Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Premisser for framtidig landbruk i Oppland Honne 8.mai 2013 Merethe Lerfald Bjørnar Sæther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Premisser for framtidig landbruk i Oppland Honne 8.mai 2013 Merethe Lerfald Bjørnar Sæther."— Utskrift av presentasjonen:

1 Premisser for framtidig landbruk i Oppland Honne 8.mai 2013 Merethe Lerfald Bjørnar Sæther

2 Framtidas landbruk Hvordan framtidas landbruk vil se ut i Oppland avhenger av valg som tas av dere i nær framtid Oppland er i dag et ledende jordbruksfylke med betydelig produksjon og kompetanse innen melk, kjøtt, grønnsaker, skog, bygdenæringer m.m Hvordan ønsker en å forvalte og utvikle denne posisjonen? - Ønsker en å bli litt god på mye? - Ønsker en i tillegg å bli best på noe? · Dette spørsmålet er egnet for refleksjon både hos den enkelte bonde og næringa som sådan

3 Landbruket i Oppland Kartlagt verdiskaping og sysselsetting – Formål Bidra til å øke kunnskapen om utviklingen, verdiskapningen og sysselsettingen i og med utgangspunkt i landbruket og øvrig virksomhet i Oppland Rapporten er tilgjengelig på NILFs hjemmeside:NILFs hjemmeside

4 Oppland et landbruksfylke Verdiskapingen målt i bruttoprodukt i 2010 – Landbruket (jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring): 2,3 mrd. kr – Landbruksbasert industri (næringsmiddel og tre): 1,2 mrd. kr – Totalt 3,5 mrd. kr Sysselsatte i overkant av 5 000 årsverk i jordbruket og 800 i skogbruket Verdiskapingen økt med 74 mill. fra 2005, mens sysselsettingen er redusert

5 Ringvirkninger landbruk En sysselsatt i landbruket – gir 0,37 sysselsatte i øvrig næringsliv når en ikke tar med verdikjedevirkninger utover rene underleverandøreffekter og 1,37 i alle næringer (dvs inkl. seg selv) Tar med tilleggsnæring og foredlingsindustri som verdikjedeeffekter, 1,05 sysselsatte i øvrig næringsliv og 2,05 i alle næringer Tar i tillegg med forretningsmessig tjenesteyting, annen industri og offentlig sektor, gir 1,12 sysselsatte i andre næringer og 2,12 i alle næringer

6 Andel sysselsatte i jordbruket i forhold til totalt antall sysselsatte i kommunen

7 Primærnæring og landbruksbasert industri sin andel av kommunenes estimerte verdiskaping i 2010

8 Entreprenørskap former framtida Framtidas landbruk vil bære preg av to typer entreprenørskap: – På gårdsnivå – bonden som entreprenør ser muligheter med basis i gårdens ressurser – På lokalt og fylkesnivå – sosialt entreprenørskap ved at enkeltpersoner og nettverk av engasjerte personer bidrar til å legge til rette for og utløse verdiskaping

9 Entreprenørskap II Sosialt entreprenørskap i skjæringspunktet mellom sektorer, interesser og geografiske nivåer – Mellom bønder, foredling, salgskanaler, kunnskapsmiljøer og offentlige myndigheter – Innad i fylket og mellom fylket og andre miljøer nasjonalt og internasjonalt – Eksempel: Rogaland → Fagforum for mat og drikke 1988 → Arena prosjekt 2000 → Måltidets hus 2010 → NCE Culinology – Poenget er ikke å kopiere Rogaland eller noen andre men å støtte entreprenørskap med basis i Oppland sine ressurser

10 Ambisjoner og kompetanse En offensiv strategi vil kreve økt satsing på RULL Rekruttering – økt rekruttering over hele fylket Utdanning – hvordan gi en god grunnutdanning i hele fylket og samtidig utvikle spissede miljøer? Likestilling – tallene visert at høyt utdannede kvinner er tungt representert blant vellykkede småskalabedrifter (livsstils entreprenørskap)

11 Regionale kompetansemiljø

12 Kompetansemiljø i Gudbrandsdalen/Valdres? Landbruket står for en stor del av sysselsetting og verdiskaping i hele fylket – men betydningen øker jo lenger nord en kommer Valle er i dag det eneste tilbudet i Oppland innen naturbruk/landbruk utover VG1 Hvordan skal en klare å rekruttere nok ungdom til det betydelige landbruksmiljøet i Gudbrandsdalen og Valdres? Hvordan kombinere et utdanningstilbud med støttende kompetanse til entreprenører? Svaret på dette spørsmålet vil etter vår mening være med å forme framtidas landbruk i Oppland


Laste ned ppt "Premisser for framtidig landbruk i Oppland Honne 8.mai 2013 Merethe Lerfald Bjørnar Sæther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google