Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner
Geir E. Pedersen

2 Kort om Haukelands historie
Inngår (fra 2002) som dominerende del av Helse Bergen, som i tillegg bl.a. består av Voss sjukehus (lokalsykehus) Kysthospitalet Hagevik (elektiv ortopedi) Sandviken sykehus (psykiatri) Nåværende lokalisering siden 1912 Universitetssykehus siden 2. verdenskrig Regionsykehus siden 1970-tallet ”Haukelandsutbyggingen” fullført i 1983

3 Prosjektkontor Ivaretar alle investeringene.
Omstetter for i størrelsesorden mill årlig. Utstyrsanskaffelser for ca mill årlig.

4

5 Utbyggingsstrategi Opprettholde nåværende beliggenhet, også på lang sikt Videreutvikle Sentralblokken (SB) som hovedbygg for akuttmedisinsk virksomhet Etablere komplementære sentra rundt SB mulighet for moderne nybygg gir rom for oppgradering av 30 år gammelt sykehusbygg

6 Lab bygg BUSP Kreftbygg Sentralblokken Nevrosenter Park bygg

7 BUSP Trinn en under kontrahering, tett bygg gjenstår, ut i disse dager. I tillegg armaturer, varmepumpe og noen mindre entrepriser. Ferdig 2015, verdi 1400 mill. Trinn to: Oppstart anleggsarbeid tidlig Marginalt større enn trinn en.

8

9

10 Modernisering av sengekorset.
Stor prosjekt i flere trinn. Under utredning. Betinger ferdigstillelse av sengebygg sør, ca 6000 kvm, oppstart Sørtomten.

11 Modernisering av Helsebygg
Omfattende oppgradering av helsebygg nødvendig senest etter ca. 30 års bruk Sentralblokk i bruk i ca. 27 år Planløsninger er ca. 35 år «gamle» Behov for modernisering i forhold til dagens / framtidig krav og behov: Funksjonalitet Organisasjon / arealbruk Logistikk Planløsning Byggteknikk: Fasade (TEK 10 / nye energikrav) Våtrom Lydkrav / Brannkrav Tekniske Installasjoner: Sentrale tekniske anlegg / ventilasjonsaggregater Fordelingsnett VVS / EL / IKT Medisinteknisk utstyr og installasjoner

12 Modernisering av Helsebygg
Sengerom I dag…

13 Kanskje en dag …

14 Andre prosjekt Helikopterplattform under gjennomføring.
Ny basefunksjon Nygårdstangen når regulering foreligger. Diverse mindre prosjekt på Voss, Hagavik etc. Betydelige ombygginger i lavere etasjer sentralblokk, går fortløpende i perioden frem til 2020, verdi ca 600 mill. Planlagt nybygg Nordås med oppstart 2016. Diverse mindre ombygginger går kontinuerlig.

15 Helikopterplattform

16


Laste ned ppt "Haukeland universitetssjukehus Byggeplaner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google