Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Jakob Hegge, SVP Drift Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Jakob Hegge, SVP Drift Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Jakob Hegge, SVP Drift Nord
Hei! Mitt navn er Hans Jakob Hegge og jeg er leder for det nye driftsområdet i Statoil, Drift Nord Har arbeidet i selskapet i 18 år og kommer fra stillingen som leder av Drift Nordsjøen Øst, med ansvar for Troll og Oseberg Sitter til daglig i Harstad, hvor vi etablerte Drift Nord fra 1.1 i år Etableringen av Drift Nord er gjort ut fra at vi har stort tro på fremtiden i nord! Taktskifte i nord Hans Jakob Hegge, SVP Drift Nord

2 Statoil i Nord-Norge En betydelig industribygger
Honningsvåg Ilandføring olje fra Skrugard 2018 til Veidnes Hammerfest 370 ansatte, LNG Prod.anlegg 2007, Ringvirkninger: hotell 2010: 3.400, Flyreiser , Polarbase Helikopterbase Harstad 300 ansatte, 22 nasjoner 1976, Norne 1997, Drift Nord 2013 Aibel, Weatherford, Schlumberger + rigg selskap For Statoil er ikke interessen for de nordlige delene av landet noe nytt, vi har: Letevirksomhet – stor aktivitet; har boret mer enn 80 brønner i Barentshavet (Statoil har vært operatør for mer enn 60 av disse) - før vi fant Skrugard/Havis Utbygginger – Norne og Snøhvit Tilstedeværelse – Harstad (1976) forsyningsbase Sandnessjøen, helikopterbase Brønnøysund, Hammerfest og Melkøya. Jeg tror derfor med sikkerhet vi kan slå fast at Statoil har vært og er den største industribyggeren i nord. Vi leverer på forventingen fra oljemeldingen om at industrien beveger seg nordover og bidrar med funn, etableringer og ringvirkninger. - og, vi ønsker å gjøre mer… ! En sterkere tilstedeværelse i nord er ikke bare et resultat av funn og økt aktivitet, men like mye et uttrykk for større ambisjoner. Statoil viderefører industrialiseringen I nord og styrker tilstedeværelse ytterligere: Etablering Drift Nord Subsealager Sandnessjøen Letekampanje I Barentshavet Studier I Norskehavet (Halten Nordland vekstprosjekt) Aasta Hansteen Skrugard/Havis konseptvalg (Neste slide) Sandnessjøen 1 ansatt, Forsyningsbase 1983 tonn bulk, tonn dekkslast, Oljevern (NOFO) for Norskehavet og Haltenbanken Brønnøysund Helikopterbase 1983, reisende til/fra Norne

3 21. mars i 2012 startet et nytt kapittel i nord-norsk oljehistorie: Helge Lund annonserte at det etableres et nytt driftsområde for Nord-Norge For det fikk han stående applaus – det sies fra de som var tilstede at det var en fin dag på jobben.. Fra fusjonen – har aktiviteten i nord vært ledet fra Stjørdal – Statoil sagt at med mer materialitet vil tyngdepunktet flytte nordover – og der er vi nå Det er nå mitt ansvar å ta dette videre ->

4 Drift Nord organisasjonen
Senior Vice President Hans Jakob Hegge Human Resources Elin Thoner Health, environment and safety Lill Harriet Brusdal Finance & Control Knut Vidar Larssen Communication Njål Gjedrem Management Assistant Hans S. Holand Norne/Aasta Hansteen Anita A. Stenhaug Snøhvit Øivind Nilsen Modifikasjoner Ivar Norum Områdeutvikling Rune Adolfsen Lena Skogly OMT Her er laget som skal sette fokuset på Statoils tilstedeværelse i nord Mange av dere kjenner Øivind Nilsen, som har ansvaret for driften av Snøhvit Lena Skogly har det tekniske ansvaret og bor også I Hammerfest Lill-Harriet er HMS-sjef og kommer fra Alta Hans og Knut Vidar er også nordlendinger, det samme er jeg; kommer fra Fauske

5 Veien fra 80.000 til 250.000 fat/d innen 2020
Vårt fokus Veien fra til fat/d innen 2020 Felt i drift Felt under utvikling Tilgang på areal Snøhvit Vi skal vokse fra dagens produksjon fra Snøhvit og Norne på fat/d til fat/d i 2020 I dag har vi Snøhvit, Norne og snart Skuld i produksjon Under utvikling har vi Aasta Hansteen og Skrugard/Havis Vi har også en aktiv letekampanje i Barentshavet i 2013 med fire spennende brønner; Nunatak, Skavl, Kramsnø og …. Den som leter skal finne! Vi krysser fingrene for at våre letefolk finner et nytt stort felt, slik at vi kan bygge mer infrastruktur i Barentshavet og skape flere arbeidsplasser i Hammerfest og Finnmark! Aasta Norne Skuld Skrugard/Havis

