Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse
Her legges inn notater Renny Bakke Amundsen Del V - november 2005

2 Del V Kunnskaps Forvaltnings Sjefen? Roller, ansvar og oppgaver

3 Del V - Renny Bakke Amundsen
Litteratur & Kilder Professor Petter Gottschalk – BI ”Knowledge Management Through Information Technology” ”IT-Ledelse for Kunnskapsbedrifter” IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

4 Del V - Renny Bakke Amundsen
Litt repetisjon Potensialet! Hva er IT-støttet kunnskapsledelse Ambisjonsnivå Hva slags IT-systemer kan støtte KF Hvordan komme i gang? IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

5 Del V - Renny Bakke Amundsen
IT-støtte - et potensiale! ‘What is new and exiting in the knowledge management area is the potential for using modern information technology’ Inter-, Intra- & Extranet with a browser Groupware Data warehouse & Data filters Software agents Expert systems etc. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

6 Del V - Renny Bakke Amundsen
KF systemer! ”IT-applikasjoner som understøtter og muliggjør organisasjonsprosesser for å Skape Lagre Fange Formidle Kunnskap” IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

7 Ambisjonsnivå for IT-støttet KL
Hva de tenker! Info som brukes til tolkning III Hva de vet! Info som kan bli til kunnskap II Hvem vet hva? Info om hvor info finnes Fase I Sluttbrukerverktøy Tekstb., Regneark & Mail Tid IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

8 Del V - Renny Bakke Amundsen
Oppgave Sluttbruker-verktøy Hvem vet hva? Hva de vet! Hva de tenker! Distri-buere Tekstbehandl. Kontorsirkulær WEB-publisere El. Kalender Presentasjoner Samme Dele Gruppevare Intranett Nettverk ePost Fange & Forstå Database Datavarehus Skape Kunstig Intelligens Ekspertsystemer Abstrakt logikk Generiske algoritmer Intelligente agenter IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

9 Kunnskaps-Forvaltning-Sjefen
En operasjonell & symbolsk rolle med ansvar for kunnskapsbasert innovasjon! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

10 KL support-funksjoner
Kunnskapsforvaltningssjef Bibliotekar Prosjektleder Kunnskapsingeniøren IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

11 Del V - Renny Bakke Amundsen
KF-sjefens oppgave I Advokat el. evangelist for kunnskap og læring Verken Roma eller KFS blir bygget på en dag! -> Forandring av organisasjonskultur og adferd må endres over tid og krever tålmodighet! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

12 Del V - Renny Bakke Amundsen
KF-sjefens oppgave II Designe, implementere og overvåke KF- infrastruktur inklusive * bibliotekaren * kunnskapsbaser * personlig- og databaserte nettverk * research sentra og * kunnskapsorientert organisasjonsstruktur IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

13 KF-sjefens oppgave III
Administrere relasjonen til og forhandle med eksterne leverandører som akademiske samarbeidspartnere, databaseleverandører osv. -> Dette koster penger og effektivitet er derfor viktig! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

14 Del V - Renny Bakke Amundsen
KF-sjefens oppgave IV Levere kritisk innputt når kunnskap skapes og blir brukt til f.eks.: * produktutvikling * markedsundersøkelser * utvikling av foretningsstrategier… og Fasilitere streben etter å forbedre slike prosesser IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

15 Del V - Renny Bakke Amundsen
KF-sjefens oppgave V Designe og implementere kodifisering * Spesifisere nøkkelkategorier av info og kunnskap som kan adresseres * Kartlegge nåværende kunnskapslagre og fremtidige kunnskapsmodeller. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

16 Del V - Renny Bakke Amundsen
KF-sjefens oppgave VI Måle og administrere verdien av kunnskap -> Dersom organisasjonen ikke vet å verdsette kunnskap og forvaltningen av denne, vil funksjonen ikke leve lenge! -> Du må kunne bevise nytteverdien! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

17 KF-sjefens oppgave VII
Administrere organisasjonens kunnskapsforvaltere -> Gi dem et fellesskap (Community!) -> Etablere profesjonelle standarder -> Bidra i deres karriereutvikling i en matriseorganisasjon mellom KFS og kunnskapsforvaltere i de ulike avdelinger IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

18 KF-sjefens oppgave VIII
Lede utviklingen av kunnskapsstrategi -> Fokusere på ressurser av type kunnskap som trenger forvaltning mest -> ….. og på de kunnskapsprosesser med størst gap mellom eksisterende og ønsket kapabilitet. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

