Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeiderpartiet - Høyre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeiderpartiet - Høyre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeiderpartiet - Høyre
Politiske partier Arbeiderpartiet - Høyre

2 Arbeiderpartiet Sosialdemokratisk (venstresiden)
arbeidsvern og fagorganisertes rettigheter Nå - løses i fellesskap Frihet, likhet og solidaritet Solidaritet - ta vare på de som ikke klarer det Bestemme over egen hverdag Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som ble opprettet i Partiet blir sett på som et venstreside parti. Da partiet ble opprettet var var hovedsakene arbeidsvern og fagorganisertes rettigheter. I dag mener partiet at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Partiet bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Gjennom solidaritet vil partiet ta vare på dem som ikke klarer å ta vare på seg selv på egen hånd. En sterk offentlig sektor skal finansiere fellesgodene og et skattesystem skal sikre en omfordeling. Ap mener at den enkelte skal bestemme over egen hverdag. Partiet bruker mulighetene utviklingen gir til å forbedre samfunnet, det vil si de retter seg etter forholdene.

3 Venstresiden legger vekt på:
Staten leder styringen av økonomien i samfunnet Tilbudet av velferdsgodene skal være et offentlig ansvar Staten regulerer næringslivet med blandingøkonomi Venstresiden legger vekt på: - at staten leder styringen av økonomien i samfunnet. - tilbudet av velferdsgodene skal være et offentlig ansvar. - staten regulerer næringslivet med blandingsøkonomi.

4 Høyre Konservativt (høyresiden) 1884
Konservativt samfunnssyn og liberale verdier Tradisjonelle verdier i samfunnet Friheter Religionsfrihet Ytringsfrihet Privat eiendom Privatisering Høyre ble dannet i 1884 og er et konservativt parti. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier. Det vil si bevare tradisjonelle verdier i samfunnet. Høyre står for å sikre grunnleggende friheter som religionsfrihet, ytringsfrihet, privat eiendom og rett og slett likhet for loven. En skal også bli møtt med toleranse og åpenhet fra samfunnets side selv o man er annerledes. Høyre ønsker privatisering og mener at markedsøkonomien bidrar til innovasjon, sysselsetting, vekst og velferd.

5 Høyresiden legger vekt på:
Frihet for det enkelte individ og vern om det bestående samfunn Privat eiendomsrett og privat næringsliv Markedsøkonomi med fri konkurranse og lite offentlig regulering Høyresiden legger vekt på: - frihet for det enkelte individ og vern om det bestående samfunn. - privat eiendomsrett og privat næringsliv. - markedsøkonomi med fri konkurranse og lite offentlig regulering.

6 Forskjeller Arbeiderpartiet Samfunnet
Blandingsøkonomi - markedsøkonomi og en styring av markedskrefter Høyre Enkeltmennesket Markedsøkonomi og den private eiendomsretten Tydelige forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre Det som skiller disse to partiene, utenom partiprogrammene og deres saker, er at Ap tar utgangspunkt i samfunnet mens Høyre setter enkeltmennesket på førsteplass. Det samme kan en si om økonomien. Som tidligere nevnt er Ap tilhenger av blandingsøkonomi, en kombinasjon av markedsøkonomi og en styring av markedskrefter. Høyre mener markedsøkonomien og den private eiendomsretten er den rette. De ønsker å redusere det offentlige eierskap og styrke det private.

7 Arbeiderpartiets helsepolitikk
Offentligstyrte sykehustjenester Ny helsestruktur og høyteknologiske tjenester Systemet er viktigst Arbeiderpartiet helsepolitikk - arbeiderpartiet vil at sykehustjenester skal styres og organiseres av det offentlige. - dagens utfordringer med flere pasienter og diagnoser skal møtes med ny helsestruktur og høyteknologiske tjenester. - systemet er viktigst.

8 Høyres helsepolitikk Pasientenes behov er viktigst
Private helseressurser for å redusere helsekøer Pasientrettigheter skal styrkes Høyres helsepolitikk - høyre sier at pasientenes behov er viktigst og ikke systemet. - høyre vil ta i bruk private helsesressurser for å redusere helsekøer. - pasientrettigheter skal styrkes i forhold til behandling til rett tid.

9 Andre forskjeller mellom partiene
Arbeiderpartiet Staten skal styre økonimien i samfunnet Velferdsgoder og tjenester - offentlig Staten styrer/regulerer næringslivet Utjevne forskjeller i samfunnet Rik og fattig Beholde formueskatten Høyre Privat eiendomsrett og privat næringsliv Markedsøkonomien Fri konkurranse Lite offentlig regulering Innovasjon, sysselsetning, vekst og velferd NATO - medlemskap Ja til EU Fjerne formueskatter Andre forskjeller mellom partiene Arbeiderpartiet: - sterk offentlig sektor. Staten skal styre økonomien i samfunnet. - velferdsgoder og tjenester skal være et offentlig ansvar. - staten skal styre/regulere næringslivet. - fokus på å utjevne forskjeller i samfunnet, mellom rik og fattig - beholde formueskatten Høyre: - privat eiendomsrett og privat næringsliv. - markedsøkonomi med fri konkurranse, lite offentlig regulering. Markedsøkonomi bidrar til innovasjon, sysselsetting, vekst og velferd. - NATO medlemskap - ja til EU - fjerne formueskatten

10 Kilder: Arbeiderpartiet (2015) (Lesedato: ) (Lesedato: ) Høyre (2015) (Lesedato: ) (Lesedato: )


Laste ned ppt "Arbeiderpartiet - Høyre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google