6 Skrugard – verdens nordligste oljefelt
Skrugard/Havis-utbyggingen i Barentshavet åpner et nytt oljeområde og gir økt optimisme i nord Vi snakker olje, 230 km NW av Hammerfest, 280 km NW av Honningsvåg. Verdens nordligste oljefelt! Det ligger på 380 m vanndyp Skrugard reservoaret ble påvist i 2011, Havis for ett år siden (januar -12). Volumet antas å utgjøre mill fat høykvalitet olje (mer enn dobbelt av Goliat) Lisensområdet er prospektivt og en 4-brønn letekampanje starter i april Feltutviklingsprosjektet ledes og utføres i Harstad med et støtte fra fagmiljøer i Oslo Det valgte konseptet vil være et feltsenter som har kapasitet til å fase inn nye funn i lisensen Dette er en stor utbygging med i underkant av 40 undervannsbrønner (22 horisontale produsenter, resten gass- og vanninjektorer) Prosesseringskapasitet vil ligge på 200’ fat olje/dag På Veidnes i Nordkapp vil det i anleggsperioden være personer på det mest hektiske I driftsperioden vil det være egne ansatte og opp mot 100, når tjenester inkludert taubåter inkluderes På feltet planlegges det for senger Utgangspunktet er en grunnbemanning på drøye 40 (gang med 3 skift for antall personer) Statoil-ansatte, pluss kontraktører og servicepersonell I tillegg vil det være to borerigger i sving på feltet, som hver har ca 120 personer om bord (gang så med 3), pluss stanbyfartøy og forsyningsskip Investeringsbeslutning og innlevering av PUD er planlagt sommeren 2014 Godkjennelse og igansetting av hovedkontraktene vil skje årsskiftet 2014/15 (håper på Stortingsbehandling i høstsemesteret) Dette er nødvendig for å starte produksjon i 2018 og ikke miste ett år

7 Det tar tid… Land tid fra åpning av et område til produksjon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Konsekvensutredning og risikoanalyse Myndighetsforberedelser Utlysning og lisenstildeling Seismikkinnsamling og leteboring Plan for utbygging og drift (PUD) Utbygging Produksjonsstart Eksempel Skrugard Skrugard er et eksempel på at selv om man kan tas tak raskere, går det likevel tid…. Skrugard/Havis ble altså funnet i 2011/2012, med planlagt PUD innlevering 2014 og produksjonsstart i 2018 Denne har vi kunnet ta tak i raskere pga politisk medvind, en av de større funnene i porteføljen og dermed størrelse til å trygg utbygging (i en periode preget av små funn og utfordrende utbyggingsportefølje), store volum antagelser i området Johan Sverdrup er et eksempel på innfasing i et meget kjent område med nærliggende driftsmiljø og etablert logistikk, samt at feltet ligger på grunt vann Vi har mindre kjennskap til Skrugard-området, og har ingen infrastruktur. Altså er ikke dette sammenlignbart Nominering blokker 20. runde Oktober 2007 Utlysning 20. runde Juni 2008 Lisenstildeling April 2009 Funn April 2011 Planlagt PUD 2. kvartal 2014 Produksjonsstart4. kvartal 2018

8 En aktiv letestrategi og potensiale i Barentshavet
Industrialiseringen av et nytt område En aktiv letestrategi og potensiale i Barentshavet Skrugard/Havis er en Døråpner til et nytt nøkkelområde Statoilandel 50% Oppstart 2018 Kapasitet 60-95 Statoil har planene klare for leting i Barentshavet, med flere brønner hvor forventningene er store. Blant annet er det optimisme knyttet til letingen rundt allerede påviste Skrugard/Havis Statoil er ikke alene, med betydelig økt interesse fra andre aktører i nord, og med oppstarten av Goliat med Eni i førersetet rett rundt døren. Vi vet vi er i en tøff konkurranse, men håper og tror at vi, som industribygger og vår lange erfaring i nord, kan være den foretrukne oparatøren.

