Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GoOnline XP publisering Hvordan komme i gang med GoOnline XP. Denne presentasjonen tar deg steg for steg gjennom oppsett av nettsted med bruk av GoOnline.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GoOnline XP publisering Hvordan komme i gang med GoOnline XP. Denne presentasjonen tar deg steg for steg gjennom oppsett av nettsted med bruk av GoOnline."— Utskrift av presentasjonen:

1 GoOnline XP publisering Hvordan komme i gang med GoOnline XP. Denne presentasjonen tar deg steg for steg gjennom oppsett av nettsted med bruk av GoOnline XP.

2 Registrer lisens: (gjelder ikke demo versjon) Klikk ”Settings” – ”Internet” fyll inn informasjon fra tilsendt lisens. Legg samtidig inn brukernavn og passord fra din ISP leverandør (webhotell)

3 Generelle instillinger, Owner: (gjelder hele nettstedet) ”Settings” – ”Owner” Her kan du fylle inn generell kontaktinformasjon om virksomheten. Brukes på enkelte sider i skjema, nettbutikk osv.

4 Generelle instillinger, layout: (gjelder hele nettstedet) ”Settings” – ”Layout” Her velges hvilken skjermoppløsning nettstedet skal være optimalisert for. (anbefalt 800 x 600). Her kan en velge bredde/høyde på rammer (frames). Hvis en ikke ønsker å bruke rammer settes disse til 0. Sett også hvilken side du ønsker som Starsiden. (kan endres senere)

5 Styles (Stilarter): (Style Sheet) ”Styles” – Her editerer man de allerede forhåndslagde style. For å lage en ny høyreklikk i feltet og ”Insert” ”Style” Disse styles definerer hvilken fonttype, bakgrunnsbilde og ol. en skal ha på de forskjellige sidene som skal lages. Bruker en rammer er det naturlig å ha en for hver ramme.

6 Styles (Stilarter):Lag ny. Gi den nye stilarten en navn. Eks.”Stil 2”

7 Styles (Stilarter): (Style Sheet) Klikk på + til venstre for den nye stilarten. Under følger mange valg en kan gjøre på hver stilart. Klikk på eks. ”Background”

8 Styles (Stilarter): (Style Sheet) Velg her om du vil ha farge eller bilde til bakgrunn. Velg også om bildet skal repeteres seg horisontalt og/eller vertikalt. Videre kan man gjøre innstillinger som tilhører artikler, bilder, menyer, tabeller osv. i de forskjellige menyvalgene man har på hver stilart.

9 Rammer (Frames) Klikk på ”Frames” Du vil nå se en oversikt over rammer og kan velge hvilken stilart ”Style” som hver enkelt ramme skal ha.

10 Redigering av sider Klikk på ”Top Frame”. Her får du et overblikk over hvordan topprammen ser ut og hvilke elementer siden inneholder, i dette tilfelle kun et bilde med kan også inneholder tekst, meny, tabell, database osv.

11 Redigering av sider Klikk på ”bildefilen”. Bildet elementet vises. Her kan man bytte bilde, lage ”rollover”, linke bildet osv. ”Element Width” tilsier hvor stor del av siden bilde skal gå over.

12 Page Group (sidegruppe) Klikk på Hovedramme. Dette er en sidegruppe (Page Group) Her kan du gi den nytt navn og velge ”Style” Du kan lage nye sidegrupper med å høyreklikke i venstre meny marg og ”Insert” – ”Page Group” Gi den deretter navn og tildel ”Style”

13 Redigere sider Klikk på eks. ”Medarbeidere” Du vil få opp en oversikt over hvordan siden ser ut. Under ”Medarbeidere siden ser du en oversikt over de forskjellige bilder, artikler, tekster osv. som er brukt på siden. For å redigere i tekst klikk på den for og åpne elementet.

14 Redigere sider Teksten under Medarbeidere siden ligger som artikler. Når du kikker på teksten åpner artikkelen seg. Her kan teksten endres, bilde byttes, lage linker osv. Fonttype og størrelse på skrift osv. endret i ”Styles” for denne ”Page Group”

15 Redigere sider Klikker du på bilde skjer det samme som tekst. Bildeelementet åpner seg og du kan bytte bilde, lage rollover effekt, linke bildet til en webside og lignende. Element Width definerer hvor stor del av bredden på siden bildet skal kunne bruke.

