Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begynnende Skrive og Leseopplæring med bruk av Ikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begynnende Skrive og Leseopplæring med bruk av Ikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Begynnende Skrive og Leseopplæring med bruk av Ikt
1.klasse Begynnende Skrive og Leseopplæring med bruk av Ikt Kjølberg, 7. juni 04

2 1. Klasse i L-97 Møte symboler, tall og skrift…
Ta bokstavene i bruk i egen takt Få hjelp til å skrive ned noe de sier eller forteller Oppleve sammenhengen mellom tale og skrift

3 1. klasse Tekstskaping på PC ut i fra elevens nivå.
Tradisjonell språkstimulering. Vi har hele tiden tenkt at man må drive tradisjonell språkstimulering. Vi har benyttet Jørgen Frost sitt opplegg til dette. Jørgen Frost selv sier at det er to veier som er like gode. Trad. Språkstimulering, eller det å skrive seg til lesing….. Vi føler dermed at vi har ivaretatt dette godt.

4 Oppstarten Etter høstferien ? Bokstavtest
Det er viktig å ha fokus på det sosiale miljøet den første tiden. Vil PC virke forstyrrende ? Er alle lærerne klare til å ta i bruk PC ? Bokstavtest vil vise hva barna kan og hva de må øve på. Ant. Bokstaver de kan indikerer hvor gode lesere de vil bli….. Bokstavtesten gjøres raskt ved hjelp av kort med bokstaver. De barnet kan legges i en bunke, de andre i en annen.

5 Utstyr PC’er som virker Tekstbehandlingsprogram Skriver
Bruk gjerne brukte PC’er, men de må virke !! For gammelt utstyr er bare irriterende. Vi trenger ikke for mange maskiner. 3 pr klasse er nok, ellers blir det ikke spennende nok for elevene. Det det er mangel på er alltid populært…. Vi trenger bare tekstbehandler og ev et tegneprogram. Det finnes mye bra og veldig mye dårlig dataprogrammer. I begynneropplæringen klarer vi oss godt uten. Vi trenger minst en skriver pr. rom. Diskett er ok, men ikke om en må gå langt for å skrive ut. Utskriften er det viktigste for barna ! Klassebamse kan være en fin innfallsvinkel til skrivingen. Bamsen sitter på PC og har ”skrevet” noe…..

6 Organisering Ikke datarom. PC der barna er !
Lag en PC-krok / PC-øy i rommet Elevene skal stå to og to ved maskinene Tusj på tastaturet - skriv med to hender ! Alle involverte må være ”med” Verkstedpedagogikk IKT er ikke et eget fag. PC må være et naturlig hjelpemiddel for elevene i deres hverdag. PC er et hjelpemiddel på linje med klosser, tegneark, lego osv. Godt for ryggen. Stimulerer sosial interaksjon / - kompetanse. Forenkler turtaking, er billigere (færre stoler) og er plassbesparende. Vis tastatur. Elevene forbereder seg på / finner opp sin egen touch-metode. Øker skrivehastigheten og nytteverdien av PC senere. Lærer bør skrive touch, men det kan ikke jeg…. Viktig at ingen får sabotere. Skrive- og leseopplæring fungerer best når en tror på metoden ! Ledelsen MÅ være med og støtte lærerne !!!

7 Hvordan bruk av PC’en ? Lekeskriving Introduksjon???? Hemmelig skrift
Lærer som sekretær Elevene skriver selv IKT er ikke et eget fag. PC må være et naturlig hjelpemiddel for elevene i deres hverdag. PC er et hjelpemiddel på linje med klosser, tegneark, lego osv. Godt for ryggen. Stimulerer sosial interaksjon / - kompetanse. Forenkler turtaking, er billigere (færre stoler) og er plassbesparende. Vis tastatur. Elevene forbereder seg på / finner opp sin egen touch-metode. Øker skrivehastigheten og nytteverdien av PC senere. Lærer bør skrive touch, men det kan ikke jeg…. Viktig at ingen får sabotere. Skrive- og leseopplæring fungerer best når en tror på metoden ! Ledelsen MÅ være med og støtte lærerne !!!

8 Krav til pedagogen Tro på metoden Kjenne til ulike innlæringsstiler
Enkel tekstbehandling og enkel filbehandling Kunnskap om utviklingstrinnene i skrive og leseopplæringen

9 Eksempler fra 1. klasse

10 JÆIHARHADBRA JÆIHARHADBRAOSPAPPA JÆIFIKENRADOSTYTBYL
Adrian er en gutt som ikke vil skrive, tegne el.Han viste ikke at han kunne særlig mange bokstaver da han saboterte testene. Foreldrene er skilte. Trøblete hjemmeforhold og han hadde vanskelig for å fungere sosialt. Reagerte ofte med vold om han ble presset. På PC ville han kun lage $$$$ for det var ”penger”…. Første dag etter juleferien skulle klassen (tradisjonelt nok) snakke, tegne og skrive fra ferien. Adrian ville selvsagt ikke, og for å få ro ”lurte” jeg han bort til PC. Etter en stund kom han med dette :

11 Uteskole Skriver til tegningene i uteskoleboka
IKT er ikke et eget fag. PC må være et naturlig hjelpemiddel for elevene i deres hverdag. PC er et hjelpemiddel på linje med klosser, tegneark, lego osv. Godt for ryggen. Stimulerer sosial interaksjon / - kompetanse. Forenkler turtaking, er billigere (færre stoler) og er plassbesparende. Vis tastatur. Elevene forbereder seg på / finner opp sin egen touch-metode. Øker skrivehastigheten og nytteverdien av PC senere. Lærer bør skrive touch, men det kan ikke jeg…. Viktig at ingen får sabotere. Skrive- og leseopplæring fungerer best når en tror på metoden ! Ledelsen MÅ være med og støtte lærerne !!!

