Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Larvik Og Omegn MS Foreningen sin PC opplæring høsten 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Larvik Og Omegn MS Foreningen sin PC opplæring høsten 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Larvik Og Omegn MS Foreningen sin PC opplæring høsten 2005
Dette undervisningsmaterielle er laget av Ole Andreas Hvatum oktober 2005

2 2. Kurs kveld Innføring i Word tekstbehandlingsprogram

3 Hvordan åpne Word / Word-dokumnet?
Flere måter å åpne og finne programmet Word og et Word-dokument på: Startknappen/Alle Programmer/ Microsoft Office/Word Via Words-snarveien på Skrivebordet Finne det riktige Word-dokumentet først og deretter dobbeltklikke på dokumentet. Her er det flere alternativer…….

4 Åpne Word fra Startmenyen

5 Start / Mine siste dokumenter

6 Filmenyen i programmet

7 Åpnemappen på Verktøymenyen

8 Øvelser i Word Åpne Word og Word-dokumenter på forskjellige måter

9 Programvinduet i Word Tittellinje Menylinje Verktøylinje Formatlinje
Dokumentvinduet Loddrett rullefelt Vannrett rullefelt

10 Tittellinjen i Word Tittellinjen: Tittellinjen viser informasjon om programnavnet og dokumentnavnet.

11 Menylinjen i Word Menylinjen inneholder menyer som vises i programmet
F.eks……….

12 Menylinjen eks. i Word Fil på menylinjen

13 Verktøylinjen i Word Verktøylinjen Standard inneholder et utvalg av knapper for de vanligste funksjonene i Word. Det kommer fram et verktøytips (gul lapp) som viser navn på funksjonen som er knyttet til når musepekeren blir ført opp på de aktuelle verktøyene som blir valgt.

14 Formatlinjen i Word Formatlinjen gir rask tilgang til å formatere tegn og avsnitt, som f.eks.: stil, skrift, størrelse og justeringer. Det kommer fram et verktøytips (gul lapp) som viser navn på funksjonen som er knyttet til når musepekeren blir ført opp på de aktuelle Formatfunksjonene.

15 Øvelser i Word Øvelser

16 Programvinduet Lukke, Minimere, Maksimere, Gjenopprett ned,

17 Programvinduet Minimerrknappen minimerer programvinduet.
Denne funksjonen legger ned (skjuler) det åpne dokumentet på Oppgavelinjen, som vises kun med et ikon.

18 Programvinduet Maksimerknappen maksimere programvinduet.

19 Programvinduet Gjenopprett ned - knappen i programvinduet. Lager programvinduet mindre

20 Programvinduet Lukkeknappen lukker programvinduet. (dokumentet)

21 Programvinduet - Statuslinjen

22 Programvinduet - Statuslinjen
Statuslinjen gir informasjon om antall sider som dokumentet inneholder, og hvor innsettingspunktet (markøren) er plassert i dokumentet. Den har også indikator for hvilke modus som er på.

23 Øvelser Beveg deg rundt på de forskjellige knappene
og bli bedre kjent……….

24 Musepekerens utseende
Musepekeren endrer utseende etter hvor den befinner seg på skjermen. Her er de vanligste formene:

25 Markøren Når den peker innenfor tekstområder ser den ut som en I-bjelke. Med denne kan du flytte innsettingspunktet og merke tekst eller grafikk

26 Musepekerens utseende
Denne formen får pekeren når den peker på en tittellinje, menylinje, formatlinje, statuslinje, en verktøylinje eller et rullefelt. Husk at det er spissen av pilen som angir nøyaktig det punktet du peker på

27 Musepekerens utseende
Pekeren vil peke opp mot høyre når den peker i i merkefeltet (margen til venstre for tekstområdet). Merkefeltet brukes for å merke større mengder med tekst raskere.

28 Musepekerens utseende
Timeglasset dukker alltid opp alene eller ved musepekeren når PC`n er i gang med en større operasjon (arbeidsoppgave)

29 Timeglassets utseende
Timeglasset dukker alltid opp alene eller ved musepekeren når PC`n er i gang med en større operasjon

30 Pekerens utseende og form
Pekeren vil ta form av en tohodet pil når den peker på rammen til et programvindu (som ikke er maksimert). Du kan dra i rammen for å endre størrelse til det aktuelle vinduet. Hvis du tar tak i et hjørne, vil vinduet kunne draes både til høyde- og bredderetningen

31 Peker med spørsmålstegn
Hvis du velger menyvalg: Hjelp | Hva er dette?, vil pekeren vises sammen med et spørsmålstegn. Med denne pekeren kan du velge forskjellige elementer eller menyvalg og få hjelp til disse. Trykk ESC for å få normalpekeren tilbake

32 Forflyttings-krysset
Når musepekeren får et slik tegn er det som oftes når du f.eks har formatert et bilde. Når dette tegnet vises kan du forflytte et bilde rundt på siden ved å holde venstre musetast inne.

