Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggforedrag ved NTNU Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As

2 Innhold Forretningsmessige og strategiske overveielser
Prosjekteringslederens hverdag Tanker om fremtiden

3 Prosjekteringsledelse – kontraktsavhengige modeller
Byggherrens funksjonskrav/spesifikasjon Byggherrens funksjonskrav Byggherrestyrt prosjektering er konseptrettet Entreprenør styrt prosjektering er produksjonsrettet Riktig konsept Optimalisert funksjon Hovedentreprise Generalentreprise byggherrestyrt sideentreprise Totalentreprise

4 Prosjekteringsledelse i Totalentreprise
En kontrakt som omfatter både prosjektering og utførelse av et bygg eller anleggsarbeid – (NS 3431)

5 Prosjektledelsen Prosjektleder Anleggsleder Prosjekteringsleder

6 Prosjekteringsledelse er en avgjørende del av prosjektledelsen
Prosjekteringsledelse må være integrert i vår ledelsesfunksjon Prosjekteringsledelse kan ikke ”outsources”

7 ProsjekteringsLEDELSE
= + Målstyring + Prosessledelse LEDELSE, ikke koordinering

8 Målstyring = Beslutningsledelse
Beslutningsprosessen er suksessiv – og består av en mengde veivalg Optimalisere beslutninger teknisk og kommersielt basert på produksjon, innkjøp og prosjektering Prosjektering med underentreprenører og vareprodusent krever tidlig innkjøp

9 Tilbudsunderlag, Kundens funksjonskrav/spesifikasjon
Veivalg og utvikling Tilbudsunderlag, Kundens funksjonskrav/spesifikasjon Kontrakt Kalkyle Kundeønsker Fremdriftsplan Prosjekteringsplan Innkjøpsplan Beslutningsplaner Beslutningsunderlag Kundebeslutninger Produksjonsunderlag

10 Prosjekteringsavhengig kontrahering
Vurdering av prosjekteringskritiske leveranser Tidlig kontrahering Sein kontrahering Ferdig prosjektert underlag Leverandørprosjektering TotalUnderEntreprise Utførelseentreprise

11 Prosjekteringsledelse = Prosessledelse
Kompleks kontraktsstruktur med ledelse av ikke kontraktspartnere Prosjektleder Anleggsleder Prosjekteringsleder NN NN EL Rør Vent ARK RIB RI Geo NN Kontraktsvei RIE RIV RIV Ledelsesvei/ faglig autoritet

12 Prosjekteringsledelse = Fagbasert ledelse
Tverrfaglig kompetanse Ledelseskompetanse Produksjonskompetanse

13 P - rosa Leverandør Offentlig myndighet Under- entreprenører Arkitekt
Rådgivere Prosjekteringsleder Kunde Internt i Veidekke Leietakere HMS

14 Kundens økonomi er driveren
Felles suksessfaktorer er derfor Rett løsning til rett tid (teknisk og økonomisk) - og med rett kvalitet ihht kontrakt Rettidige beslutninger (både fra entreprenør og kunde)

15 Forventet utvikling 1 Fremtiden vil vise et økt behov for prosjekteringsledere i byggeprosessen Økt andel Totalentrepriser Andre kontraktsformer med innslag av prosjektering i leveransen Samspillkontrakter Funksjonskontrakter Hovedentrepriser med leverandørprosjektering- NS 8405 OPS

16 Forventet utvikling 2 En utviklingen med flytting av kompetanse fra eksisterende prosjekteringsmiljø til produsentmiljøene En utvikling som gir nye kundegrupper for rådgivermiljøene Prosjekteringslederne vil ha en sentral plass i ledergruppa på prosjektet Det blir en konkurransefaktor for Totalentreprenøren å være attraktiv for de beste rådgivermiljøene

17 Veidekkes tanker I vår strategi er satsing på Prosjekteringsledelse et sentralt element 103 personer i Veidekke har prosjekteringsledelse som sitt fag. 35 i 100% stilling Planer for nyrekruttering av Prosjekteringsledere Nasjonalt nettverk for Prosjekteringsledere Lokale ”Prosjekteringslederforum” Intern etterutdanning - Kurstilbud i ”Veidekkeskolen” ”Kurs i Prosjekteringsledelse” hos NTNU

18 Prosjekteringsledelse er kundeorientering
”Feil anleggsleder blir et problem for Veidekke. Feil prosjekteringsleder blir et problem for oss” Kunde 2 ”Prosjekteringslederen har prosjektets mest interessante hverdag. Han har også prosjektets viktigste hverdag”

19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Byggforedrag ved NTNU 13.02.06 Prosjekteringsledelse Trond Bølviken, Veidekke Entreprenør As Nils A Mogstad, Veidekke Entreprenør As."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google