9 En leverandørindustri i god utvikling
Betydelige ringvirkninger i Nord-Norge En leverandørindustri i god utvikling Vi registrerer en klar optimisme i leverandørnæringen – den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i Nord-Norge hadde leveranser for 3,75 mrd fordelt på 211 bedrifter i 2011 I Finnmark var det leveranser for 1,4 mrd i 2011 Over 90 % av all petroleumsbasert omsetning i Finnmark kommer fra region Hammerfest Vårt ønske er at vi har en aktivitetsøkning som tilfaller hele landsdelen Siden forrige gang denne rapporten ble utgitt, har det vært en vekst i antall årsverk innen den olje- og gass baserte leverandørindustrien Den utviklingen vil fortsette og stykes ytterligere med ilandføringen av Skrugard Jeg tror at vi i tillegg vil se en utvikling der bedrifter i Finnmark ikke bare er lokale leverandører til Melkøya, men også kan konkurrere i et nasjonalt marked

10 Industrien gir ringvirkninger i landsdelen
Et eksempel fra Hammerfest Industrien gir ringvirkninger i landsdelen PUD-forutsetninger 175 ansatte 650 millioner i lokale ringvirkninger Status i dag 370 ansatte 2,7 milliarder i lokale ringvirkninger for prosjektgjennomføringsfasen 160 millioner i eiendomsskatt pr år Da PUDen ble innlevert estimerte vi 175 årsverk. I tillegg til arbeidsplasser, ser vi at skatteinntektene som følge av oljebransjen har bidratt til oppsving i bygg- og anleggsbransjen, oppussing av skoler og infrastruktur. Det var en gang en som sa at våre største eksportvarer fra Nord-Norge var fisk og ungdom. Sånn er det ikke lengre… Skrugard ilandføring gir med andre ord nye ringvirkninger arbeider til daglig på Melkøya Samfunnsmessige ringvirkninger innen blir det også innen kultur, utdanning og infrastruktur Vi får et styrket næringsliv også utenfor oljebransjen Utviklingen bidrar til et attraktivt tilbud for ungdom med utdanning

11 En ansvarsbevisst aktør i nord
HMS i nordområdene En ansvarsbevisst aktør i nord HMS er alltid førsteprioritet Sameksistens med andre næringer tas på alvor Har en godt befestet status som ansvarlig operatør Helse, miljø og sikkerhet - la det være helt klart. For oss er helse, miljø og sikkerhet ALLTID prioritet nummer 1 Vi har en klar ambisjon om å være Industriledende. Hvis ikke vi kan jobbe sikkert så jobber vi ikke. Dette gjelder ikke minst for vår tilstedeværelse i nord! Den siste tiden har vi sett flere eksempler hva dette betyr i praksis. Håndteringen av floatellet ved Njord, Floatel Superior. Samt den siste tids grusomme hendelser i Algerie, som viser statoil på sitt beste når det kommer til beredskap I tillegg har vi vist at vi tar vår sameksistens med fiskerinæringen på alvor. Som eksempel så vi den historiske avtalen mellom Norges Fiskarlag og Statoil og Total fra sist sommer som kom etter samsnakk næringene imellom. Denne avtalen innebærer at seismikkfartøyene skal trekkes ut så snart makrellsesongen i Nordsjøen starter. Dette viser at det ikke må eksistere noe motsetningsforhold mellom disse næringene, men det viser tvert imot at en ved samarbeid og samsnakk kan komme frem til løsninger som ivaretar begges interesser. Vår status som en ansvarsbevisst operatør ble blant annet befestet i etterkant av den fryktelige hendelsen i Mexico-gulfen i Her ble vi vist stor tillit i form av å være den første operatøren som fikk bore i GoM. Dette er en status vi har all interesse av å beholde.

12 Oppsummering Et tydelig taktskifte i nord
Stort potensiale for lokale ringvirkninger En aktør som er sitt ansvar bevisst Statoil har satset over lang tid I nord. Dette har gitt resultater og store funn. Vi har idag et virksomhetsgrunnlag som operatør for fire felt. 40 års erfaring har gitt selskapet erfaring for å utføre sikre operasjoner I krevende farvann Vi har dokumentert at virksomheten gir ringvirkninger til regional og lokal industri. Det er forskjell på to og fire felt. Effekten av fire felt vil bli større for regional og lokal industri og denne industrien vil kunne bli mer langsiktig og bærekraftig. Vi vil fortsette letingen I Barentshavet med et høyt aktivitetsnivå I 2013 og 14. Vi håper dette vil resultere I et mer omfattende resursgrunnlag for framtidig satsning. Det er samtidig vår klare holdning at vi må ha tilgang til nytt leteareal I Norskehavet Nord- Øst for motvirke bortfallet av produksjon fra modne felt etter Vi er klar over at Barentshavet Øst er lovende , men vi trenger areal I områder hvor vi har nok geologisk innsikt til gjøre raske funn.


Laste ned ppt "Hans Jakob Hegge, SVP Drift Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google