel med tolærer)

15 Data-freak eller sosialt vesen ?
Parskriving = trivsel Mange trives fremdeles med parskriving. Mener de får mer spennende bøker og lengre bøker. De liker å jobbe alene, men også i par. Kilde: ”Arne Trageton, 2003

16 Håndskriving HVA SIER L97 ?
…..Ta i bruk sammenhengende skrift når de har automatisert sammenhengen mellom lyd og bokstav, og det faller naturlig…... 3. klasse: …arbeide med å utvikle en sammenhengende håndskrift. Det blir ikke sagt noe om at de skal lærer noen andre håndskrifttyper i det hele tatt…….

17 Håndskriving 2 Mange er ikke klare motorisk for sammenhengende skrift i 2. klasse – skader ikke å vente Lystbetont håndskrifttrening i 3. klasse…. Mer effektivt – kan bruke verdifull tid på andre ting…..

18 Håndskriften er ikke død!

19 Nivåforskjeller…. eksempler
De som kan – trenger lite hjelp. Settes de, som nevnt, sammen etter omtrent nivå – vil de diskutere seg fram til en løsning på hvordan man skriver ord. Er forskjellen for stor vil den ene fort bli passiv. Elever som kan skrive kan brukes til sekretærer for de som ikke kan lytte ut bokstaver, eller man kan bruke en 2 lærer. Noen elever er veldig flinke til å hjelpe andre….. Elever med spesielle behov trenger (nesten) alltid bistand i skrivesituasjonen….. Om ikke annet for å holde konsentrasjonen om det de driver med…..

20 Klassebibliotek Viktig å lese ukjente tekster
Først klassekameratenes tekster Deretter fra et rikholdig klasseromsbibliotek Faglitteratur og skjønnlitteratur Hva slags bøker er best for 7-åringer?

21 Krav til klassebiblioteket
sjangere Krav til klassebiblioteket Egenproduserte bøker Rikt utvalg av profesjonelle lettlesbøker av høy litterær kvalitet i ulike sjangere. Temabøker etter tenkelige elevinteresser. Ulike ABC’er Ja takk, begge deler – dobbelt så dyrt.

22 SJANGERE i 2. klasse Brev Dikt Avis Forlagsvirksomhet.
Vi skriver eventyrene selv Vi lager faktabøker Vi skriver fortellinger (sml forfatterbok)

23 Forlag Hva er Forlag? Moderne Forfatterbok. Prosessorientert skriving
PC = et redskap Utgir gode bøker Valgfritt emne eller Temabasert Lesebøker for hverandre Lesebøker for yngre elever Lærer å illustrere det de skriver.

24 Forlag 2 Hvordan jobbe prosessorientert m/forlag ?
Hva skal man foreta av språk- vask før man ”utgir” boka? Rettskrivingskrav i L97? Dialektuttrykk? Viktig ! Ikke drepe skrivegleden Dvs. individuell vurdering

25 ELEVENS LÆRING I SENTRUM!
Hva annet er viktig ? Godt system for prosessorientert skriving. Respons fra parkamerat v/PC og lærer. Varier skrivepar => større variasjon ELEVENS LÆRING I SENTRUM! Varer med ulike kjønn. Ikke fokus på lærers undervisning – men elevenes læring Den systematiske responsen må bli større når elevene blir eldre….

26 Husk! Bruke lister To og to. Bruk elevressursen aktivt
Voksne må være gode forbilder og tro på metoden. Mengdetrening på PC PC må alltid være slått på - og brukes Utsett formell håndskrifttrening Det er viktig med et rikholdig og variert bibliotek De fleste barn har en klar oppfatning av at skrift er kommunikasjon. Til og Fra er kjente begrep. Julekort, pakkelapper og lignende…. Rettskriving er veldig personavhengig. Lærer må vurdere hver enkelt elev. Viktig ikke å miste troen på egen skrivedyktighet !!

27 Konsekvenser Mye bruk av språket Kreativiteten blomstrer
Engangsbøker = nei, takk Tilpasset læringsmiljø for alle!!! Mestring Gode produkter også for de som sliter med lesing og motorikk……

28 Lesebok vs. Ingen lesebok
Dropp tradisjonell bruk av læreverk. Bruk flere leseverk. 1 lesebok på et år er for lite for disse barna. Viktigst! Leseglede og skrivelyst.

29 Litteratur ”Å skrive seg til lesing” bok (Universitetsforlaget 2003)
vhs/dvd (AV-senteret, Volda) Bergen kommune BeSLIKt ”Skrive og lesestart” (Hilde Traavik) Vahl skole: På Vahl skole lærere elevene å skrive før de lærer å lese – og de skriver på PC før de skriver med hånd. De lærer norsk og sitt eget morsmål parallelt, og tastaturene har tegn og bokstaver på arabisk, urdu, tyrkisk og somalisk. På Vahl skole lærere elevene å skrive før de lærer å lese – og de skriver på PC før de skriver med hånd. De lærer norsk og sitt eget morsmål parallelt, og tastaturene har tegn og bokstaver på arabisk, urdu, tyrkisk og somalisk.


Laste ned ppt "BeSLIkt 2. klasse Kjølberg, juni 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google