19 Del V - Renny Bakke Amundsen
Utfordringer for KFS Raske forandringer og uforutsigbarhet krever ny kunnskap som spres og innlemmes i produkter og tjenester! Bedrifter mangler ikke kunnskap men systemer og kultur for Kunnskapsledelse! Det er stor mangel i å se potensialet til forvaltning av kunnskap i verdiskapningen! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

20 Samarbeidspartnere Mesterne Partnere Skeptikerne Støtterne
De som ivrer for, ser KLs muligheter og vil prøve noe nytt! Mesterne Partnere Skeptikerne Støtterne Allierte ved implementering. IT-sjef og HR-sjef o.a.? Negativt innstilte som må overtales eller unngås! Entusiastiske senior ledere som identifiserer seg med KL & snakker om det! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

21 KFS som designer! Kunnskapsbaserte systemer Kunnskaps fortegnelser
Kunnskaps-møter Kunnskaps-intensive foretnings-prosesser KF vannposter Forsvar for KF-polecies IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

22 Del V - Renny Bakke Amundsen
Å utpeke KFS ? Om det bør utpekes en KFS eller ikke, avhenger av om foretningsledelsen er forberedt og innstilt på å gjøre stillingen til en suksess! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

23 KFS – et entreprenørskap!
Bringe nye foretningsmuligheter til bedriftens produkter og markeder! Skape nye produkter, tjenester og teknologi! Bidra til strategisk reformulering, reorganisering og organisasjonsendring! Gi ledelsen evnen til å skape en konkurransedyktig foretning for fremtiden! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

24 KSF er ikke et solospill!
Uten full støtte og engasjement fra toppledelse og linjeledere vil KFS bare bli en ensom ulv. Det krever en ny type foretningsledelse som sprenger tradisjonelle organisasjonsmodeller og sikrer at kunnskap flyter på tvers av hierarkiske og avdelingsmessige grenser! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

25 Administrere kunnskap
77% av bedriftsledere i USA mener at det er særdeles viktig å forbedre Utvikling Deling og Bruk av kunnskap! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

26 Del V - Renny Bakke Amundsen
IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

27 Fremtidens KunnskapsLeder
Trend 1: Fra å overvåke arbeid til å gjøre det. Lederen blir mer en medspiller / coach. I mange tilfeller, slik som i konsulent-, revisor- og advokatselskaper er kunnskapslederen også en kunnskapsarbeider med egne klienter. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

28 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens Kunnskapsleder Trend 2: Fra å organisere hierarkier til å organisere små samfunn. Det handler om å organisere et miljø for læring slik Chrysler gjør det i "Tech Clubs" hvor ingeniører møtes for å dele kunnskap på tvers av organisasjonen. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

29 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens kunnskapsleder Trend 3: Fra å implementere metodikk til å forstå tenkningen. Å øke ytelsen på kunnskapsarbeidere krever en evne til å "komme på innsiden av hodene deres" siden produksjonen av kunnskap er usynlig. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

30 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens kunnskapsleder Trend 4: Fra å ansette / avskjedige arbeidere til å rekruttere og beholde medarbeidere. Bedrifter som Merck, Microsoft og McKinsey sier at dette er den viktigste faktoren til suksess i kunnskapsintensive bedrifter. Cisco Systems vedlikeholder en utstrakt database over potensielle medarbeidere med tanke på framtidige engasjement. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

31 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens kunnskapsleder Trend 5: Fra å bygge manuelle ferdigheter til å bygge kunnskap. Kunnskap handler om både læring og undervisning. Kunnskapsledere inspirerer medarbeiderne til å oppgradere sine kunnskaper samt overføre kunnskap til sine kolleger. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

32 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens kunnskapsleder Trend 6: Fra å evaluere synlige resultater til å verdsette usynlig (taus) kunnskap. Det finnes ingen formel for å verdsette kreativitet, spesielt når mye av det skjer i hjemmet, på flyet eller ute hos en kunde. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

33 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens kunnskapsleder Trend 7: Fra å ignorere kultur til å bygge kunnskapsvennlig kultur. Teorien er at den mest ønskede kunnskapsorientere kulturen er rask, fleksibel, fokusert, vennlig og morsom. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

34 Del V - Renny Bakke Amundsen
Framtidens kunnskapsleder Trend 8: Fra å evaluere synlige resultater til å verdsette usynlig (taus) kunnskap. En kunnskapsleders rolle er å holde kunnskapsrike arbeidere produktive samtidig som byråkratiet får sitt: resultater. IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen

35 Kunnskapsledelse Egentlig representerer ikke dette store, revolusjonære tanker. Det handler om å ta folk på alvor. Kunnskap skal yngle og gro. -> For å få til det må folk trives! IT i Kunnskapsledelse Del V - Renny Bakke Amundsen


Laste ned ppt "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google