Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge
Hva gjør Statnett for å sikre regionen fram til linje/ny produksjon er på plass 3. April 2006 Øivind Rue Konserndirektør U&I

2 Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge
Kraftbalansen Nettforsterkninger Statnetts anbefalinger og planer Tiltak før nettforsterkning kan stå ferdig

3 Kraftunderskudd - Midt-Norge
INVESTERINGER Kraftunderskudd - Midt-Norge Stort kraftunderskudd som følge av veksten i forbruket For lite lokal kraftproduksjon Nettet har ikke kapasitet til å overføre tilstrekkelige mengder kraft med akseptabel leveringssikkerhet Redusert kapasitet som følge av økt kraftunderskudd

4

5 Industrieventyr er hovedårsak
Industriutviklingen i Møre og Romsdal Hustadmarmor Hydro Aluminium på Sunndalsøra Ormen Lange Også vekst i alminnelig forsyning Ingen ny kraftproduksjon

6 Et fundamentalt problem
Stort kraftunderskudd som følge av sterk vekst i forbruket For liten lokal kraftproduksjon, liten økning i lokal produksjon Internt i området bygges nettet ut i takt med forbruksøkningen Overføringskapasiteten inn til området må bygges ut, fra overskuddsområder

7 Nettutbygging i Midt-Norge
Varangerbotn Alta Balsfjord Ofoten INVESTERINGER Nettutbygging i Midt-Norge Ritsem / Hårsprånget Rana Namsos Roan Tunnsjødal Hovedalternativer : Forutsetter Klæbu-Nea-Jærpstrømmen på 420 kV Viklandet–Roan–Tunnsjødal–Rana (nord ytre) Viklandet–Klæbu–Tunnsjødal–Rana (nord indre) Ørskog-Indre Sogn (vest) Tjeldbergodden Verdal Trolheim Skogn Fræna Statnetts tiltak i Midt-Norge: Forsert nettutbygging Informasjonstiltak Reservekraftverk Energiopsjoner Ormen Lange Jarpstrømmen / Midskog Viklandet Nea Ørskog Klæbu Leivdal Moskog Fardal Aurland Samnanger Sima Frogner Hasle

8 Gjennomførte tiltak i Midt-Norge
Anlegg som er under bygging Anlegg som er ferdigstilt Viklandet-Fræna + Fræna st Tjeldbergodden-Trollheim-Viklandet Klæbu Fræna-Nyhamna Klæbu-Viklandet Viklandet Viklandet-Aura Prislapp: 1,720 Mrd.kr. Disse forsterkningene vil ikke kunne løse problemet med spenningskollaps alene. Aura Ørskog Totalkostnad ca 1,7 mrd kr Viklandet-Ørskog

9 Statnetts anbefalinger og planer
Konsesjonssøkt Klæbu-Nea-Jærpstrømmen på 420 kV Ny produksjon er meget god løsning for kraftsystemet Ca 800 MW gasskraft Nettmessig er Fræna/Nyhamna bedre enn Tjeldbergodden, som igjen er bedre enn Skogn Vindkraft er et viktig bidrag til kraftbalansen, men løser ikke forsyningssikkerhetsproblemet erstatter ikke en ny ledning Forsterke kraftnettet Ny forbindelse må starte utenfor Midt-Norge i et område med overskudd og ende opp i Møre og Romsdal Ørskog - Indre Sogn er beste nettløsning

10 Langsiktig nettløsning for regionen
Forsterket ledning til Sverige Ørskog – Fardal er valgt og forhåndsmeldes. Transformeringspunkter underveis vurderes. Årdal Borgund

11 Statnett sine tiltak for 2008-2012
Utvikle ledningsnettet Forsere prosessen i forhold til normal framdrift. Hva er mulig? Investeringer for spenningsstøtte. Øker importmuligheter Forberede tiltak for anstrengte og svært anstrengte situasjoner Markedsmessige tiltak Reservekraftproduksjon og forbruksopsjoner

12 Forsert ledningsbygging
Forventningsmessig vil ny ledning kunne være klar i slutten av 2012. Store verdi av fremskyndet idriftsettelse Statnett vil forberede arbeid i terreng før endelig trasee er klarlagt Statnett vil prosjektere på flere alternative traseer Myndighetenes konsesjonsprosess er en nøkkel til framskyndelse.

13 Midlertidige tiltak for anvendelse i tørrår med anstrengt kraftbalanse
Forsyningssikkerhetsmeldingen: Utvikle virkemidler i svært anstrengte kraftsituasjoner for å redusere risikoen for rasjonering St.prp. nr 1 ( ): Regjeringen ber om at en energiopsjonsordning utredes i samarbeid med PIL, markedsaktører og NVE

14 Statnett har allerede en tiltaksportefølje for anstrengte kraft situasjoner (AKS)….
Midlertidige prisområder Økt importkapasitet til knapphetsområder Redusert driftssikkerhet Reservetrafoer Midlertidig systemvern Avlysning av planlagte revisjoner i nettanlegg Avlysning av planlagte revisjoner i produksjonsanlegg Spesialregulering av produksjon

15 Rammer for en reservekraftordning
Permanent, eiebasert, mobil ordning 25MW Dimensjonering av produksjonsenheter ut fra variasjon i behov Annenhåndsmarkedet interessant Tilleggsverdier sentralt for dimensjonering

16 Energiopsjoner – volum og kostnader
Det nasjonale behovet for energiopsjoner i forbruk er funnet å være i størrelsesorden 2000 MW Restriksjoner i fleksibilitet i mottatte bud vil imidlertid kunne gi vesentlig høyere behov Mellom 2000 MW og 4000 MW Sesongens lengde er foreløpig satt til uke 4 til uke 22 Perioden opsjonsavtalene kan innløses dersom iverksettelseskriteriene er møtt Planlagt testet ut inneværende år. Vil få et klarere bilde av fleksibiliteten – også i Midt-Norge

17 Oppsummering langsiktige tiltak
Gasskraft er er god løsning for kraftsystemet Ny 420 kV ledning Ørskog – Fardal sikrer forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Robust nettløsning og er også det nettiltaket som kan realiseres tidligst I løpet av 1. Kvartal 2006 har Statnett konsesjonssøkt ny ledning til Sverige forhåndsmeldt en ny ledning fra Ørskog til Fardal. Arbeider for forsering. forhåndsmelder ny ledning på Fosen for å ta i mot vindkraft i løpet av april Statnett forbereder straksløsninger for å oppnå en tilfredstillende forsyningssikkerhet i regionen

18 Oppsummering midlertidige tiltak
Følgende vurderes på kort/lang sikt: Tiltak for øke importkapasiteten Kondensatorbatterier Reaktorer SVC og andre FACTS Systemvern Markedsmessige tiltak Prisområder Energiopsjoner – forbruk Energiopsjoner - produksjon Reservekraft Gassturbiner på Tjeldbergodden Gassturbiner på Nyhamna/Fræna


Laste ned ppt "Fremtidig kraftsituasjon i Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google