Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus.

2 Møllestua barnehage Utgangspunkt.
1.”Etter vedtatt Barnehagebehovsplan 2008 – 2011 anbefales det at man utvider Møllestua barnehage for å dekke kommende barnehagebehov. 2.Rehabilitering eller nybygg skulle behovsutredes.” 3.Kristiansand Kommune deltar i et landsomfattende prosjekt sammen med de fleste andre store byer i Norge som heter Fremtidens Byer. Miljøtenkning og energiforbruk er sentrale tema i dette prosjektet. Kristiansand kommune foreslo å benytte Møllestua Barnehage som et pilotprosjekt av hensyn til timing og størrelsen på byggeriet. m

3 Møllestua barnehage Beliggenhet. m

4 Eksisterende bebyggelse.
Møllestua barnehage Eksisterende bebyggelse. Byggeår: 1976. Areal:406m² BTA. Antall barn:43 barn. 3 avdelinger. Antall ansatte: 13 Tilstand: Bra, mulig med tilbygg i 3 lengderetninger samt i 2 etasjer. Radon: Ubetydelige forekomster. m

5 Møllestua barnehage Ny barnehage. Antall barn: 100 stk.(6 baser)
Antall ansatte: 27 Areal: 1380m² BTA. (over 2 etasjer) Annet: - Hele bygget skal tilpasses for hørselshemmede. Prioritet 1*. m

6 Møllestua barnehage Konklusjon.
Utredning gjort av Amtedal og Hansen arkitektkontor AS. Hørselshemmede brukere – spesielle lydkrav. Passivbygg – krav til byggeteknikk ikke forenlig med eksisterende bygningsmasse. Det er ingen økonomisk gevinst i å benytte resterende byggningsmasse, bygget saneres. m

7 Konkurranseform, fremdriftsplan og status.
Møllestua barnehage Konkurranseform, fremdriftsplan og status. - Prosjekteres som en generalentreprise. - Konkurranseform: Konkurranse med forhandlinger. 2 til 5 tilbydere velges ut til videre forhandlinger. Det gjennomføres 1 til 5 forhandlingsrunder. - Regulering: Forhandlinger om reguleringsendringer pågår*. - Forprosjekt: Ferdig Godkjent - Detaljprosjekt: Ferdig 12 april 2010 Pågår. Konkurranse utlyses : 12 april 2010 til 01 juni 2010 Kontrahering: 28 juni 2010 Byggestart: 02 august 2010 Ferdigstillelse: 24 juni 2011 m

8 Prosjekteringsteamet:
Møllestua barnehage Prosjekteringsteamet: Prosjektgruppe: PA - Arne Birkeland PL – Morten Stensrud SEKTOR - Kristin Mosfjell Rosen BRUKER/STYRER - Marit S.Sværd Prosjekteringsteam: PGL: Multiconsult AS –Morten Abrahamsen/Morten Christoffersen ARK: Amtedal og Hansen Arkitektkontor AS – Gunnar Amtedal. RIB: Rambøll AS -Eivind Gundersen RIE: Elconsultteam Sør -Morten Søhagen RIV: Rivco AS -Einar Lindhjem RIBR: Rambøll AS -Ole Stian Øslebye RIA: Multiconsult AS -Erling Vartdal LARK: Grønnstrek AS -Gøril Mortensen RIByfys: Asplanviak AS -Magnar Berge Rådgiver passivbygg: Arkitekt Bengt Michalsen m

9 Konkurranseform, fremdriftsplan og status.
Møllestua barnehage Konkurranseform, fremdriftsplan og status. - Prosjekteres som en generalentreprise. - Konkurranseform: Konkurranse med forhandlinger. 2 til 5 tilbydere velges ut til videre forhandlinger. Det gjennomføres 1 til 5 forhandlingsrunder. - Regulering: Forhandlinger om reguleringsendringer pågår*. - Forprosjekt: Ferdig Godkjent - Detaljprosjekt: Ferdig 12 april 2010 Pågår. Konkurranse utlyses : 12 april 2010 til 01 juni 2010 Kontrahering: 28 juni 2010 Byggestart: 02 august 2010 Ferdigstillelse: 24 juni 2011 m