16 Lage ny side Velg hvilken ”Page Group” siden skal ligge under, merk denne, høyreklikk – ”Insert” – ” Page”

17 Lage ny side Gi siden et navn. Du er nå klar til å legge inn tekst, bilder og lignende på siden. Stilarten på blir lik de andre under samme ”Page Group”

18 Sett inn bilde: Klikk på ”Insert Media” ikonet. Velg hvor stor bredde bildet kan bruke av siden (”Element Width”) Hvis en skal ha andre bilder ved siden av må en gi plass for dette. Hent ønsket bildet med å klikke på mappen bak ”Media” Let deg frem på din pc eller nettverk etter ønsket bilde. Du vil også få opp forhåndsvinsing av bildet.

19 Forhåndsvis side. For å få en forståelse på hvordan bilde ser ut på siden kan vi ta en forhåndsvisning av siden. Klikk på Ikonet ”Preview Frameset” Etter en kort generering lukkes nettleseren din opp med resultatet. Da med både venstreramme og toppramme hvis dette er valg.

20 Forhåndsvis side. Bilde ”Heading Nyheter” er på plass. Bakgrunnsbilde ligger der som ”Background” i stilarten som er valgt til denne ”Page Group”

21 Sett inn bilde 2. Sett inn en nytt bildeelement. Nå skal vi har det nye bilde til å stå til høyre for headingen vi har lagt inn. Husk da og kryss av for ”New Column” ellers vil den legges under det forrige. Husk også og definere bredden på bildeelementet. I dette tilfellet skal det ha 2/3 av bredden på siden.

22 Forhåndsvisning Resultatet.. Nå er vi klare for å sette inn tekster og bilder til nyheter på siden.

23 Artikkel Hvis vi skal lage en ”Nyhets side” passer det best å bruke artikkel. Klikk på ikonet ”Insert Article” Velg her også hvor stor del av bredden artikkelen skal ta. Fyll inn tittel, tekst og link til bide via ”Media” linjen. Ønskes det en link til en annen side brukes ”Hyperlink” linjen.

24 Artikkel 2 Sett inn artikkel nr. 2. Husk å flytter artiklene under toppbildene med bruk av piler i toppmeny, hvis ikke vil artikler komme over headinger. Den første artikkel må en huske på og lage ”New Column Group” (ny rad i tabellen) Neste artikkel må være avkrysset på ”New Column” for at den skal ligge på samme rad.

25 Forhåndsvis artikler Klikk på ikon for forhåndsvisning av side for å se resultatet. Nå skal vi lage en underside med mer tekst om ”Ny medarbeider” som også har link fra artikkelen.

26 Ny side Velg ”Page Group” høyreklikk, ”Insert” - ”Page” Gi siden en tittel, bygg opp siden med heading, logo.

27 Sett inn Tittel Klikk på ”Insert text” ikon i hovedmeny. Plasser det under toppbildene på siden. Skriv inn tittel på siden og velg ”Lage title” i nedtrekksmeny. Hvilken font bestemmes i ”Styles” tilhørende denne ”Page Group”

28 Sett inn tekst Sett inn et nytt tekstelement. Hvis vi skal ha inn et bilde må vi passe på at elementet ikke er bredere en at det også blir plass til et bilde, her setter vi tekstelement til 2/3 av bredden av siden. Sett deretter inn et bildeelement som har 1/3 av siden. Hent inn bildet.

29 Sett inn tekst (2) Sett inn et nytt tekstelement. Flytt det ned under bildet og la det gå i hele bredden ”Frame Width”. Prøv nå med en forhåndsvisning.

30 Forhåndsvisning Slik blir resultatet hvis elementene i meny til venstre står riktig i forhold til hverandre. Nå skal vi lage link fra nyhetssiden (artikkel ”Ny Medarbeider”) til denne siden.

31 Link fra artikkel Klikk på artikkel på aktuell side. Klipp på mappen ved Hyperlink: Finn siden du skal linke til, her i ”Om Oss” Page Groupen. Klikk ok. Under feltet ”Alternate Text: skriver du inn teksten på linken, eks. i dette tilfellet ”Les mer her” Forhåndsvis og test linken.


Laste ned ppt "GoOnline XP publisering Hvordan komme i gang med GoOnline XP. Denne presentasjonen tar deg steg for steg gjennom oppsett av nettsted med bruk av GoOnline."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google