12 Andre opplevelser IKT er ikke et eget fag. PC må være et naturlig hjelpemiddel for elevene i deres hverdag. PC er et hjelpemiddel på linje med klosser, tegneark, lego osv. Godt for ryggen. Stimulerer sosial interaksjon / - kompetanse. Forenkler turtaking, er billigere (færre stoler) og er plassbesparende. Vis tastatur. Elevene forbereder seg på / finner opp sin egen touch-metode. Øker skrivehastigheten og nytteverdien av PC senere. Lærer bør skrive touch, men det kan ikke jeg…. Viktig at ingen får sabotere. Skrive- og leseopplæring fungerer best når en tror på metoden ! Ledelsen MÅ være med og støtte lærerne !!!

13 Eventyrbøker IKT er ikke et eget fag. PC må være et naturlig hjelpemiddel for elevene i deres hverdag. PC er et hjelpemiddel på linje med klosser, tegneark, lego osv. Godt for ryggen. Stimulerer sosial interaksjon / - kompetanse. Forenkler turtaking, er billigere (færre stoler) og er plassbesparende. Vis tastatur. Elevene forbereder seg på / finner opp sin egen touch-metode. Øker skrivehastigheten og nytteverdien av PC senere. Lærer bør skrive touch, men det kan ikke jeg…. Viktig at ingen får sabotere. Skrive- og leseopplæring fungerer best når en tror på metoden ! Ledelsen MÅ være med og støtte lærerne !!!

14 Vårmaleri Fortelle hva de har malt
Her er et eksempel på en elev som skriver alle ordene i ett……

15 Vårmaleri

16 Vårmaleri

17 Frilek La elevene bruke maskinen i lek ……..til skriving……
Gjerne to og to…… Også i SFO!

18 ORDBØKER Elevene lager sine egne ordbøker – kan brukes som leselekse. Differensieringen blir hvilke ord de velger å skrive. Elevene har ikke problemer med å lese ord som er skrevet feil. Alle elever lager hver sin ordbok. Det vil naturlig differensiere seg selv. Når starter man med dette? Avhenger av når ungene er klare til det….. Etter jul? Hva med ord som skrives feil….. Neste lysbilde……

19 Store eller små bokstaver
Dette styrer elevene selv

20 Hva med ord som skrives feil?
Lærer elevene ordene feil????? I følge Arne T’s forskning har det ikke noe å si negativt. Unger som selv oppdager en feil vil lære for livet…..

21 Når skal vi hjelpe til under skriving?
Må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vær pedagog!!!!

22 Praktiske tips! Bruke lister To og to. Pedagogen styrker dialogen
Elevene må få diskutere uten innblanding av en voksen Bruk elevressursen aktivt Det er viktig med et rikholdig og variert bibliotek De fleste barn har en klar oppfatning av at skrift er kommunikasjon. Til og Fra er kjente begrep. Julekort, pakkelapper og lignende…. Rettskriving er veldig personavhengig. Lærer må vurdere hver enkelt elev. Viktig ikke å miste troen på egen skrivedyktighet !!

23 Konsekvenser Mye bruk av språket Kreativiteten blomstrer
Engangsbøker = nei, takk Lite kopieringsbehov Tilpasset læringsmiljø Mestring

24 HUSK! Voksne må være gode forbilder Mengdetrening på PC
Hendene riktig på tastaturet. (lek ) PC må alltid være slått på - og brukes La ungene eksperimentere Utsett formell håndskrifttrening Varier skrivepar (gutt/jente gir bedre uttelling)

25 Viktig Støtte i ledelsen Informasjon til foresatte
Pedagogenes faglige kompetanse på skrive og leseopplæring Fungerende it-utstyr Ingen i systemet må ”boikotte”. Kartlegging Elevsamarbeid – frihet…….

26 Litteratur ”Å skrive seg til lesing” (Arne Trageton)
bok (Universitetsforlaget 2003) vhs/dvd (AV-senteret, Volda) Bergen kommune * BeSLIKt ”Skrive og lesestart” (Hilde Traavik) Bok (Fagbokforlaget 2003) Vahl skole: På Vahl skole lærere elevene å skrive før de lærer å lese – og de skriver på PC før de skriver med hånd. De lærer norsk og sitt eget morsmål parallelt, og tastaturene har tegn og bokstaver på arabisk, urdu, tyrkisk og somalisk. På Vahl skole lærere elevene å skrive før de lærer å lese – og de skriver på PC før de skriver med hånd. De lærer norsk og sitt eget morsmål parallelt, og tastaturene har tegn og bokstaver på arabisk, urdu, tyrkisk og somalisk.

27

28 Å skrive seg til lesing Universitetsforlaget 2003 ISBN:82 15003680
DVD/VHS:

29

30 SKRIVE- OG LESESTART Skriftspråkutvikling i førskole- og småskolealderen. Teori og metoder   Traavik, Hilde; Alver, Vigdis og Færevaag, Margaret Klepstad    Fagbokforlaget ISBN:


Laste ned ppt "Begynnende Skrive og Leseopplæring med bruk av Ikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google