10 Underlag for prosjektering av passivbygg.
Møllestua barnehage Underlag for prosjektering av passivbygg. Arbeidet skal konsentreres om fire satsningsområder: 1. Arealbruk og transport. 2. Forbruksmønster og avfall. 3. Stasjonær energibruk i bygg. 4. Tilpasninger til klimaendringer. Utgangspunkt er TEK07, NS3700 og ”Prosjektrapport nr 42 - kriterier for passivhus og lavenergibygg – yrkesbygg”, utgitt av SINTEF. KE sin prosjekteringsanvisning for barnehager. KE sine fagbeskrivelser. Normaler for utenomhusanlegg i Kristiansand kommune – Parkvesenet. k

11 1. Arealbruk og transport.
Møllestua barnehage 1. Arealbruk og transport. - Barnehagen er plassert sentrumsnært og med gode bussforbindelser. - Det er godt utbygd med sykkelstier i området rundt barnehagen. - Det legges ikke opp til parkering for biler på barnehagens tomt. - For å minske bilbruk ønsker man innkjøpt sykler til bruk for personalet til møter, handling osv. - Sykkelstall med hengere til utlån for foreldre i lokalmiljøet. - Barnehagen vil ha fokus på miljøvennlig transport og motivere foreldre og ansatte til alternativ transport. k

12 2. Forbruksmønster og avfall.
Møllestua barnehage 2. Forbruksmønster og avfall. Barnehagen skal sertifiseres som ”Miljøfyrtårn” . Gjenbruksentral på barnehagen der småbarnsforeldre kan levere inn og hente ut klær og utstyr til barn. Innkjøpsrutiner skal ha fokus på miljø. Utelekeplass bygd opp etter mest mulig naturlige og gjenvinnbare materialer. - Kilde/avfallsortering. - Økologisk kjøkkenhage og naturfag/drivhus. k k

13 3. Stasjonær energibruk i bygg. Bygg.
Møllestua barnehage 3. Stasjonær energibruk i bygg. Bygg. - Moderat glass, vindus og dør areal, maks 20% av oppvarmet BRA. - Lav U-verdi på dører og vinduer. - Økt tykkelse av isolasjon på yttervegger, tak og ringmur. - Unngå varmetap ved tett bygg. - Unngå kuldebrovirkning. - Konstruksjonen dimensjoneres slik at det blir mulig å plassere solcellepaneler på taket*. m

14 3. Stasjonær energibruk i bygg. Elektronikk.
Møllestua barnehage 3. Stasjonær energibruk i bygg. Elektronikk. - Styring av belysningsanlegget – bevegelsesdektorer og lyd-deteksjon. Alt belysningsanlegg vil være overordnet styrt fra SD-anlegget. - Valg av belysningsutstyr og lyskilder – T5-lysrør og armaturer med LED som lyskilde. Alle armaturer for nødlysanlegg vil være med LED som lyskilde. - Styring av varmeanlegget – elektroniske termostater - nattsenkning av temperaturen. Alt anlegg for varmeanlegg vil også være overordnet styrt fra SD-anlegget. - Styring av ventilasjonsanlegget – minimumsventilasjon og behovsstyrt ventilasjon med overordnet styring via SD-anlegget. m

15 3. Stasjonær energibruk i bygg. Ventilasjon.
Møllestua barnehage 3. Stasjonær energibruk i bygg. Ventilasjon. Ventilasjon: Energieffektive vifter med EC motor. Behovstyrt ventilasjon (VAV). Styres med hensyn på tilstedeværelse og temperatur. Varmegjenvinner som gjenvinner mer enn 80 % av energien fra avtrekkslufta. Varmeanlegg: Lavtemperatur gulvvarme Varmepumpe som henter energi fra uteluft og overfører den til vannbåren varmeanlegg og tappevann. m

16 4. Tilpasninger til klimaendringer.
Møllestua barnehage 4. Tilpasninger til klimaendringer. - Beliggenheten er låst. - Byggets plassering, optimal beliggenhet iht. lys og utnyttelse av solcelleanlegg*. m

17 Opsjon 1. Solcelleanlegg. Sideprosjekt.
Møllestua barnehage Opsjon 1. Solcelleanlegg. Sideprosjekt. Prosjektgruppen har ambisjon om å oppnå ett passiv+ bygg. Dvs. produsere like mye energi som man forbruker på ett år. Mulighet for å legge anlegg på tak. m

18 Opsjon 2. Nedgravd avfallsanlegg.
Møllestua barnehage Opsjon 2. Nedgravd avfallsanlegg. - Mulighet for å legge avfallsanlegg under bakken. m

19 Takk for oppmerksomheten….
Møllestua barnehage Takk for oppmerksomheten…. m


Laste ned ppt "Presentasjon av Møllestua barnehage - et passivhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google