Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Identifisere og tydeliggjøre kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Identifisere og tydeliggjøre kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Identifisere og tydeliggjøre kompetanse
Hva gjør jeg nå ? Identifisere og tydeliggjøre kompetanse Petter Hoff Copyright Naviga

2 Hovedbudskap: Se enkeltmennesket
Hovedbudskap: Se enkeltmennesket! Et individ fokus er nøkkelen til utvikling i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn Copyright Naviga

3 Kunnskap Det jeg vet jeg kan Det jeg ikke vet, jeg kan Eksplisitt Taus
Det jeg vet, at jeg ikke kan Det jeg ikke vet, jeg ikke Eksplisitt kan Taus Copyright Naviga

4 Kunnskap Det kollektive Taus Eksplisitt kunnskap kunnskap
Det individuelle Copyright Naviga

5 Hva er kompetanse? kunnskaper ferdigheter evner holdninger interesser
verdier motivasjon Med bruksverdi i arbeidslivet. Copyright Naviga

6 Utdannelse Personlighet Erfaring Resultater De fire suksessfaktorer
60 % Personlighet Erfaring 40 % Resultater Utdannelse Copyright Naviga

7 Utfordringen er å få til kopling:
Liker Kan Interesser Motivasjon Personlighet Utdanning Erfaring Kvalifikasjoner Stillingens Krav og behov Copyright Naviga

8 Kompetansetrappen M Feedback I N A D Krav og F forventninger E R
informasjon Mine Bidrag Kan Liker

9 Noen påstander: De faktorene som mest påvirker ansattes motivasjon og trivsel har lederen og organisasjonen kontroll over. Enhver virksomhet kan ”vinne” kampen om arbeidstagerne - bare de vet hva de gjør. Det er få som har forstått det faktum at kunnskap er blitt den viktigste ressurs og læring den viktigste prosess Ingen organisasjoner kan ikke lenger tilby ansettelsestrygghet Copyright Naviga

10 Jobberikelse Folk blir beriket av ulike ting - start med å spørre!
Vet du hvordan din jobb er viktig for vår virksomhet? Hvilke ferdigheter bruker du i jobben? Hvilke ferdigheter har du som du ikke får brukt for? Hva er det med denne jobben som du finner utfordrende og som gir deg belønning? På hvilke områder vil du ha mer, mindre eller annerledes ansvar? Hva ville du like å gjøre de neste tre til fire årene? DU MÅ VÆRE FORBEREDT PÅ SPØRSMÅL SOM GÅR PÅ: større autonomi, mer tilbakemeldinger, mulighet for teamarbeid, nye utfordringer og læringsmuligheter. Copyright Naviga

11 Hvordan få til jobberikelse? -noen innspill!
Endringer kan skje både på form og på innhold Kombinere oppgaver på nye måter Utvikle team og bruk prosjektarbeid Kontinuerlig tilbakemeldinger Oppmuntring og treningsmuligheter Utfordre den enkelte på egne mål for berikelse Involvering og bred deltakelse Oppfordre til kreativitet gi de ansatte mulighet for kundekontakt Copyright Naviga

12 Gode spørsmål: Hva er det du virkelig har lyst til - nå eller senere?
Opplever du at du blir utfordret i ditt daglige arbeid? Hva skulle til for at du blir mer utfordret? Hva ville gjort ditt liv bedre for deg? får du tilstrekkelig tilbakemeldinger på det arbeidet du gjør? Er det noe annet jeg kan gjøre Hva skal til for at du skal være her? Hva er det som ”lokke” deg bort? Her kan vi vise til flere undersøkelser som viser hva folk generelt sett legger vekt på, eksempelvis mer fleksibilitet (YS), avhenger av livssituasjon, kjønn?, Copyright Naviga

13 Flere spørsmål? Hvem har ansvaret for medarbeidernes faglige og personlig utvikling? Hva er det som faktisk påvirker om folk trives i arbeidslivet? Hva er organisasjoners suksesskriterier i dag? Hva kan eller bør organisasjoner tilby sine ansatte? Hva er lojalitet i dagens arbeidsmarked? Hva er det som påvirker individers motivasjon? Copyright Naviga

14 Selvtillit Idealbilder Selvbilde Hva andre tror, og sier om deg
Copyright Naviga

15 I en situasjon du tror du ikke kan mestre
Selvtillit I en situasjon du tror du ikke kan mestre Selvbilde Idealbilder Hva andre tror, og sier om deg Copyright Naviga

16 Selvtillit I en jobb du kan godt
Selvbilde Idealbilder Hva andre tror, og sier om deg Copyright Naviga

17 Øvre prestasjonsgrense
Jobb Økonomi Samboer Barn familie Venner Negativt Øvre prestasjonsgrense Nedre prestasjonsgrense Copyright Naviga

18 Øvre prestasjonsgrense
Jobb Økonomi Samboer Barn familie Venner Positivt Nedre prestasjonsgrense Copyright Naviga


Laste ned ppt "Identifisere og tydeliggjøre kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google