33 Forflytte seg rundt i dokumentet
Du kan forflytte markøren i dokumentet flere måter: Musa (sette markøren på ønsket sted) Piltastene (forflytte markøren med piltastene)

34 Forflytte seg rundt i dokumentet
Tips! Du kan også bruke noen hurtigtast kommandoer: Home (For å komme til starten på linjen) End (For å komme til slutten av linjen)

35 Forflytte seg rundt i dokumentet
Tips! Du kan også bruke noen hurtigtast kommandoer: Ctrl + Home (For å komme til starten av dokumentet) Ctrl + End (For å komme til slutten dokumentet)

36 Tastatur-oversikt Home Navigeringstaster Ctrl End

37 Øvelser Beveg deg rundt i et dokument med musa og piltastene og bli bedre kjent…………… - Bruk av mus til innsettingspunkt - Bruk av piltastene - Hurtigkommandoer: Home, End Ctrl + Home, Ctrl + End

38 Opprette et nytt dokument
Trykk på knappen: Nytt dokument

39 To måter å lagre på 1. Vi Lagrer når vi oppretter et nytt dokument og mens vi lagrer arbeidet underveis i dokumentet. - Lagringsprosessen skjer automatisk når du trykker Lagre-knappen, fordi det lagres under samme navn. 2. Lagre som funksjon: Lagrer dokumentet i en ny versjon med et helt nytt navn. (Lagre med nytt navn). Det opprettes et nytt dokument

40 Fil - Lagre knappen Fil - Lagre knappen

41 Lagreknappen Lagreknappen

42 Hvordan Lagre et nytt dokument?
Sette et navn på dokumentet som beskriver dokumentets innhold. Bruke Lagre knappen på Vertøymenyen Eller hurtigtastene: Ctrl + S Du kan benytte alle tegn bortsett fra: \ / : * < > ? ” tegnene. Huske å lagre dokumentet ofte som er under arbeid.

43 Lagre som – vinduet

44 Slik lagrer du et dokument
Menyvalg Fil/Lagre som Skriv inn filnavnet – for eksempel: Test Velg plassering (hvilken mappe og stasjon) Klikk eventuelt på ønsket undermappe og velg Åpne (eller dobbeltklikk) Velg Lagre for å lagre i denne mappen

45 Hvorfor lagrer vi? Fordi du ønsker å ta vare på et dokument som du ønsker og finne igjen en annen gang. (noe som er av verdi)

46 Øvelser

47 To måter å lagre på 1. Vi Lagrer når vi oppretter et nytt dokument og mens vi lagrer arbeidet underveis i dokumentet. - Lagringsprosessen skjer automatisk når du trykker Lagre-knappen, fordi det lagres under samme navn. 2. Lagre som funksjon: Lagrer dokumentet i en ny versjon med et helt nytt navn. (Lagre med nytt navn). Det opprettes et nytt dokument

48 Fil - Lagre som

49 Lagre som – vinduet

50 Lagre Som – funksjon Fil – Lagre som Eller bruk av hurtigtast: F12

51 Lagre Som – funksjon Ved Lagre som funksjon bruker du når ønsker å lagre det samme dokumentet i en ny versjon/ny utgave. (med nytt navn) Det som skjer er at du lagrer den nye versjonen over den gamle, uten at du mister den gamle versjonen (dokumentet).

52 Øvelser

53 Lukke et dokument / lukke Word
Lukke programmet Word Lukke dokumentet

54 Lukke dokumentet Hvis du har gjort endringer i dokumentet siden forrige gang du lagret og du velger å lukke dokumentet vil Word spørre deg om du vil lagre endringer først. Dette er en sikkerhet slik at du ikke skal miste arbeid som du har gjort i dokumentet. En god regel her er å lagre ofte under arbeid og lagre før du lukker.

55 Lukke dokumentet Slik gjør du for å lukke:
1. Klikk nedre i dokumentvinduet Eller menyvalget: Fil / Lukk 2. Velg eventuelt alternativt for å lagre endringer siden siste gang 3. Lukke eventuelt andre åpne dokumenter

56 Lukke dokumentet Viktig! Husk å lagre endringer før du lukker, hvis de endringene du har gjort er av verdi for deg.

57 Avslutte Word På samme måte som du lukker et dokument, får du automatisk spørsmål om du vil lagre eventuelle endringer i dokumentet når du velger å avslutte (lukke) Word. Husk alltid å lagre dokumentet med de endringene du ønsker å ta vare på, før du avslutter programmet. På den måten unngår du å miste arbeid du har gjort i dokumentet hvis du skulle klikke feil i dialogboksen som spør om du vil lagre endringer

58 Avslutte Word Slik gjør du for å avslutte:
1. Klikk øvre i dokumentvinduet Eller menyvalget: Fil / Lukk 2. Velg eventuelt alternativt for å lagre endringer siden siste gang

59 Avslutte Word Viktig! Husk å lagre endringer før du lukker, hvis de endringene du har gjort er av verdi for deg.

60 Utforsker og filbehandling

61 Lagre som – vinduet

62 Viktig!! Kontroller at du står i riktig Mappe før du trykker på Opprett Ny Mappe

63 Lagre som – Lage ny mappe
Opprette ny mappe

64 Mappevinduet - Lage ny mappe
Skriv inn ditt eget navn…

65 Øvelser 1 Opprett Ny Mappe

66 Øvelser 2 Lagre dokumentet med : Lagre som
Lagre det samme dokumentet f.eks 10 ganger med navnet: Skriveøvelse1 Skriveøvelse osv………. Lagre dokumentene i din egen navne-mappe


Laste ned ppt "Larvik Og Omegn MS Foreningen sin PC opplæring høsten 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google