Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 - Aktuelle trender.  Tre ulike anvendelser av misjonærbegrepet (Patrick Johnstone) 1. Nordamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " - Aktuelle trender.  Tre ulike anvendelser av misjonærbegrepet (Patrick Johnstone) 1. Nordamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante."— Utskrift av presentasjonen:

1  - Aktuelle trender

2  Tre ulike anvendelser av misjonærbegrepet (Patrick Johnstone) 1. Nordamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» utenfor eget land. 2. Europeisk/ latinamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» inter-kulturelt. 3. Afrikansk/ asiatisk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante kirker/ «tjene» uavhengig av grenser.  I denne sammenhengen anvender vi nr.1 (litt fleksibelt).

3 Tall fra: Johnson, Todd M. og Ross, Kenneth R. (2009): Atlas of Global Christianity, Edinburgh University Press Ltd. Center for the Study of Global Christianity.

4

5

6  Totalt antall ansatte: 5800.  Totalomsetning: 3,8 mrd.  Gaveinntekter: 1,3 mrd.  Offentlige midler: 1,3 mrd.  Betydelige samfunnsaktører.

7 Internasjonal misjon i endring? NedslagsfeltFraTil GlobaltNordlig/Vestlig tyngdepunkt Sørlig/østlig tyngdepunkt Hvor kommer misjonærene fra? • USA er fortsatt det landet som sender klart flest misjonærer • Ikke-vestlige land er i vekst, fortsatt 1/3 USA, 1/3 Europa, 1/3 Resten. •Diasporagrupper. • «Fra alle steder til alle steder?» Misjonærer fra «det globale sør» – reiser f.o.f. til eget kontinent – stor andel nærkulturelle. • Hva med områder med få nærkulturelle kristne? (Over 80% av «non-Christians» globalt kjenner ingen kristne). •Regional konsentrasjon av ulike religioner.

8 • Kvinner • Menn Norsk misjon: Antall langtidsutsendinger – over tid.

9 Global konfesjonell endring

10 MisjonsutviklingFraTil OrganiseringKirkesamfunn/ Misjonsorganisasjoner Menigheter Evangelikale («Great Commission Christians») – vokser på tvers av konfesjoner. * Karaktertrekk: • Personlig gudsforhold (omvendelse). • Den Hellige Ånd (karismatiske). • Det allmenne prestedømme. • Korssentrert (Jesus – eneste vei til frelse). • Bibelens autoritet. • Misjon. • Samarbeid – uten strukturell enhet. • Kongregasjonalistiske. Stor betydning for misjonsarbeidet - globalt

11 «Demokratisering av misjon»  Flere uavhengige deltakere (særlig kirker i sør).  Økt nærhet: menigheter – misjonsarbeid.  Styrket rekruttering/ engasjement?  Mer «lettbent» organisering - omstillingsdyktige.  Mindre koordinert - mer fragmentert.  Mindre samarbeid - «misjonskonkurranse».  Mindre profesjonalitet? (lønn, personelloppfølging, kulturforståelse, utdanning, prosjektledelse osv.)  Områder med liten kristen tilstedeværelse er krevende misjonskontekster.  Hvem er store i Norge?

12 Langtidsutsendinger - organisasjon Andre organisasjoner med over 10 utsendinger: Wycliffe 13; OM 12; Frontiers 10.

13 Mangler PYM og Misjonsalliansen

14 Penger brukt i utlandet  Totalt rapportert ca. 550 mill. (2010: 531 mill.)  Offentlige midler utgjør ca. 29% (160 mill.)  2010:27%; 2003: 40% (Pengebeløpet – stabilt fra 2003).  Diakoni/ bistand ca. 345mill.  Egne midler til diakoni/ bistand ca. 185mill.  Menighetsbyggendearbeid ca. 205 mill.  Totalt egne midler ca. 390 mill.  2010: ca. 386 mill.  Reell nedgang i penger brukt ute?  Mangler noen respondenter – noen usikre tall – Når disse fjernes fra statistikken får vi ca. 9% økning i pengebeløp - Relativt stabilt.  Fanger ikke opp frivillig arbeid (antall lønnede korttidsutsender 107 av 839).

15 Arbeidsfelt

16

17

18 Antall langtidsutsendinger i folkegrupper med mindre enn 2% kristne Mangler tall fra DFEF, PYM, UIO, OM, Misjonsalliansen 180  Antall langtidsutsendinger (under 2%) totalt: 180 52%  Det utgjør ca. 52% av utsendingene som er innrapportert.  54% av medl. prioriterer nybrott/ unådde høyt eller svært høyt.  46% av medl. prioriterer bistand/ diakoni høyt eller svært høyt.  36% av medl. prioriterer etabl. menigh.arb. høyt eller svært høyt.  Over 70% - diakoni/ bistand som hovedoppgave, ikke offentlig støtte.

19 • 131 årsverk i Norge direkte knyttet til oppfølging av arbeid i utlandet. • Teknologi, billigere reiser o.l. • Langtidsutsendinger med annen etnisk bakgrunn enn norsk – 13% • Har ikke klart å fange opp (multi-kulturelle) samarbeidsrelasjoner. Lokalt ansatte osv. • Vanskelig å måle…

20  Ryktene om vestlig/ norsk misjons død – overdrevet.  Store samfunnsaktører.  Relativt stabilt antall misjonærer gjennom de seneste årene.  Relativt stabil pengebruk utenfor Norge.  To prioriteringer: o Misjon blant folkegrupper med liten kristen tilstedeværelse. o Diakoni/ bistand. (Begrenset avhengighet av statlige midler).  Misjon blir stadig mer sammensatt – vanskeligere å måle. o Korttidsutsendinger. o Tilknytning til ulike organisasjoner/ menigheter/ prosjekter. o Mange med annen etnisk bakgrunn enn norsk. o Mer oppfølging fra Norge?  Kortere gjennomsnittlig tjenestetid = redusert språkkunnskap, redusert kulturforståelse, mindre kvalitet?


Laste ned ppt " - Aktuelle trender.  Tre ulike anvendelser av misjonærbegrepet (Patrick Johnstone) 1. Nordamerikansk: Alle som er utsendt for å evangelisere/ plante."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google