Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÅ SKAL DU LÆRE OM FUNKSJONER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÅ SKAL DU LÆRE OM FUNKSJONER"— Utskrift av presentasjonen:

1 NÅ SKAL DU LÆRE OM FUNKSJONER

2 FOR Å FORSTÅ HVA EN FUNKSJON ER TRENGER VI ET
KOORDINATSYSTEM

3 KOORDINATSYSTEM? HVA VAR NÅ DET, IGJEN?

4 VEL, et koordinatsystem består først og fremst av to akser
X-AKSEN…. … og Y-AKSEN X

5 Vi deler inn begge aksene. Og skriver inn tallene.
Y Først x-aksen. Begynn med 1. Så y-aksen. Begynn med 1. 10 9 Det er veldig viktig at du er nøyaktig når du skal lage et aksesystem. Det er tre ting som er viktig: 8 7 Bruk linjal og spiss blyant. Aksene må stå vinkelrett på hverandre. Det må være like store avstander mellom tallene. 6 5 4 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 Og her er koordinatsystemet
Ofte tegner vi inn hjelpelinjer slik at vi får et rutenett. Y 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Men i et koordinatsystem er vi opptatt av linjene.
På et kart er vi interessert i rutene Y 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 Dette punktet, f.eks. kaller vi (5,4) Y Hvorfor? X X
Alle punkter der to linjer krysser hverandre har egne navn. kaller vi (5,4) Y Hvorfor? 10 9 8 7 6 5 4 X 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Y a X b X X Et slikt punkt kaller vi en koordinat. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Har vi flere punkter i det samme koordinatsystemet er det vanlig å nummerere punktene, eller gi dem bokstavnavn. Et slikt punkt kaller vi en koordinat. Y 10 9 8 7 6 5 a 4 X b X 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Når vi skriver en koordinat er det tre ting som er viktig:
De to tallene skal skilles fra hverandre med et komma. Tallparet skal stå inne i en parentes. Tallet fra X-aksen skal stå først. HVORFOR ER DISSE REGLENE VIKTIGE? La oss se på koordinatsystemet igjen…

11 Det er to koordinater som skrives med 5-tallet og 4-tallet.
Y Det er viktig å kunne skille disse punktene fra hverandre. 10 9 b = (4,5) 8 7 a = (5,4) 6 b 5 X a 4 X 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 …og nå vet du i grunnen alt som er å vite om koordinatsystemet.
Nå må vi trene litt….

13 L Y K K E T I L !


Laste ned ppt "NÅ SKAL DU LÆRE OM FUNKSJONER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google