Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva menes med demokrati? Hva forbinder dere med demokrati? Skriv en liste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva menes med demokrati? Hva forbinder dere med demokrati? Skriv en liste."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva menes med demokrati? Hva forbinder dere med demokrati? Skriv en liste

3 Demokrati Folket bestemmer hvem som skal ha makten Hvordan gjøres dette? Dette gjøres ved at de (folket) stemmer i frie valg

4 Mer demokrati i Europa Mange mennesker levde under svært dårlige forhold på begynnelsen av 1800-tallet

5 Hva skulle de fattige gjøre? Hadde ikke stemmerett Opptøyer, uro og revolusjon

6 Flere med makt og innflytelse forsto at de fattige måtte få det bedre I siste halvdel av 1800-tallet ble stemmeretten i mange land utvidet til stadig større grupper

7 Siden arbeidere og fattige fikk stemme måtte politikerne bry seg om dem fordi...? De ville jo gjerne ha stemmene deres!

8 Sosiale reformer Betyr? At en innfører ordninger for å sikre at fattige mennesker klarer seg

9 Vet dere om noen eksempler på dette i Norge i dag? Trygd. For eksempel hvis noen blir syke eller arbeidsløse pensjon

10 Demokrati er mer enn stemmerett ytringsfrihet Har dere et eksempel på at ytringsfriheten har vært i fokus i det siste? Hva kaller vi det motsatte av demokrati?

11 Strid mellom Stortinget og Karl Johan Nasjonalforsamlingen vår heter? Stortinget På 1800-tallet var det en stadig kamp mellom Stortinget på den ene siden og kongen og regjeringen på den andre Kong Karl Johan prøvde å begrense Stortingets makt fordi...? Han selv kunne bestemme mest mulig

12 Stemmerett for menn Arbeidere, husmenn og tjenere hadde ikke stemmerett til Stortinget Men det hadde bøndene anslått at i tiden 1860-1870 hadde 7,5 % av befolkningen i landet stemmerett. anslått at vel 30 % av voksne menn hadde stemmerett i 1880 1898 – Allmenn stemmerett for menn i Norge

13 Bønder og embetsmenn Bøndene stemte etterhvert på sine egne i 1870-årene var hele 80% av representantene på Stortinget bønder Kongen som selv kunne bestemme hvem han ville ha i regjeringen sin valgte bestandig bare? Embetsmenn

14 Uenige om hvem som skulle bestemme i 1859 ble Johan Sverdrup valgt inn på Stortinget Målet hans: Styrke Stortingets makt på bekostning av kongen, regjeringen og embetsmennene Fikk til årlige storting

15 Regjeringen må møte på Stortinget regjeringen plikt til å møte på Stortinget Stortingsrepresentene kunne stille spørsmål og kontrollere det regjeringen gjorde Loven om at regjeringsmedlemmene skulle møte på Stortinget ble vedtatt tre ganger. Hver gang nektet kongen og regjerningen å godta loven

16 Riksrett Sverdrup og bøndene ville ha fastslått at Stortinget skulle være mektigere enn kongen og regjeringen De stilte regjeringen for Riksrett Se faktaboks side 170 i boka for forklaring på hva Riksrett er

17 Repetisjonsfilm + parlamentarisme https://www.youtube.com/watch?v=ABk2DanI7H0 Forklar begrepet «parlamentarisme» (se faktaboks s 171 i boka) Parlamentarisme er en politisk styreform. At en stat er parlamentarisk, betyr at regjeringen sitter så lenge flertallet i nasjonalforsamlingen tillater. Norge har parlamentarisme som styreform.styreformstatregjeringennasjonalforsamlingen

18 Partier I forbindelse med striden om regjeringsmedlemmene skulle møte på Stortinget, ble det dannet to partier i Norge Venstre: De som støttet Sverdrup og bøndene Høyre: De som støttet Kongen og regjeringen Dette skjedde i 1884 Tre år etter, i 1887, ble Arbeiderpartiet dannet. Et parti for arbeidere og småkårsfolk

19 Typer partier Konservativt: ønsker ikke store endringer og vil bevare ting som de er Høyre var regnet for å være et konservativt parti

20 Typer partier Liberalistisk går inn for å endre samfunnet, gjerne i mer demokratisk retning Venstre var regnet som et liberalt parti

21 Typer parti Sosialistisk Man ville ta fra de rike, for at de fattige skulle få det bedre Sagt på en annen måte; man ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene Arbeiderpartiet er regnet som et sosialistisk parti

22 Kvinnene og demokratiet Kampen for demokratiet, egentlig en kamp for demokrati for menn Kvinner hadde ikke stemmerett i noe land Oppgaven deres: stelle for mann og barn, og ikke slett ikke engasjere seg i samfunnspørsmål

23 KvinnerMenn

24 Var dette riktig? Egne foreninger kjempet for kvinnelig stemmerett New Zealand først ute, 1891 Norge, 1913. Land nummer 4 i verden

25 Første kvinnelige stortingsrepresentant Anna Rogstad lærer fra Høyre

26 Hvorfor er det riktig å si at det ble mer demokrati i Europa? I mange land fikk stadig flere menn stemmerett De valgte nasjonalforsamlingene fikk stadig mer å si i mange land, mens kongene fikk mindre makt Etter hvert begynte også kvinnene å få stemmerett

27 Hva er parlamentarisme, og hvordan ble parlamentarismen innført i Norge? Parlamentarisme betyr at kongen må velge en regjering som har støtte i nasjonalforsamlingen (Stortinget) Kongen utpekte regjeringsmedlemmene, men etter at Stortinget møttes hvert år fra og med 1869, kunne representantene lettere kontrollere regjeringen Johan Sverdrup og bøndene tvang gjennom at statsrådene skulle møtes i Stortinget. I 1884 ble regjeringen stilt for riksrett og dømt. Dermed måtte kongen velge Johan Sverdrup som statsminister.

28 Hvordan oppnådde kvinner stemmerett? En del kvinner hadde arbeid, f eks lærere og sykepleiere. Mange syntes derfor at de også burde ha noe å si i politiske spørsmål Mange mente at kvinnens rolle som husmor, kone og mor var viktig i samfunnet – så viktig at kvinner burde få stemme Kvinner begynte selv å kjempe for stemmerett. Det ble dannet stemmerettsorganisasjoner i mange land

29 Hva slags virkning hadde det at stemmeretten ble utvidet til stadig nye grupper? Politikerne måtte ta hensyn til nye grupper Det ble lettere for arbeidere og andre fattige å kjempe igjennom egne krav Samfunnet ble mer demokratisk

30


Laste ned ppt "Hva menes med demokrati? Hva forbinder dere med demokrati? Skriv en liste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google