Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figur 1.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT organisasjonen er dominert av virksomhetsperspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figur 1.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT organisasjonen er dominert av virksomhetsperspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Figur 0.1 Samvirkemodell med koplingspunkter (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

2 Figur 1.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT organisasjonen er dominert av virksomhetsperspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

3 Figur 1.2 Sammenheng mellom strategisk og operativ IT-ledelse i organisasjonen

4 Figur 1. 3 Informasjonsteknologi gir bare gevinst gjennom forretningen
Figur 1.3 Informasjonsteknologi gir bare gevinst gjennom forretningen. Gjengitt med tillatelse fra Computer Science Corporation (CSC)

5 Figur 1.4 Prosesser i organisasjonen

6 Figur 1.5 Verdiskapningsperspektivet på informasjon som ressurs i organisasjonen

7 Figur 1.6 Transformasjon som følge av IT-bruk i organisasjonen (Venkatraman 1994)

8 Figur 1.7 Planlegging av fremtidig IT-bruk i organisasjonen

9 Figur 1.8 Ressursbruk i operativ IT-ledelse i organisasjonen

10 Figur 1.9 IT-funksjonen i organisasjonen

11 Figur 1.10 Sammenheng mellom strategiske planleggingsnivåer

12 Figur 1.11 Sammenheng mellom elementer i en IT-strategi

13 Figur 1.12 Y-modellen for strategisk IT-planlegging

14 Figur 1.13 Forbedret forretningsvirksomhet ved bruk av Internett

15 Figur 1.14 Egenskaper ved IT-infrastruktur (Weil og vitale 2002)

16 Figur 1.15 Ulike forretningsmodeller på Internett (Tepfers og Davidsen 2001)

17 Figur 2.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT-forvaltning er dominert av prosessperspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

18 Figur 2.2 Skjematisk fremstilling av en organisasjon

19 Figur 2.3 Organisasjonsstrukturer

20 Figur 2.4 Naturlig inndeling av aktiviteter i verdikjede

21 Figur 2.5 Relasjon mellom IT og strategisk betydning

22 Figur 2.6 Generisk organisasjonsmodell, se også figur 2.4

23 Figur 2.7 og 2.8 Organisering av IT-funksjonen i bedriften

24 Figur 2.9 Organisering i en kunnskapsbedrift

25 Figur 2.10 Den føderale modellen (Hodkinson 1996, modifisert versjon: Rockart MIT-Sloan)

26 Figur 2.11 Fordelt organisering av IT-funksjonen

27 Figur 2.12 Sikkerhetselementer ved netthandel

28 Figur 2.13 Risikokostnadsmatrise

29 Figur 2.14 Risikokonsekvensmatrise

30 Figur 2.15 Gartner Groups risikomatrise

31 Figur 3.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT i leveranser er dominert av system- og teknikk- perspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

32 Figur 3.2 Integrasjon av eksterne IT-tjenester med interne IT-tjenester før leveranse til brukeravdeling

33 Figur 3.3 Situasjonsanalyse for tjenesteutsetting

34 Figur 3.4 Vurdering av IT-avdelingens verdi for bedriften

35 Figur 3.5 Situasjonsbestemt ledelse og leveranse av infrastruktur

36 Figur 3.6 Modell som viser elementene som inngår i infrastrukturstyring. Gjengitt med tillatelse fra CSC

37 Figur 3.7 Uendelig løkke for overvåking

38 Figur 3. 8 Eksempel på en mulig infrastrukturmodell
Figur 3.8 Eksempel på en mulig infrastrukturmodell. Gjengitt med tillatelse fra Hewlett-Packard

39 Figur 3.9 Applikasjonsutvikling med prototype

40 Figur 3.10 Relasjonsmodellen viser dekning mellom systembehov og programpakke

41 Figur 3.11 Fire arbeidsfaser og fire beslutningspunkter for anskaffelse av applikasjonspakke
(Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

42 Figur 3.12 Alternativ applikasjonsleveranse i operativ IT-ledelse

43 Figur 3.13 Ledelsesverdi og teknisk kvalitet ved systemutvikling

44 Figur 3.14 Situasjonsbestemt sikkerhetsløsning for data i bedriften

45 Figur 3.15 Gjennomføring av program hvor løsningen stadig tilpasses læring underveis

46 Figur 3.16 De tre domenene organisasjoner, prosesser og (informasjons)teknologi

47 Figur 4.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor kritiske utfordringer i IT-ledelse er dominert av alle fire perspektivene (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

48 Figur 4.2 Hovedrelasjoner for IT-direktøren i NSB

49 Figur 5.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT-sjefens oppgaver er dominert av virksomhets- perspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

50 Figur 5.2 IT-sjefens omgivelser

51 Figur 5.3 CSCs lederroller for IT-sjefer plassert langs to dimensjoner. Gjengitt med tillatelse fra Computer Science Corporation

52 Figur 5.4 Seks lederroller på tre arenaer som inneholder IT-sjefens oppgaver

53 Figur 5.5 IT-budsjettets størrelse avhenger av strategisk betydning

54 Figur 5.6 IT-sjefers roller og forklaringsfaktorer

55 Figur 6.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT planlegging og styringsverktøy skal dekke alle de fire perspektivene i prosessdimensjonen (Kilde: Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI)

56 Figur 6.2 Sammenheng mellom styringselementer, eksempel fra Hydro

57 Figur 6.3 Forretningsplan og KPI-er

58 Figur 6.4 Eksempel på overordnet presentasjon av et Business Case

59 Figur 6.5 Eksempel på porteføljeoversikt

60 Figur 6.6 Suksesskriterier for IT-prosjekter

61 Figur 6.7 Catus-modellen for kopling mellom forretningsvirksomhet og HP Open View. Gjengitt med tillatelse fra HP

62 Figur 6.2 I


Laste ned ppt "Figur 1.1 Dag-til-dag-ledelse i et helhetsbilde i organisasjonen, hvor IT organisasjonen er dominert av virksomhetsperspektivet (Kilde: Bo Hjort Christensen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google