Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4 scenarier år 2025. Noen tanker om drivkreftene vs media •Økt konkurranse •Mediebruker krever endringer, bli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4 scenarier år 2025. Noen tanker om drivkreftene vs media •Økt konkurranse •Mediebruker krever endringer, bli."— Utskrift av presentasjonen:

1 mona@betterbegood.no 4 scenarier år 2025

2 mona@betterbegood.no Noen tanker om drivkreftene vs media •Økt konkurranse •Mediebruker krever endringer, bli først med nyheten, bli grundigst, beste budbringer, tilgjengelighet, mest kreativ osv. •Verdiene endres hva med mediehusets? •Konkurranse mellom medieallianser •Avklare forholdet mellom forretningsmessige eiere vs selvstendige redaktører •Behandle folk som individer med en felles mening ( Harvard Business regner med at vi i fremtiden både søker identitet og mening i jobbene våre)

3 mona@betterbegood.no •Høy kompetanse/utdanning •Utdanning endrer våre lesevaner og kritisk søkelys •Reklame interesse avta-verste fall irritere •Bruke belønning og konkurranser •Seniorer med erfaring + ferskere utdannelse/ hente inn ekspertise fra høyskolene/ Universitetene •reklamekjøpere vil ha bedre målinger •Reklamekjøpere vil ha full mediemix Noen tanker om drivkreftene vs media

4 mona@betterbegood.no •Høyere miljø- og naturbevissthet •Mer utenriks, debatter, forskerenes talerør, egne nyhetsprogrammer • Samarbeid med humanitære org, forskere •Økt globalisering •Få impulser fra andre •Tilgjengelighet tilgjengelighet tilgjengelighet Noen tanker om drivkreftene vs media

5 mona@betterbegood.no Raskere teknologisk utvikling •Innføre teknologi – nærhet til alle, mellom og i interessegrupper •interaktive medier vil overta mer og mer (tid, tilgjengelighet, interaktivitet, digitalt, med seg hvor man går) •Men papirmedier vil bestå. Slitsomt å lese/ oppleve på skjerm. Og reklame er støyende via internett. Noe endret famile-mønster •Utfordring med mindre faste medierutiner- svar: digitalisering og/eller skap rutiner for mediebrukerne- ”ikke tirsdag hele uka” •Mer mediebruker/ forbruker/ kunde styrt –Redaktører og journalister blir deg og meg utstyrt med egen innholdsproduksjon på internett med mob + Internett + Digital kamera/ Videokonferanse med mer Noen tanker om drivkreftene vs media

6 mona@betterbegood.no Noen tanker om drivkreftene vs media •Høy urbaniseringstakt •Vil folk vite om hjembygda etter at de har flyttet? •Vite om landet sitt etter utvandret? Innvandret? •Økt kommersialisering •Avklare forhold til materialisme, reklameinntekter •Økende mediemakt •Kjenne Norge og verdiene •Fremtidsrette mediet •Maksimalisere posisjonsmakt/ kompetansemakt •Lederspalter- øke betydning •Utfordre oss/ refleksjon- innsikt- kunnskap

7 mona@betterbegood.no Mulige strategier A. Grunnleggende behovsbasert (robust strategi) –Tørre å utfordre Ferrarisamfunnet (fremskrivning). Ideologidebatt og verdidiskusjoner i dag –Billigere medier og produksjon i tilfelle økonomisk tilbakegang eller skrekkscenarie. OBS! Troverdighet. Det enkleste er ikke alltid det beste! –Bygge mediehuset/mediet sterk identitet & mening –Inngå medieallianser ( konkurranse mellom allianser, spesialist på målgrupper) –Være innovative og kreative, tverrfaglige nettverk, innhente kompetanse fra andre miljøer –Sikre medienes troverdighet, ikke være ”mikronstativ” i beste sendetid

8 mona@betterbegood.no B. Relevant ift målgruppen det passer for ( robust strategi) –Kompetanse og posisjonsmakt; by på dere selv! •Ideelle ledere søker makt og har vilje til makt ( Ove Iversen) –Økt dialog med leserne for - å forstå for å nå ( Søren Kirkegaard) –Re-posisjonere; identitetsutvikling - sterke verdier - mening –Differensieringsstrategi; finne nisjen –Talerør vs gapestokk, rolle? C. Tilgjenglighetsbasert (robust strategi) - Innføre teknologi; for å nå ut til MEG når jeg trenger det og uavhengig av hvor jeg er” Mulige strategier

9 mona@betterbegood.no MER FØLELSER Hva kan dette bety for mediene? FerrariSurvival Ferrari Survival Underholdning Større valgmuligheter/tilgang Kunst, idrett og kultur stoff Psykologiske (affektive) element viktig ved budskapet Merkevareoppbygging Videreutdannelse Identitetsutvikling Mindful

10 mona@betterbegood.no MER EGENINTERESSE Hva kan dette bety for mediene? FerrariSurvival Ferrari Survival Mer 1-1 dialog Selvbestemmelse Uformell komm Lite hierarkiske systemer Faste medierutiner forsvinner? Spredning i ulike oppfatninger, kulturer, medievalg, varer osv Enkeltpersoners suksess ( ikke lag) Impulser utenfra

11 mona@betterbegood.no MER ANTI-MATERIALISME Hva kan dette bety for mediene? Stoff & debatt om livsstil, felleskap Debatt om lykke vs materialisme Stoff om vår globale trusler Bli akademikerenes kunnskapskilde og talerør Kulturstoff: samfunnskritisk til materialisme Spre budskapet på flere kanaler og plattformer, men utnytte medie til det det er bra på. Mindful

12 mona@betterbegood.no FerrariSurvivalBasic Ferrari Survival Basic Mindful FREMTIDSRETTEDE STRATEGIVALG FOR DIN BEDRIFT? LAG EGNE SCENARIER I DITT MEDIEHUS TENK NYTT INNEN KONSEPTUTVIKLING, STRATEGI ”Jo FØR Jo bedre”. Lykke til ! Fra BI masterstudenten Mona-Kristin Skogstad


Laste ned ppt "4 scenarier år 2025. Noen tanker om drivkreftene vs media •Økt konkurranse •Mediebruker krever endringer, bli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google