Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-Ledelse , 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-Ledelse , 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-Ledelse , 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen
Faglærer : Tom Røise IT-Ledelse , 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen Den siste metoden under “Dagens” Kommentar til hvordan metodene kompletterer hverandre Presenterer opplegget rundt årets Studentarbeid Felles Prosjektoppgave Essay Vi ser på og kommenterer IT-strategien for Trondheim Kommune i perioden 2007 – 2010. IMT3102 Objektorientert systemutvikling

2 Y-modellens trinn 1 Trinn 1 med 12 foreslåtte metoder:
Gevinster ved bruk av IT Modenhetsnivå på IT-området Hierarkisk og funksjonsorientert IT-bruk IT-støtte i virksomhetsprosesser IT-støtte i verdikonfigurasjoner Integrasjonsnivå for IT-strategi med forretningsstrategi IT-støttet kunnskapsforvaltning Bruk av Internett IT-støttet bedriftstransformasjon IT-støttet styringsstrategi Strategisk IT-samordning Kritisk utfordringer til IT-ledelse

3 Metode 12 : Kritiske utfordringer i IT-ledelse
Faglærer : Tom Røise Metode 12 : Kritiske utfordringer i IT-ledelse En kartleggingsmetode som Gottschalk plasserer under analyse av Dagens Situasjon (metode nr. 12), MEN som også fokuserer på sentrale utfordringer for IT-funksjonen frem i tid (Ønsket Situasjon). Med IT-ledelse menes her styring (beslutning, gjennomføring og kontroll) knyttet til innføring og bruk av informasjons-teknologi i bedriften. IT-ledelse utøves ofte av en IT-sjef/IT-direktør som er bedriftens øverste ansvarlige for innføring og bruk av informasjonsteknologi. Kritiske utfordringer i IT-ledelse blir dermed de utfordringer som har krevd / vil kreve mest ressurser, tid og oppmerksomhet fra IT-avdelingens side. IMT3102 Objektorientert systemutvikling

4 Kritiske utfordringer i IT-ledelse
Faglærer : Tom Røise Kritiske utfordringer i IT-ledelse Gottschalk grupperer utfordringene i fire kategorier : 1. Forretningsrelasjoner 2. Teknisk infrastruktur 3. Intern effektivitet 4. Applikasjoner IMT3102 Objektorientert systemutvikling

5 Forretningsrelasjoner
Faglærer : Tom Røise Forretningsrelasjoner Sammenheng mellom IT-strategi og forretningsstrategi IT-planlegging på tvers av organisasjonsgrenser Utnyttelse av data- og applikasjonsressurser Identifisere og planlegge IT-prosjekter som gir konkurransefortrinn IMT3102 Objektorientert systemutvikling

6 Teknisk infrastruktur
Faglærer : Tom Røise Teknisk infrastruktur Planlegging og forvaltning av en teknologisk infrastruktur som understøtter endringsbehov og går retning av en helhetlig IT-arkitektur Planlegge, implementere og forvalte IT-løsninger innenfor elektronisk handel Bedre tilgang til nasjonale og internasjonale kommunikasjonsnett Styre informasjonssystemenes teknologiske utvikling IMT3102 Objektorientert systemutvikling

7 Intern effektivitet Rekruttere og utvikle IT-personell
Faglærer : Tom Røise Intern effektivitet Rekruttere og utvikle IT-personell Reduseres IT-prosjektenes gjennomføringstid Bedre IT-driftsplanlegging Forbedre systemutviklingspraksis IMT3102 Objektorientert systemutvikling

8 Applikasjoner Sikre kvalitet i informasjonssystemer
Faglærer : Tom Røise Applikasjoner Sikre kvalitet i informasjonssystemer Forbedre produkt- og tjenestekvalitet ved bruk av IT Håndtere internettapplikasjoner Håndtere planlegging av applikasjonsarkitektur Implementere og håndtere kunnskapsbaserte informasjonssystemer Måle nytteeffekter av IT-satsninger Utvikle prosedyrer for overvåkning av teknologiske trender Styre PC-bruk IMT3102 Objektorientert systemutvikling


Laste ned ppt "IT-Ledelse , 4.februar Dagens: forts. “Dagens Situasjon” i Y-modellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google