Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR NYE TILLITSVALGTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE
Utdanningsforbundet Trondheim 28. august 2012

2 Utdanningsforbundet – en strukturoversikt
(Sentralstyret) Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag (Fylkesstyret) Utdanningsforbundet Trondheim (Lokallagsstyret) Utdanningsforbundet Klubber (Arbeidsplasstillitsvalgte) Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

3 Disse finner du på kontoret:
Agneta Amundsson, leder Geir Røsvoll, nestleder Berit Lian, kontaktperson barnehage Erlend Skjærseth Stensø, kontaktperson skole/HTV Edel Solheim, HTV Rune Flatås, HTV Hege Sletvold Slørdahl, HTV Ingeborg Gulaker, HTV Ole Bjarne Mogård, HTV Erling Skjelstad, Kontaktperson VGO Randi Eggen, Kontoransatt

4 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt
Som nyvalgt i tillitsvervet må du huske å: Orientere din enhetsleder (gjerne skriftlig / mail) om at du har blitt tillitsvalgt. Sørge for at lokallaget blir oppdatert med din e-postadresse og telefonnummer, slik at du kan motta post og informasjon fra Utdanningsforbundet. Oppdatere ”Min side”. Minne medlemmene på din enhet om at de jevnlig må oppdatere sin profil. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

5 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt
Avtale dato for medbestemmelsesmøte – som skal være gjennomført før du møter på todagers grunnkurs for nye tillitsvalgte. (Tips til tema for møtet finner du i vår kalender for medbestemmelse og klubbarbeid.) Det er gjensidig plikt til å melde saker til medbestemmelsesmøte. Medbestemmelsesmøter må legges inn i årshjulet for enheten. Innkalle til klubbmøter, skrive saksliste og referater. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

6 Klubben En møteplass der alle medlemmer får direkte innvirkning på politiske prosesser i Utdanningsforbundet. Vedtar Utdanningsforbundets syn på saker som bare angår den enkelte arbeidsplass. Formidler og gjennomfører Utdanningsforbundets vedtatte politikk. Behandler saker / høringer som sendes fra Utdanningsforbundet. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

7 Forventninger, rettigheter og plikter
Tre hovedoppgaver som tillitsvalgt: Du skal være tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer, tale deres sak og representere dem overfor arbeidsgiver. Du skal representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen, det vil si å være forbundets ambassadør. Du skal være klubbleder, det vil si å innkalle til og lede møter i tillegg til å informere medlemmene. Flytskjema for problemløsning Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

8 Saksgang Behandling i dep./storting
KS - Sentralledd Bystyre/formannskap. Behandling av sak. Sentralstyre UDF Rådmannen (fagstab,kontaktmøte) Kommunal/Fylkeskomm. politikere(Formelt/uformelt) Fylkesstyre UDF Lokallaget (styret) Medbestemmelsesmøte Tillitsvalgt (ATV) Henvendelse fra medlem/ klubb Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Forventninger - Hovedavtale
Tillitsvalgtvervet skal utføres i tråd med formuleringer i: Hovedavtalen §3 (KS) Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Eksempel på en sak hvor Hovedavtalen er aktuell: Enhetsleder gir beskjed om at det ikke er behov for medbestemmelsesmøte. Hva kan du som arbeidsplasstillitsvalgt gjøre da? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

10 Frikjøp Hovedavtalen Lokal avtale
Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

11 Vedtekter Utdanningsforbundets vedtekter
Eksempel på bruk av vedtektene: Enhetsleder gir beskjed om at hun/han ønsker å være med på alle klubbmøter. Hva sier Utdanningsforbundets vedtekter om denne situasjonen? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

12 Kurs og kursplan Før grunnskolering modul 2 skal dere ha deltatt i medbestemmelsesmøte på egen enhet. Modul 2: 17. – 18. september Modul1 Modul1 Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

13 Litteratur for arbeidsplasstillitsvalgte
Som tillitsvalgt bør du ha kjennskap til innholdet i Lover med forskrifter, f.eks. Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Opplæringsloven, Barnehageloven, etc. Hovedavtalen (etter avtaleområde) Hovedtariffavtalen (etter avtaleområde) Relevante særavtaler (etter avtaleområde) Utdanningsforbundets vedtekter Styrende dokumenter på arbeidsgiver nivå (Personalreglement, Lederavtalen, etc.) Udf.no/trondheim Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

14 ATV  Verneombud Roller Mandat AMG Samarbeid
Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

15 Ordliste Verv Avtaleområder/medlemsgrupper Råd, utvalg og fora Lovverk
ATV - arbeidsplasstillitsvalgt KS - kommunenes sentralforbund AU - arbeidsutvalg HA - hovedavtalen HTV - hovedtillitsvalgt PBL - Private barnehagers landsforening AMU - arbeidsmiljøutvalg HTA - hovedtariffavtalen VO - verneombud FUS - Trygge barnehager(privat) SAMU - sentralt arbeidsmiljøutvalg AML - arbeidsmiljøloven HVO - hovedverneombud Spekter - Arbeidsgiverorg. AMG - Arbeidsmiljøgruppen SFS - sentral forbundsvis særavtale Virke - Arbeidsgiverorg. (tidligere HSH) SGS - sentral generell særavtale HU - Høyskole/Universitet FAS - Faglig adm. Støttesystem Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte


Laste ned ppt "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google