Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Vi har ikke et CO2 problem!. 2 Vi har et livsstilsproblem med et CO2 symptom!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Vi har ikke et CO2 problem!. 2 Vi har et livsstilsproblem med et CO2 symptom!"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Vi har ikke et CO2 problem!

2 2 Vi har et livsstilsproblem med et CO2 symptom!

3 3 Tilbud på aktiviteter med Grønn Hverdag •Et nasjonalt felles konsept som kan skape god gjenkjennelses effekt og en miljøprofil for Fremtidens byer •En meny som byene kan velge fritt fra etter behov og ønsker i den enkelte by

4 4 Fremtidens byer – nasjonalt konsept •Miljø årshjul – felles konsept for alle byene ut mot befolkningen: –Earth Hour i mars (bolig og energi) –Verdens miljøverndag i juni (klima/miljø) –Mobility week i september (transport) –Handlefri i desember (forbruk) –Rekruttering av innbyggere via www.klimaklubben.no og Miljøsteget som tilpasses hver enkelt by.www.klimaklubben.no –Rekruttering av offentlige og private bedrifter til Miljøfyrtårn

5 5 Fremtidens byer – meny forslag •Earth Hour 28. mars •Alle kommunale enheter og oppfordring til næringsliv og husstander om å slukke lyset •Grønn Hverdags Energikurs for alle kommunalt ansatte tilbud ut til næringsliv og husstander •Felles arrangement i byene – på samlingsplasser •Bruk av sms tjenester og internett – informasjon i etterkant ut til folk som ønsker dette for å rekruttere inn til www.klimaklubben.nowww.klimaklubben.no

6 6 Fremtidens byer – meny forslag •Verdens miljøverndag: –Nasjonale Miljøfestivaler m/ lokale tilpasninger •Folkefrokost •Miljøtorg / utstillere •Kurs og seminarer, aktiviteter i by miljøet •Konkurranser i forkant med www.klimaklubben.no ut mot bedrifter og befolkning – lokale konkurranser og nasjonal, prisutdelinger.www.klimaklubben.no •Store ballonger som viser 1 tonn co2 sammen med kampanje på sms

7 7 Fremtidens byer – meny forslag •Mobility week •Alle offentlige ansatte oppfordres til å delta i en kampanje – sykle til jobben/gå/kjøre kollektivt. (Ref. Kristiansand) •Buss skrekk kurs arrangeres for politikere •Gå til skolen aktiviteter •Øko kjøring kurs med simulatorer for kommunalt ansatte + næringsliv + innbyggere •Bruk av Klimaklubben som registrering og synliggjøring

8 8 Fremtidens byer – meny forslag •Handlefri •Nasjonal forbrukskampanje oppimot den internasjonale Buy Nothing Day (Kjøpefridag) •www.handlefri.no – Anti reklame filmerwww.handlefri.no •Bruk av Klimaklubben og SMS løsning •Bruktmarkeder og www.brukomigjen.nowww.brukomigjen.no •Juleverkssteder – gavekort på opplevelser •Seminarer og forelesninger, samt stunt i forbindelse med Kjøpefri dag i by bildet.

9 9 Fremtidens byer – meny forslag •Turné med utstilling / foredrag •Utstillingsbank som kan sendes på rundtur til bibliotek/rådhus/skoler •Foredrags serie med tema Forbruk og avfall – mat, transport, klær, kosmetikk, energi, miljøgifter osv. mot ulike målgrupper •Studieturer •Studieturer til foregangsskoler innland/utland, stimulering til økt miljøundervisning med fokus på forbruk og avfall

10 10 Fremtidens byer – meny forslag •Økobaby – Barn og miljø •Kurskonsept for barnefamilier med tema som mat, pleieprodukter, tøybleier, oppussing, leker, kjøpepress, m.m. •Samarbeide med helsestasjoner og ev. kjøpesentre

11 11 Fremtidens byer – meny forslag •Bruk om igjen – www.brukomigjen.nowww.brukomigjen.no Brukomigjen.no er en service til innbyggere i Norge som vil bidra til å begrense den enorme mengden med gjenstander/materialer som hvert år havner på avfallsplassene rundt omkring i landet. •Nei takk •Nei takk klistremerker ut til befolkningen, sammen med kampanje ovenfor næringsliv og husstander om steder som www.tilbudsweb.nowww.tilbudsweb.no

12 12 Fremtidens byer – meny forslag •Foregangs fyrtårn •Kulturarrangører / organisasjoner får hjelp til å miljøsertifisere sine arrangementer i kommunen. Eks. speiderleire, festivaler, m.m. •Green Map - www.greenmap.nowww.greenmap.no Her synligjøres miljøvennlige tilbud der jeg bor.


Laste ned ppt "1 Vi har ikke et CO2 problem!. 2 Vi har et livsstilsproblem med et CO2 symptom!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google