Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøykasse for brukermedvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøykasse for brukermedvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøykasse for brukermedvirkning
Nya perspektiv – goda exempel på psykisk hälsa Akureyri 7. –

2 Bakgrunn for prosjektet
Statlig opptrappingsplan for psykisk helse ( ) Prosjektet ”Informasjon om psykisk helse” ( ). Etablering av ”brukerforum”. Rapporten ”Sterk som en bjønn og lita som ei teskje” Prosjektet ”Myndiggjøring og medvirkning” ( ) Resulterte i ”Verktøykassa”

3 Myndiggjøring og medvirkning
3 – årig prosjekt 2004 – 2007. Mental Helse i Stange og Hamar kommuner og Hedmark fylke, Stange og Hamar kommuner, Høgskolen i Lillehammer, Sosial- og helsedirektoratet. Brukersiden; deltagere, av disse fikk tre prosesslederansvar. Fagsiden; 3 personer med ulik kompetanse. (Prosjektleder: Ergoterapispesialist i psykisk helse – en av initiativtakerne til brukerforum, en med kompetanse på kommunikasjon og opplevelsesbasert læring, en med kompetanse på ”empowerment”). Filmteam på tre personer. (2006 – 2007).

4 Mål for prosjektet Styrke grunnlaget for brukermedvirkning på psykisk helse feltet Utvikle metoder og modeller for opplæring og styrking av brukerne og spesielt hvordan personer med brukererfaring kan styrke hverandre Rekruttere flere medlemmer og aktive deltakere til brukerorganisasjonenes arbeid Få fram ny kunnskap basert på brukernes erfaringer som kan formidles både til andre brukere og tjenesteapparatet Utvikle metoder for å bedre samarbeidet mellom brukerne og tjenesteapparatet slik at det kan endre sin praksis på en positiv måte for brukerne

5 Teoretisk grunnlag Empowerment – hvordan personer i en avmaktssituasjon mobiliserer styrke og kraft til å komme ut av avmakten og får mer makt, kontroll og styring over egne liv ”When people not used to speaking out are heard by those not used to listening, real changes can be made”. (Braye og Preston Shoot, 1995)

6 Arbeidsformer Møtes på kveldstid annenhver uke.
Heldagsseminar 5 – 6 ganger pr. år. Teoretisk kunnskap & praktisk trening. Øvelser fra opplevelsesbasert læring. Tar opp tema brukerne er opptatt av. Diskusjoner i små og store grupper. Framlegg etter temadiskusjoner

7 Kompetansetrekanten Teori Praksis Personlig kompetanse

8 Opplevelsesbasert læring
Trene på nye roller – utvikle rollerepertoaret vårt Bruke rollespill for å trene på roller og ferdigheter. Spontanitet – tørre å si noe, dempe prestasjonsangst, utløse kreativitet. Trygghetsøvelser Bygge opp trygghet i en gruppe. Øve seg på å si noe til en forsamling. Bevissthetsøvelser. Tydeliggjøre og illustrere for eksempel holdninger, tolkning etc. Forumteater.

9 Kommunikasjonstrening
Trene på ”speaking out” la brukerstemmen bli tydeligere. Gi uttrykk for egne meninger Ta ordet i en forsamling Lede gruppeprosesser Lede møter

10 Verktøykassa: ”Lave stemmer skal også høres”
2 DVD’er Praktiske øvelser. Triggere som utgangspunkt for diskusjoner. Personlige historier. Korte teoretiske introduksjoner Rollespill. Forumteater.

11 Veiledningshefte – innhold
Bakgrunnshistorie og presentasjon av prosjektet Psykisk helse og psykiske funksjonshemninger Verdigrunnlaget for brukerforum Empowerment; styrke, kraft og makt Informasjon og kommunikasjon Brukermedvirkning Opplevelsesbasert læring

12 Videre implementering
Lagt inn som grunnmodul (40 timer) i Mental Helse Kompetanse (Nå: NASEP – Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) sin ”Nasjonale ressurspakke for brukermedvirkning” De tre prosesslederne fra brukerforum ansatt som kursledere for 3 år (2 stillinger) Målgruppa for nye kurs: Personer med brukererfaring rekruttert gjennom lokal- og fylkeslag av Mental Helse I tillegg kurs for lokale tjenesteapparater

13 Mål for implementeringen
Målet er at kursene skal fungere som rekrutteringsbase for nye prosessledere, som kan ta initiativ til etablering av nye brukerforum i sine nærmiljøer og som i neste runde skal ha ansvar for opplæring av brukere og tjenesteapparat i sin region Spredning som ringer i vann! Denne prosessen er nå i gang


Laste ned ppt "Verktøykasse for brukermedvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google