Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing: Regjering mot miljø Gunnar Reinholdtsen Sentralstyret Norges Naturvernforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing: Regjering mot miljø Gunnar Reinholdtsen Sentralstyret Norges Naturvernforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing: Regjering mot miljø Gunnar Reinholdtsen Sentralstyret Norges Naturvernforbund

2 Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområde satsing-I Lansert i 2005 Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde Generasjonsperspektiv Drivere: Klima: Issmelting, nye seilingsleder Vårt forhold til Russland De nye ressursene: Oppdrett, bioprospektering Ikke?: Sysselsetning i distriktene, kompetanseutvikling, rikdom i nord

3 Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdsatsing-I gir: Olje – Som skipes sørover Gass – som ”røres”sørover Vindmøller – for å gi strøm sørpå Kraftlinjer – energi sørover Mineralutvinning – beriker utenlandske aktører Hva blir igjen? • Ressursene tas ut – ingenting blir igjen • Risiko for livsmangfold – Risiko for livsopphold risiko for klima

4 Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing-I gir: Nordområdesatsing: • Regjeringens satsing = henting av Nordnorske ressurser • Rikdom fra provinsen til investorer utenfor fylket • ”Tøm og røm” • Afrika-syndromet Arealkonflikter: • Reindrift – bønder – gruvedrift – vindmøller – uberørt natur Manglende kapasitet av fagfolk utenom petroindustrien Ingen kompetanse igjen til utvikling av alternative og bærekraftige næringer Demokratisk ubalanse • Storindustri overkjører lokale og regionale interesser • Argumenter for bærekraft og mangfold og natur når ikke frem • De som vil verne har ikke ressurser til å gjøre seg hørt

5 Norgga Luonddugáhttenlihttu Melding til landsmøtet i NNV i høst: Noe må gjøres – NÅ!:  Naturen i Arktis: Utsatt for større press enn noen gang før  Det gjelder dimensjonen i utviklingen,  Det gjelder det politiske press på alle nivå  Det gjelder de uerstattelige verdier som trues  Driver: De tiltak regjeringens økonomiske politikk oppmuntrer  Regjeringens intensjon nordområdesatsing = ikke noe nytt  Regjeringen har, som NNV, snakket i flere år om dette,  brukt lite penger  oppnådd små resultater.  Men nå begynner de offensive tiltakene å komme:

6 Norgga Luonddugáhttenlihttu Melding til landsmøtet i NNV i høst: Noe må gjøres – NÅ!:  Det er nå det er gjort drivverdige oljefunn i Barentshavet,  Det er nå det er åpnet for nye leteblokker,  Det er nå delelinja har gjort nye områder aktuelle for oljeutvinning  Det er nå sikkerhetsmarginene for oljeindustrien i nord er redusert,  Det er nå Giske har bevilget hundrevis av millioner til mineralleting  Det er nå utenlandske investorer ha sikret seg rett til våre mineraler  Det er nå kampen står om utslipp i tre nasjonale laksefjorder,  Det er nå de omstridte områdene i Barentshavet er åpnet,  Det er nå monsterlinjene er på tur også i nord  Det er nå oppdrettsnæringen rømmer fra fjorder de har ødelagte på vestlandet - og kommer nordover

7 Norgga Luonddugáhttenlihttu Landsmøtet har vedtatt Nordområdesatsing-II: Regionssatsing • Organisasjonsbygging – Rekruttering – Opprettelse av lokallag – Regionssekretær Nordområdeplan • Definere mål for satsinga • Utarbeide strategi for effektiv måloppnåelse • Samarbeid mellom fylkeslag i nord • Nordområdekoordinator (= regionssekretær) – Sikre effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser – Koordinere arbeidet i nord

8 Norgga Luonddugáhttenlihttu NNVs Nordområdesatsing: Landsstyret har vedtatt en arbeidsplan • Det er opprettet en styringsgruppe – Fylkeslederne i nord (3), sekretariatet (1), sentralstyret (1) • Det arbeides med nordområdeplanen – Politisk plattform – Grunnlagsdokument inkl finansieringsplan – Mål: Ferdig i slutten av mars • Utlysning av stilling i juni – tilsetting i oktober? • Vi trenger innspill fra fylkeslag og lokallag – Politisk plattform:  De miljøpolitiske utfordringene i regionen  NNVs fremtidige rolle i disse spørsmålene

9 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Spørsmål – og dine svar?


Laste ned ppt "Norgga Luonddugáhttenlihttu Nordområdesatsing: Regjering mot miljø Gunnar Reinholdtsen Sentralstyret Norges Naturvernforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google